Odlingsf?lt med soluppg?ng i horisonten

Om DowDuPont™

Innovationsledare inom jordbruk, materialforskning och specialprodukter

Vår sammanslagning

DowDuPont slår samman de kompletterande portföljerna Dow och DuPont, två innovativa, forskningsbaserade företag som har ledande positioner inom jordbruks-, materialforsknings- och specialproduktbranscherna.

Solsken bakom handen som h?ller plantan

Avsedda separationer

De avsedda separationerna skapas genom en kraftfull kombination av kompletterande portföljer, resurser och utvecklingsmöjligheter hos Dow och DuPont. Båda kommer att få bättre positioner än de hade tidigare så att de kan fortsätta vara innovationsdrivande, tillhandahålla överlägsna kundlösningar och bistå samhället världen över.

Smartphone som fotograferar plantor

Framtida möjligheter

Vårt samlade arv är imponerande, men den främsta potentialen hos DowDuPont är avsikten att skapa tre oberoende bolag vars största möjligheter och viktigaste bidrag kommer att visas i framtiden.

Två män analyserar växter

Jordbruk, materialforskning och specialprodukter

När de avsedda separationerna är klara kommer företagen att ha fått ett djupt engagemang i marknadsdriven forskning och utveckling, uppbackat av ingenjörskunnande i världsklass som finslipats för att kunna skapa differentierade produkter och lösningar.

Flygfoto av flod

Ett åtagande för hållbarhet

Alla de nya bolagen kommer att åta sig att upprätthålla hållbarhet, att använda forskning och innovationer för att ta itu med världens stora utmaningar och att upprätthålla en säkerhetskultur som är bäst i klassen.

Besök DowDuPont