Belkar™

Ogräsmedel

BelkarTM används efter höstrapsens uppkomst på hösten för bekämpning av örtogräs. Belkar innehåller ArylexTM Active samt pikloram och upptas via ogräsens blad


Mer om produkten

Dokumentation

BelkarTM används efter höstrapsens uppkomst på hösten för bekämpning av örtogräs. Belkar innehåller ArylexTM Active samt pikloram och upptas via ogräsens blad. Behandlingstidpunkten är flexibel och Belkar ger möjlighet för att anpassa insatsen till ogräsarter och ogrästryck.


Belkar bekämpar viktiga örtogräsarter som lomme, baldersbrå, vallmo, blåklint, snärjmåra och näva. Huvudrekommendationen är en behandling när rapsen har 6 blad. I fält med kraftig ogräsförekomst, framför allt vid kraftiga nävaförekomster, rekommenderar vi en delad behandling för att säkra bästa ogräseffekt.

Den maximala doseringen bestäms av grödans utvecklingsstadie. Vid behandling är det viktigt att 90% av plantorna har korrekt storlek eller är större i förhållande till den maximalt tillåtna doseringen.

Belkar är regnfast en timme efter behandling. Belkar rekommenderas inte i sorten Quartz.

Grödor

Rape

Höstraps (Brassica napus ssp. Napus)

Rekommendationer

Rekommendationer för Belkar  BBCH 16
  0,25 l/ha 0,5 l/ha
Baldersbrå   x
Vallmo x x
Lomme   x
Snärjmåra x x
Flik- / mjuknäva   x*
Skatnäva   x*
Blåklint x x
Förgätmigej   x
Penningört x x
Plister x x
Svinmålla x x
*Vid kraftig ogräsförekomst rekommenderas en delad behandling