Kerb™ Flo 400

  • Ogräsmedel

group

  • Propyzamid 400g/l

- Kerb™ Flo 400 används i höstraps, höstrybs, sallad, äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog och prydnadsväxter på friland samt i skogsplanteringar.

 

- Jordtemperaturen bör vara +10oC eller lägre

 

- Bekämpar resistent renkavle

 

- Regnfasthet: Det finns inget krav på uppehåll efter behandling, lätt regn strax efter behandling kan vara en fördel i täta bestånd. Undvik ytavrinning, t ex behandling på frusen mark och/eller vid risk för kraftig nederbörd.

 

- Om behandlad höstraps utvintrar kan våroljeväxter, kål, morötter, majs, bönor, lök eller ärter odlas. Observera att om Belkar körst kan inte bönor och ärter odlas. 

 

- Vätskemängd 200-400 l/ha, för god nedträngning i tät gröda rekommenderas minst hög vattenmängd, låg hastighet och stor droppstorlek.

 

- Formulering: Suspensions koncentrat (SC) 

 

- Förpackning 5 l

 

- Karenstid 40 dagar vid salladsodling på friland och 150 dagar i höstraps/ryps och fruktodling

Kerb™ Flo 400 är ett selektivt och långtidsverkande ogräsmedel som effektivt förebygger och bekämpar bl.a. resistent renkavle och våtarv. Den aktiva beståndsdelen är propyzamid tas upp genom ogräsets rötter. Påverkan ses genom att rotspetsarna och stjälken sväller upp och bladen missfärgas och hänger. Det blir synligt efter ett par veckor under goda förhållanden. Det kan dock ta ett par månader om tillväxten begränsas av temperatur eller ljus, t.ex. under vintern. Kerb Flo 400 fungerar bäst i sval, fast, jämn och fuktig jord. Därför rekommenderas sprutning från oktober till november när jordtemperaturen är under 10 °C. 

Bekämpar ett brett spektrum av gräsogräs: åkerven, renkavle, rajgräs, flyghavre, losta, vitgröe och spillsäd. Kan tankblandas med de vanligaste förekommande herbicid- och mikronäringsprodukterna inklusive Belkar.


Effektschema

Kerb Flo 400 

  

1.0 l/ha 

1.25 l/ha 

Engelskt rajgräs 

xx 

xxx 

Flyghavre 

xx 

xxx 

Hundäxing 

xx 

xxx 

Kärrgröe 

xx 

xxx 

Kvickrot 

Luddlosta 

xx 

xxx 

Rajgräs 

xx 

xxx 

Renlavle 

xx 

xxx 

Rösvingel 

xx 

xxx 

Sandlosta 

xx 

xxx 

Spillsäd - vårsäd 

xxx 

xxx 

Spillsäd - höstsäd 

xx 

xxx 

Vitgröe 

xxx 

xxx 

Våtarv 

xx 

xxx 

Åkerven 

xxx 

xxx 

Ängsgröe 

xx 

xxx 

x= 50-75%

xx = 75-90%

xxx = >90%

Använding

Höstraps och höstryps

 1,0-1,25  l/ha (den högre doseringen om renkavle)  


Minst 3 örtblad, BBCH 13 när jordtemperaturen har sjunkit till runt 10 grader i oktober-november. 150 dagars karenstid

Sallad på friland, sådd

2,5-3,75 l/ha efter sådd men före uppkomst.  


Spruta omedelbart efter sådd, vattna med 15-20 mm om regn inte väntas de närmaste dygnen.  


40 dagars karenstid

Sallad på friland, planterad

2,5-3,75 l/ha före plantering. Under torra förhållanden, och om bevattning inte finns, nedbruka omsorgsfullt Kerb Flo 400 4-6 cm före plantering.  

40 dagars karenstid 

Äpple, päron, plommon och körsbär

0,75 l/ha  Bandspruta på hösten, behandlingen ska utföras som bandsprutning på max 50 % av arealen. Detta medför att doseringen vid beredning av sprutvätska kan utgöra 1,5 L/ha. 

150 dagars karrenstid

Läplanteringar, plantskoleväxter på friland, energiskog och skogsplantering

0,75 l/ha  Bandspruta på hösten, behandlingen ska utföras som bandsprutning på max 50 % av arealen. Detta medför att doseringen vid beredning av sprutvätska kan utgöra 1,5 L/ha.

Blandbarhet


Kan blandas med Belkar.