Kerb™ Flo 400

  • Ogräsmedel

group

  • Propyzamid 400g/l

- Kerb™ Flo 400 kan användsför bekämpning av renkavle i höstraps.

 

- Jordtemperaturen bör vara +10 °C eller lägre 

 

- Bekämpar resistent renkavle

 

- Regnfasthet: Det finns inget krav på uppehåll efter behandling, lätt regn strax efter behandling kan vara en fördel i täta bestånd. Undvik ytavrinning, t ex behandling på frusen mark och/eller vid risk för kraftig nederbörd.

 

- Om behandlad höstraps utvintrar kan våroljeväxter, kål, morötter, majs, bönor, lök eller ärter odlas. Observera att om Belkar körst kan inte bönor och ärter odlas. 

 

- Vätskemängd 200-400 l/ha, för god nedträngning i tät gröda rekommenderas minst hög vattenmängd, låg hastighet och stor droppstorlek.

 

 

- Formulering: Suspensions koncentrat (SC) 

 

- Förpackning 5 l

 

- Karenstid 150 dagar 

Kerb™ Flo 400 är ett selektivt och långtidsverkande ogräsmedel som effektivt förebygger och bekämpar bl.a. resistent renkavle och våtarv. Den aktiva beståndsdelen är propyzamid och tas upp genom ogräsets rötter. Påverkan ses genom att rotspetsarna och stjälken sväller upp och bladen missfärgas och hänger. Det blir synligt efter ett par veckor under goda förhållanden. Det kan dock ta ett par månader om tillväxten begränsas av temperatur eller ljus, t.ex. under vintern. Kerb Flo 400 fungerar bäst i sval, fast, jämn och fuktig jord. Därför rekommenderas sprutning från oktober till november när jordtemperaturen är under 10 °C. Ju högre jordtemperatur desto fortare bryts substansen ner vilket påverkar effekten.

 

Bekämpar ett brett spektrum av gräsogräs: åkerven, renkavle, rajgräs, flyghavre, losta, vitgröe och spillsäd. Kan tankblandas med de vanligaste förekommande herbicid- och mikronäringsprodukterna inklusive Belkar.


Effektschema

Kerb Flo 400

0,9 l/ha
Engelskt rajgräs xx
Flyghavre xx
Hundäxing xx
Kärrgröe xx
Kvickrot x
Luddlosta xx
Rajgräs xx
Renkavle xx
Rödsvingel xx
Sandlosta xx
Spillsäd - vårsäd xxx
Spillsäd - höstsäd xx
Vitgröe xxx
Våtarv xx
Åkerven xxx
Ängsgröe xx

x= 50-75%

xx = 75-90%

xxx = >90%

Använding

Höstraps

0,9 l/ha (den högre doseringen om renkavle)  
Behandlingstidpunkt BBCH 13 - 19 när jordtemperaturen har sjunkit till runt 10 grader i oktober-november. 150 dagars karenstid.

Blandbarhet


Kan blandas med Belkar.