Quelex™

Ogräsmedel

Snabbt skydd även vid besvärligt väder.

Quelex är en ny herbicid som fungerar på ett stort antal örtogräs i vår- och höstsäd. Den är mycket effektiv under kalla förhållanden, regnfast efter bara en timme och förlänger behandlingsfönstret då du kan behandla din gröda.
 

En formulering för Norden

• Arylex

• Florasulam

 

Quelex innehåller florasulam och den nya aktiva substansen Arylex. Tillsammans gör de Quelex mycket lämplig för det svala och omväxlande vädret i Norden.


Använd ett non-joniskt vätmedel
Observera att Quelex är en granulatformulering som bör användas tillsammans med ett icke-joniskt vätmedel för bästa effekt och optimal kontroll.

Gröda BBCH Max dos
Höstsäd (vete, korn, råg, rågvete) 30 - 49 50 g/ha
Vårvete och vårkorn 20 - 39 40 g/ha
Vårhavre 20 - 32 25 g/ha

Mer om produkten

Planera bekämpningen i förväg

Blandningen av ArylexTM och florasulam gör Quelex okänslig för temperaturförändringar. Detta ger dig ett större behandlingsfönster för bekämpning och regnfasthet på en timme ger dig ytterligare flexibilitet i din planering. Resultatet är en större chans för att din avkastning ska öka.
 

Fördelar:

• Regnfasthet efter bara en timme.

• Effektiv kontroll av alla vanliga örtogräs.

• Utökat behandlingsfönster för bekämpning.

• Högre avkastning.

• Effektivt skydd i både vete, råg, rågvete, korn och havre.

• Inga begränsningar för efterföljande grödor

• Användningen av Arylex active bromsar utvecklingen av resistenta örtogräs

Ny produkt. Bevisad effektivitet.

Quelex innehåller den nya aktiva substansen ArylexTM som används i ZyparTM och PixxaroTM EC samt florasulam som används i PrimusTM. Detta garanterar effektiviteten hos den nya produkten Quelex. 

Grödor

Havre

Majs

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete, höst (x Triticosecale spp.)

Wheat

Vete, Vår (Triticum spp.)

Winter Wheat

Rekommendation - Vårsäd
25 g/ha 40 g/ha*
Vildpersilja
Målla
Åkersenap
Korsört
Snärjmåra
Förgätmigej
Våtarv
Dån
Skatnäva
Lomme
Jordrök
Baldersbrå
Blåklint
Åkerpilört
Åkerbinda
Trampört
Raps
Näva-arter
Plister
Vallmo
Pilört
Groblad

* Max dos i havre är 25 g/ha Quelex

Rekommendation - Höstsäd
25 g/ha 40 g/ha 50 g/ha
Vildpersilja
Målla
Åkersenap
Korsört
Snärjmåra
Förgätmigej
Våtarv
Dån
Skatnäva
Lomme
Jordrök
Baldersbrå
Blåklint
Åkerpilört
Åkerbinda
Trampört
Raps
Näva-arter
Plister
Vallmo
Pilört
Groblad