Quelex™

Ogräsmedel

Snabbt skydd även vid besvärligt väder.

Quelex är en ny herbicid som fungerar på ett stort antal örtogräs i vår- och höstsäd. Den är mycket effektiv under kalla förhållanden, regnfast efter bara en timme och förlänger behandlingsfönstret då du kan behandla din gröda.
 

En formulering för Norden

• Arylex

• Florasulam

 

Quelex innehåller florasulam och den nya aktiva substansen Arylex. Tillsammans gör de Quelex mycket lämplig för det svala och omväxlande vädret i Norden.


Använd ett non-joniskt vätmedel
Observera att Quelex är en granulatformulering som bör användas tillsammans med ett icke-joniskt vätmedel för bästa effekt och optimal kontroll.

Gröda BBCH Max dos
Höstsäd (vete, korn, råg, rågvete) 30 - 45 50 g/ha
Vårvete och vårkorn 20 - 39 40 g/ha
Vårhavre 20 - 32 25 g/ha

Mer om produkten

Planera bekämpningen i förväg

Blandningen av ArylexTM och florasulam gör Quelex okänslig för temperaturförändringar. Detta ger dig ett större behandlingsfönster för bekämpning och regnfasthet på en timme ger dig ytterligare flexibilitet i din planering. Resultatet är en större chans för att din avkastning ska öka.
 

Fördelar:

• Regnfasthet efter bara en timme.

• Effektiv kontroll av alla vanliga örtogräs.

• Utökat behandlingsfönster för bekämpning.

• Högre avkastning.

• Effektivt skydd i både vete, råg, rågvete, korn och havre.

• Inga begränsningar för efterföljande grödor

• Användningen av Arylex active bromsar utvecklingen av resistenta örtogräs

Ny produkt. Bevisad effektivitet.

Quelex innehåller den nya aktiva substansen ArylexTM som används i ZyparTM och PixxaroTM EC samt florasulam som används i PrimusTM. Detta garanterar effektiviteten hos den nya produkten Quelex. 

Grödor

Corn

Oat

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendation - Vårsäd
25 g/ha 40 g/ha*
Vildpersilja
Målla
Åkersenap
Korsört
Snärjmåra
Förgätmigej
Våtarv
Dån
Skatnäva
Lomme
Jordrök
Baldersbrå
Blåklint
Åkerpilört
Åkerbinda
Trampört
Raps
Näva-arter
Plister
Vallmo
Pilört
Groblad

* Max dos i havre är 25 g/ha Quelex

Rekommendation - Höstsäd
25 g/ha 40 g/ha 50 g/ha
Vildpersilja
Målla
Åkersenap
Korsört
Snärjmåra
Förgätmigej
Våtarv
Dån
Skatnäva
Lomme
Jordrök
Baldersbrå
Blåklint
Åkerpilört
Åkerbinda
Trampört
Raps
Näva-arter
Plister
Vallmo
Pilört
Groblad