Starane™ XL

Herbicid

Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål på våren och även en utmärkt blandningspartner.


Mer om produkten

Dokumentation

Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål på våren och även en utmärkt blandningspartner.
Starane XL är relativt oberoende av temperaturen vid behandlingstidspunkten och kan användas redan från 5°C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.
Det finns inga restriktioner när det gäller efterföljande grödor - varken efterföljande höst eller nästkommande vår.
Starane XL ger en effektiv ogräsbekämpning i höstsäd.
Särskilt effektiv mot snärjmåra.
Kan användas från BBCH 20 till BBCH 45.
Regnfast efter en timme.
Används som sololösning eller som en perfekt blandningspartner.


Grödor

Gräs

Gräsfrö

Gräsmark

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Höst (Triticum spp.)

Vete, Vår (Triticum spp.)

Rekommendationer

Rekommendationer för Starane XL i höstsäd
  0,8-1,0 l/ha 1,0-1,2 l/ha
Baldersbrå x x
Blåklint   x
Dån   x
Harkål x x
Kamomill x x
Korsört x x
Lomme x x
Maskros x x
Nattskatta x x
Penningört   x
Pilört, vanlig x x
Skräppa   x
Snärjmåra x x
Spillraps   x
Trampört   x
Vallmo   x
Våtarv x x
Åkerbinda x x
Åkerförgätmigej   x
Åkerkål   x
Åkerpilört   x
Åkerrättika   x

Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Starane XL - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Starane XL MSDS.
Ladda ner broschyr
Corteva spannmålsstrategi - broschyr.