Tombo™

Ogräsmedel

Tombo™ är ett systemiskt verkande ogräsmedel som primärt upptas genom bladen och som bekämpar båda gräsogräs och örtogräs.


Mer om produkten

Dokumentation

Tombo™ är ett systemiskt verkande ogräsmedel som primärt upptas genom bladen och som bekämpar båda gräsogräs och örtogräs.

Tombo™ kombinerar tre aktiva substanser, aminopyralid, pyroxsulam och florasulam, och därigenom säkerställer en effektiv bekämpning av målogräsen.

Tombo™ är en utmärkt produkt för svenska klimatologiska förhållanden då den är relativt oberoende av temperatur.

Tombo™ är en bred gräs- och örtogräslösning som effektivt bekämpar bl.a. flyghavre, kvickrot, åkerven, baldersbrå, våtarv, viol, veronika, snärjmåra, blåklint m.fl. På åkerbinda har Tombo långtidseffekt genom jordverkan.

Tombo™ används:

  • i höstvete, råg och vårvete från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32.
  • i vårvete från bestockningsfasen till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32.

Tombo™ är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas under varierande temperaturer under hela säsongen redan från 5°C.


Grödor

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Rekommendationer för Tombo
  Vårvete 150 g/ha + 0,5 l/ha PG26N Höstvete, råg rågvete 200 g/ha + 0,5 l/ha PG26N
Baldersbrå x x
Blåklint x x
Flyghavre x x
Förgätmigej x x
Harkål x x
Kvickrot x x
Snärjmåra x x
Spillpotatis x x
Spillraps x x
Svinmålla x x
Tistel x x
Trampört x x
Vallmo x x
Våtarv x x
Åkerbinda x x
Åkermolke x x
Åkersenap x x
Åkerven x x
Åkerviol x x