Zorvec field header

Zorvec Enicade® /           Zorvec Endavia®

Svampmedel

Svampmedel

Skyddar mot potatisbladmögel i 3-4 dagar längre

Zorvec ® är en unik lösning som effektivt kontrollerar potatisbladmögel (Phytophtora infestans) i potatis. 

 

En behandling räcker för att effektivt kontrollera bladmögel i upp till 10 dagar.

Zorvec skyddar även nytillväxt eftersom den verkar systemiskt.

 

Verksamt ämne i Zorvec

•     Oxathiapiprolin

 

 

Resistenshantering

 

För att motverka resistens måste Zorvec alltid blandas med en annan produkt med ett annat verkningssätt och tillräcklig effektivitet. I Sverige säljs två produker innehållande Zorvec.

Det maximala antalet behandlingar är 4 stycken, och antalet behandlingar med Zorvec får ej överstiga 1/3 av det totala antalet behandlingar. Det innebär att i ett behandlingsprogram mot bladmögel med 9 behandlingar får maximalt 3 behandlingar vara med Zorvec.


Klassning av Zorvec i Euroblight  

EuroBlight är ett europeiskt nätverk med vetenskapsmän och specialister som jobbar med torrfläcksjuka och bladmögel på potatis. Nätverket består av 150 medlemmar som träffas var 18:e månad. http://www.euroblight.net/

Delar av aktiviteterna som genomförs av denna grupp, klassificeringen för kontroll av potatisbladmögel och brunröta baseras på oberoende EuroBlight-försök som har genomförts under flera år på flera platser i Europa. Klassificeringen av alla övriga egenskaper är baserade på expertkunskapen hos EuroBlights experter. Syftet med tabellen nedan är att ge potatisodlare en oberoende vetenskaplig åsikt av tillgängliga svampmedels effektivitet. 

Zorvec Enicade / Zorvec Endavia rankning i potatis
Fungicid Skydd av nytillväxt Regnfasthet Förebyggande Stjälkangrepp
Zorvec ++(+) +++ +++ ++(+)
Fluopicolide + propamocarb ++ ++ +++ ++
Cyazofamid ++ +++ +++ +
Mandipropamid ++ +++ +++ +
Bedömning: +++ = Utmärkt ++ = Bra + = Dålig Källa: Euroblight Late blight fungicide table - Januari 2019

Enligt Euroblights klassningar är det tydligt att Zorvec produkterna överstiger gällande standarder när det kommer till skydd mot bladmögel, särskilt när det gäller skydd av nytillväxt och mögel på stjälken. Även generellt förebyggande skydd är mycket bättre än gällande standarder på marknaden. 

Oroa dig inte för vädret vid snabb tillväxt

Zorvec är regnfast efter 20 minuter och har ett flexibelt behandlingsintervall i relation till växtens tillväxtstadie, vilket gör Zorvec lätt att passa in i sitt behandlingsprogram. Optimalt ska Zorvec appliceras precis före den första riskperioden för bladmögel efter BBCH35. Detta ger omatchbart skydd – även för nytillväxt inom de 10 närmasta dagarna efer behandingen.

Gröda

Potato


Zorvec registrering

Läs alltid etiketten före behandling

Gröda BBCH Dos
Potatis 35- 0,15 L/ha Zorvec Enicade (max 4 applikationer)
Potatis 30- 0,4 L/ha Zorvec Endavia (max 4 applikationer)