Zypar™

Ogräsmedel

Sammansättningen och kombinationen av aktiva substanser i Zypar ger en unik kontroll av ett brett spektrum av mycket viktiga örtogräs, däribland snärjmåra m.fl.


Mer om produkten

Dokumentation

ZyparTM innehåller den helt nya aktiva substansen ArylexTM Active och florasulam, sedan tidigare känd från bl.a. PrimusTM och StaraneTM XL.
Sammansättningen och kombinationen av aktiva substanser i Zypar ger en unik kontroll av ett brett spektrum av mycket viktiga örtogräs, däribland snärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, målla, våtarv, plister, vallmo, näva m.fl.
Zypar verkar snabbt – vad du ser är vad du får .
Den unika sammansättningen av aktiva substanser i Zypar garanterar ett resultat där de första synliga symptomen syns på ogräset strax efter applicering och skapar ett starkt förtroende för produkten. 
Zypar har en unik flexibilitet. Produktens prestanda påverkas inte märkbart av temperaturen och Zypar har utformats för rådande lokala väderförhållanden med mycket varierande temperaturer under våren.
Behandling kan påbörjas redan från tidig vår (BBCH 23 i höstsäd och BBCH 13 i vårkorn och vårvete) och fram  till mitten av sommaren (BBCH 45) med samma höga effektivitetsprofil, vilket ger lantbrukaren bättre flexibilitet än någon gång tidigare.

Grödor

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Vår (Triticum spp.)

Winter Wheat

Rekommendationer

Effektivitetsprofil för Zypar
Spillraps Plister
Lomme Baldersbrå
Blåklint Förgätmigej
Målla Vallmo
Skatnäva Trampört
Jordrök Åkerbinda
Dån Korsört
Snärjmåra Åkersenap
Näva Våtarv