Zypar™

Ogräsmedel

Effektiv örtogräslekämpning i höstsäd på vären


Säker bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren – oavsett temperatur. Med Zypar™ bekämpar du enkelt och effektivt en lång rad örtogräs i ditt vete, råg, rågvete och korn. Läs mer om detta effektiva ogräsmedel här.


Ogräsmedel: Zypar™
Gröda: Höstsäd - vete, råg, rågvete och korn
Bekämpningstillpunkt: Vår

Mer om produkten

Goda anledningar till att välja ZyparTM

Säker effekt i höstsäd

Zypar™ innehåller den unika aktiva substansen Arylex™ active og florasulam. Båda säkrar en optimal effekt även vid låga temperaturer. Det giver dig flest möjliga spruttimmar med största möjliga effekt.

Effekt på resistenta ogräs

Du kan använda Zypar™ för att få bukt med ett otal ogräsarter på dina fält, bl.a. de mere svårbekämpade arter som näva och vallmo. Även flera SU-resistenta arter ger vika mot detta ogräsmedlet.

Inget behov av blandningspartner

Zypar™ är speciellt effektivt mot örtogräs i din höstsäd vid vårbekämpning. Därför kommer du oftast att få en optimal bekämpning även utan att tillsätta andra produkter.

ZyparTM – dina fördelar kortfattat:

• Med Arylex™ active, som effektivt bekämpar örtogräs i din höstsäd på våren

• Snabb synlig ogräseffekt

• Optimal effekt även under kalla förhållanden

• Förebygger och bekämpar SU-resistent vallmo och våtarv

• Fritt val av efterföljande gröda

• Regnfast efter endast 1 timme

• Kan användas från tidigt och till sent på säsongen

Med Zypar kan du börja bekämpa tidigare än vad som varit möjligt hittills. Därför är det kraftiga ogräsmedlet det självklara valet för att följa upp höstbehandlingen i din höstsäd.

RekommendationerZyparTM, höstsäd, effekt %Ogräs 0.25 l/ha 0.5 l/ha 0.75 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xx xxx xxxx xxxx
Blåklint x xx xxx xxxx
Dån xxx xxx xxx xxxx
Jordrök xxx xxxx xxxx xxxx
Förgätmigej x xxx xxx
Korsört x xx xxx xxx
Lomme xx xxx xxxx xxxx
Målla x xxx xxx xxxx
Näva-arter xxx xxx xxx xxxx
Pilört x xx xxx xxxx
Plister xxxx xxxx xxxx xxxx
Raps xx xxx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxxx xxxx xxxx
Skatnäva x xx xxx xxxx
Trampört x xx xxx
Vallmo x xxx xxxx xxxx
Vildpersilja xx xxx xxxx xxxx
Våtarv xxx xxxx xxxx xxxx
Våtarv SU-resistent xxx xxxx xxxx xxxx
Våtarv ALS-resistent x xx xxx
Åkerbinda xx xx xxx xxxx
Åkersenap xxxx xxxx xxxx xxxx
Åkerpilört xx xxx xxx xxxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%
Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat


text-on-image-image-mobile-2

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt