Article •  2024-03-14

Inatreq™ Active godkänd i Sverige

Something went wrong. Please try again later...

Svenska lantbrukare får nu en ny högeffektiv spannmålsfungicid med den banbrytande aktiva substansen i Inatreq™ active – en kemi, baserad på naturligt förekommande jordbakterier.

15 mars 2024: Corteva Agriscience låter idag meddela att Kemikalieinspektionen har godkänt registreringen av den första produkten som innehåller den nya aktiva substansen Inatreq active.

Univoq™, en fungicid innehållande Inatreq active, är nu godkänd för försäljning och användning i Sverige. Det är en ny fungicid som erbjuder en exceptionell kurativ och förebyggande kontroll av alla Septoria-stammar, vilket främjar en långsiktigt hållbar fungicidstrategi inom växtodlingen.

Den första nya aktiva substansen för Septoria-kontroll som har introducerats i den svenska marknaden på många år. En fungicid innehållande den unika, patenterade formuleringen i-Q4™ som bidrar till att Univoq bättre vidhäftas och sprids på bladytan.

Produkten kommer att finnas till försäljning i Sverige redan från och med denna säsong i god tid före de första fungicidbehandlingarna i vete. Inatreq active är redan godkänt för användning i stråsäd i många av de europeiska länderna.

Inatreq active erbjuder enastående biologisk prestanda, dess nya verkningssätt mot Septoria ger lantbrukarna ett nytt verktyg för att hantera svampsjukdomar eftersom den inte visar någon korsresistens mot befintlig kemi av fungicider i stråsäd. Lantbrukare kommer också att dra nytta av dess flexibla applikationsegenskaper och konsekventa, bredspektrumprestanda inklusive en hög nivå av kontroll av DTR, mjöldagg, rost och fusarium.

Hans Raun, Corteva Agrisciences marknadschef fungicider för de nordiska och baltiska länderna, säger: "Den största styrkan hos Univoq-fungiciden är dess pålitliga höga nivå och robusta kontroll av de två viktigaste svampsjukdomarna som finns i vete i Sverige, nämligen Septoria och DTR".

”Introduktionen av Univoq-fungiciden på den svenska marknaden är ett betydande genombrott för spannmålsodlare som behöver innovativ ny kemi för att skydda sina grödor samtidigt som de möter utmaningarna med hållbarhet. Den aktiva molekylen Inatreq fungerar annorlunda än alla andra stråsädesfungicider som finns i Sverige, varför även anpassningen i relevanta fungicidprogram är avgörande för att hjälpa till att minimera resistensutvecklingen. Under det senaste decenniet av utveckling har den visat en långsiktig skyddande effekt såväl som en konsekvent förmåga att hålla grödan grönare under längre tid, vilket gör det möjligt för stråsäden att uppfylla sin avkastningspotential".

Univoq kommer att rekommenderas i vete, råg och rågvete som en applicering i antingen T2 eller T3 beroende på gröda, sjukdomstryck och lokala förhållanden.

Lars Dinesen, chef för Corteva Agrisciences i de nordiska och baltiska länderna, säger: "Corteva Agriscience har en mycket stark och innovativ pipeline och att äntligen lansera Univoq är en stor bedrift inte bara för Corteva utan också för de svenska lantbrukarna. Tack vare det naturliga ursprunget hos Inatreq active möter vi även svenska såväl som europeiska konsumenters krav på mer hållbart producerad mat”.

"Allt vi gör i det vardagliga arbetet i Corteva Agriscience är att vara ett globalt forsknings- och utvecklingsföretag som är 100 % fokuserade på att leverera nya produkter och teknologier till lantbrukarna. Univoq är bara den första nya spannmålsfungiciden från vår pipeline som lanseras och en tydlig signal om att Corteva fortsätter att leverera högkvalitativ kemi till våra kunder”.