Driver på innovationer i jordbruksvetenskap

Narbild av ekoodlade mikrogronsaker

Innovationer som producerar de livsmedel världen behöver

Innovationer hjälper oss att ta fram integrerade lösningar som uppfyller böndernas behov idag samtidigt som de förutser morgondagens utmaningar. Vårt innovationsarbete skapar produkter och tjänster som hjälper bönderna att producera det som livsmedelssystemet efterfrågar och samtidigt hushålla med resurser och bevara jorden. Vårt transparenta arbetssätt sträcker sig genom hela livsmedelskedjan och bjuder in konsumenterna genom att ge dem kunskaper så att de känner sig trygga med maten de äter

Extrem n?rbild av solros

Innovationer har aldrig varit viktigare

Livsmedel tillgodoser det mest grundläggande mänskliga behovet och är en motor för ekonomisk utveckling. Men våra livsmedelsresurser växer inte i takt med världens befolkning. Vi ser detta som vår utmaning. Vårt svar på utmaningen är innovationer.

Laura Higgins

Framtidens jordbruk

”Jag hoppas att naturvetenskapsstudenter vänder blicken mot jordbruk och FoU inom lantbruk som en framtida karriär – vad är viktigare än att ge alla tillgång till en riklig, sund och säker livsmedelsförsörjning? Vi behöver de bästa, smartaste studenterna som skapar innovationer och löser problem för framtida generationer.”

-Laura Higgins, fil. dr, DuPont Pioneer


Vad gör oss annorlunda?

Corteva AgriScience bygger på en rik innovationstradition som drar nytta av de gemensamma styrkorna hos DuPont Crop Protection, Dow AgroSciences och Pioneer. Vi utmanar ständigt oss själva med hur vi kan föra samman alla våra plattformar för att erbjuda bönderna integrerade lösningar på deras mest överhängande utmaningar. Vi tror på samarbetets kraft och tar in idéer från flera olika källor och utvecklar partnerskap med universitet och ideella organisationer världen över.

Förståelse för producenter och konsumenter

Vi lyssnar på bönderna för att förstå vad de söker och använder vår forskning för att ta fram integrerade lösningar som uppfyller dagens behov samtidigt som de har en stark koppling till framtiden. Som en av förespråkarna för ansvarsfullt jordbruk lyssnar vi även på konsumenternas oro och hjälper dem att förstå forskningen och ansvarstagandet bakom våra produkter.

Integrerade, heltäckande lösningar

Vi fokuserar på att grundligt omformulera hur alla delar i en lösning arbetar tillsammans och bjuder in idéer från flera olika källor, både interna och externa, genom initiativ som Open Innovation och partnerskap med ideella organisationer och universitet världen över.

På väg mot framtiden som en ledare inom globalt jordbruk

Vi ser en stor potential inom områden som exempelvis digital teknikanvändning, nya produktutvecklingsverktyg för utsäde som CRISPR-Cas gene editing och nästa generations växtskyddsprodukter – inklusive de som kan användas i mindre omfattning och kan användas vid ekologisk odling.

Forskare unders?ker plantor i labb

"Innovation är ett krav, inte ett val."

-Jim Collins

Chief Operating Officer för Corteva Agriscience, DowDuPonts jordbruksdivision

Samverkan och kompetensledarskap

Corteva anser att den globala forskningsgemenskapen kan göra verkligt stora innovationer genom samverkan. Via Pioneers Open Innovation-plattform arbetar kompetensledare från hela världen med att stimulera utvecklingen av banbrytande och hållbara jordbrukslösningar.

Open Innovation
Neil Hausman porträttfoto

Prediktivt jordbruk

”Vårt FoU-arbete kan överföras direkt till bondens odlingsfält. Det digitala jordbruket påverkar redan jordbruksekonomin och vi upptäcker, testar och validerar dessa tekniker i vårt FoU-arbete för att visa vilket värde de kan få och för att vässa vår möjlighet att göra exakta förutsägelser.”

-Neil Hausmann fil.dr, DuPont Pioneer