Användningsvillkor

Something went wrong. Please try again later...

Reviderad 23 augusti 2019

Välkommen. Corteva Agriscience™ (”Corteva”, ”Företaget”, ”Vi” eller ”Oss”) erbjuder dig den här webbplatsen på följande villkor (”Villkor”). Genom att öppna eller använda en webbplats med en auktoriserad länk till dessa Villkor (vardera en ”Webbplats”), registrera ett konto eller visa eller använda innehåll, information, produkter, tjänster, funktioner eller resurser tillgängliga eller möjliggjorda via Webbplatsen (tillsammans med Webbplatsen, ”Tjänsterna”), godkänner du dessa Villkor. Dessa Villkor är ett juridiskt avtal med dig. Använd inte Tjänsterna om du inte godkänner alla dessa Villkor.

Revideringar av Användningsvillkor

Corteva Agriscience™ kan när som helst utan föregående meddelande revidera Villkoren genom att uppdatera detta inlägg. Om du fortsätter att använda Tjänsterna när sådana ändringar har gjorts utgör det ett godkännande av de reviderade Villkoren.

Integritet

Corteva Agriscience™ skyddar dina personuppgifter. Om Corteva samlar in dina personuppgifter via Tjänsterna använder vi dem enligt Cortevas integritetspolicy, som finns på https://www.corteva.se/integritetspolicy.html.

Kompletterande Villkor och Tredjepartsvillkor

Din användning av Tjänsterna omfattas också av eventuella ytterligare villkor och policyer som vi publicerar separat i Tjänsterna (”Kompletterande villkor”), och som införlivas genom hänvisning i detta Avtal. Vissa funktioner och verktyg som är tillgängliga via våra Tjänster tillhandahålls av tredjepartsleverantörer enligt deras egna Användarvillkor (”Tredjepartsvillkor”) som kan skilja sig från våra Villkor. Läs Tredjepartsvillkoren noggrant innan du använder sådana funktioner och verktyg. Genom att använda funktioner och verktyg från tredje part godkänner du att dina relationer med tredjepartsleverantörer regleras av de gällande Tredjepartsvillkoren.

Användarnamn, lösenord och konton

När du registrerar ett konto för Tjänsterna ("Konto") samtycker du till att endast tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information som begärs i registreringsformuläret ("Registreringsdata") och att omgående uppdatera dessa Registreringsdata om de ändras eller du blir medveten om att de är felaktiga eller ofullständiga. Du intygar att du inte är utestängd från att använda Tjänsterna enligt någon tillämplig lag och att du ansvarar för alla aktiviteter som inträffar på ditt Konto. Du samtycker till att övervaka ditt Konto för att begränsa dess användning av omyndiga och andra obehöriga användare, och samtycker till att inte dela ditt användarnamn eller lösenord med någon annan. Du samtycker vidare till att omedelbart meddela Corteva Agriscience™ om alla obehörig användning av ditt lösenord och allt annat åsidosättande av säkerheten för ditt Konto samt att logga ut från ditt Konto i slutet av varje session. Du samtycker till att inte skapa ett Konto med användning av en falsk identitet eller ett alias eller om du tidigare har förbjudits att använda någon av Tjänsterna. Du samtycker vidare till att inte upprätthålla fler än ett Konto för samma Corteva-tjänst vid en och samma tidpunkt. Corteva Agriscience™ förbehåller sig rätten att när som helst oavsett anledning ta bort eller återkräva användarnamn. Du bekräftar och godkänner att du inte har någon äganderätt till ditt Konto och att alla rättigheter i och till ditt Konto ägs av och gäller till förmån för Corteva Agriscience™.

Begränsningar för användning

De rättigheter som tilldelas dig i dessa Villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa ut, överföra, tilldela, reproducera, distribuera, var värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja Tjänsterna eller någon del av Tjänsterna; (b) du får inte rama in eller använda ramtekniker för att omsluta varumärken, logotyper eller Tjänster (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) som tillhör Corteva; (c) du får inte använda metataggar eller annan "dold text" med Cortevas namn eller varumärken; (d) du får inte modifiera, översätta, anpassa, slå samman, skapa derivatverk av, demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller utföra reverse engineering på någon del av Tjänsterna utom i den utsträckning de ovanstående begränsningarna uttryckligen är förbjudna enligt tillämplig lag; (e) du får inte använda manuell eller automatisk programvara, enheter eller andra processer (inklusive men inte begränsat till spindlar, robotar, data scarpers, sökrobotar, avatarer, data mining-verktyg eller liknande) för att "skrapa" eller ladda ned data från Tjänsterna (förutom att vi beviljar operatörer av offentliga sökmotorer återkalleligt tillstånd att använda spindlar för att kopiera material på Webbplatsen för det enda syftet och enbart i den utsträckning som är nödvändig för att skapa offentligt tillgängliga sökbara index med materialet, men inte för cacheminnen eller arkiv med materialet); (f) du får inte använda Tjänsterna för att skapa en liknande eller konkurrerande webbplats, applikation eller tjänst; (g) förutom vad som uttryckligen anges här, får ingen del av Tjänsterna kopieras, reproduceras, distribueras, ompubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt; (h) du får inte ta bort eller förstöra några upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderättmarkeringar som finns på eller i Tjänsterna; (i) du får inte störa eller försöka störa Tjänsternas korrekta funktion eller använda Tjänsterna på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt dess Villkor; och (j) du får inte försöka skada våra Tjänster, inklusive men inte begränsat till, genom att kränka eller försöka kränka relaterade säkerhetsfunktioner, införa virus, maskar eller liknande skadlig kod i Tjänsterna, eller störa eller försöka störa andra användares, värdenheters eller nätverks användning av Tjänsterna, inklusive genom att överbelasta, "översvämma," "spamma," "e-postbomba" eller "krascha" Tjänsterna. All obehörig användning av Tjänsterna gör att de rättigheter upphör som tilldelats av Corteva enligt detta Avtal.

Corteva Agriscience™ övervakar inte rutinmässigt dina inlägg eller annan aktivitet på Webbplatsen, men förbehåller sig rätten att göra det. Om Corteva Agriscience™ uppmärksammar olämplig användning av Webbplatsen eller någon av dess Tjänster kommer Corteva Agriscience™ att agera på ett sätt som de, enligt eget gottfinnande, anser vara lämpligt. Du bekräftar att Corteva Agriscience™ har rätt att till rättstillämpande myndigheter rapportera alla handlingar som kan anses vara illegala, samt alla rapporter de får om sådant uppträdande. På begäran samarbetar vi fullständigt med rättstillämpande myndigheter i alla utredningar om påstådd illegal aktivitet på Internet.

Tjänsternas tillgänglighet

Corteva Agriscience™ har flera webbplatser som erbjuder Tjänster till specifika regioner i hela världen. Tjänsterna som erbjuds i en region kan skilja sig från dem som erbjuds i andra regioner på grund av tillgänglighet, lokal eller regional lagstiftning, regelverk, leveranser eller andra överväganden. Corteva Agriscience™ ger inga garantier eller utfästelser om att en användare i en region kan erhålla Tjänsterna i en annan region, och Corteva Agriscience™ kan annullera en användares order eller omdirigera en användare till Webbplatsen för användarens region om en användare försöker beställa Tjänster som erbjuds på en Webbplats i en annan region.

Information som Corteva Agriscience™ publicerar på Webbplatserna kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster som inte har lanserats eller är tillgängliga i din region. Sådana referenser innebär inte att företaget avser att lansera dessa produkter, program eller tjänster i din region. Kontakta din lokala Corteva Agriscience™-affärskontakt för information om de produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

Länkar

Denna Webbplats kan innehålla länkar till tjänster från tredje part, till exempel webbplatser, applikationer eller annonser från tredje part (”Tredjepartslänkar”). När du klickar på en sådan länk kommer vi inte att varna dig att du har lämnat Webbplatsen. Corteva Agriscience™ kontrollerar inte och ansvarar inte för Tredjepartslänkar. Vi tillhandahåller dessa Tredjepartslänkar enbart som en service och granskar, godkänner, övervakar, rekommenderar och garanterar inte och ger inga utfästelser avseende dem, eller innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga via dessa länkar. Du använder alla Tredjepartslänkar på egen risk.

Från Tredjepartswebbplatser till Corteva

Om du länkar till någon av Webbplatserna måste du uppfylla alla tillämpliga lagar. En webbplats som länkar till en av Cortevas Webbplatser:

 • får inte skapa ramar eller rammiljöer runt sidor eller material på Webbplatsen eller använda andra tekniker som på något sätt kan ändra den visuella presentationen eller utseendet på material på Webbplatsen;
 • får inte skapa jämförelser mellan produkter eller tjänster från Corteva Agriscience™ och konkurrerande produkter eller tjänster;
 • får inte replikera material från denna webbplats eller logotyper eller varumärken som tillhör Corteva Agriscience™;
 • får inte oriktigt framställa en relation med Corteva Agriscience™;
 • får inte antyda att Corteva Agriscience™ på något sätt godkänner eller rekommenderar den länkande parten, den länkande partens webbplats eller den länkande partens tjänst- eller produkterbjudanden;
 • får inte presentera falska eller vilseledande intryck om CortevaAgriscience™ eller på annat sätt skada den goodwill som associeras med namnet CortevaAgriscience™ och dess varumärken;
 • får inte innehålla innehåll som kan tolkas som kränkande, hotande, trakasserande, profant eller stötande, alltför våldsamt eller som kränker eller uppmuntrar andra att kränka tillämpliga lagar; och
 • får inte innehålla innehåll som kan tolkas som obscent, pornografiskt eller uttryckligt sexuellt.

Corteva Agriscience™ kan när som helst efter eget gottfinnande säga upp tillståndet att länka till dess Webbplatser. I sådana fall samtycker den länkande parten till att omedelbart avlägsna alla länkar till Webbplatsen.

Friskrivning avseende garantier samt ansvarsbegränsning

Du använder denna Webbplats på egen risk. Denna Webbplats kan innehålla oriktigheter eller fel som på påverka kvaliteten på materialet på Webbplatsen. Materialet har inte blivit oberoende verifierat eller autentiserat som helhet eller delvis av Corteva Agriscience™. Corteva Agriscience™ garanterar inte materialets riktighet eller aktualitet. Corteva Agriscience™ har inget ansvar för fel eller utelämnanden i materialet, oavsett om det tillhandahålls av Corteva Agriscience™ eller tredje part.

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS DIG ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. CORTEVA AGRISCIENCE™ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN, VARKEN FÖR SIG SJÄLV OCH TREDJE PARTER SOM TILLHANDHÅLLER MATERIAL, TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL TILL DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETEN, LÄMPLIGHETEN, SANNINGEN, EXAKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN FÖR MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED FRÅN ALLA VILLKOR, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. CORTEVA AGRISCIENCE™ ÄR INTE ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER ANNAN TREDJE PART FÖR SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, INKLUSIVE (MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM CORTEVA AGRISCIENCE™ TIDIGARE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Undantag för EU-medborgare: OM DU ÄR BOFAST I EUROPEISKA UNIONEN UNDANTAR ELLER BEGRÄNSAR CORTEVA AGRISCIENCE™ INTE SITT ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV FÖRSUMLIGHET.

Lokal lagstiftning, exportkontroll

Corteva Agriscience™ kontrollerar och driver denna Webbplats från USA. Materialet och Tjänsterna på denna Webbplats är i alla avseenden föremål för USA:s lagar och förordningar som från tid till annan styr licens och leverans av teknik och produkter utomlands, inklusive USA:s regler för exportkontroll, och alla efterföljande lagar eller förordningar utfärdade av U.S. Department of Commerce, International Trade Administration eller Office of Export Licensing. Distribution av sådant material i strid mot USA:s lagstiftning är förbjuden. Varken materialet, eller information som inhämtas via användningen av Webbplatsen, får inhämtas för, levereras, överföras eller återexporteras, direkt eller indirekt, till länder eller medborgare i länder som är förbjudna eller satta i embargo, och får inte heller användas för kärnkraftsverksamhet, kemiska eller biologiska vapen, eller missilprojekt, såvida det inte är särskilt godkänt av USA:s regering för dessa syften. Du måste strikt följa alla USA:s exportlagar och ta det fulla ansvaret för att erhålla de licenser för export eller återexport som kan krävas.

Om du använder denna Webbplats utanför USA ansvarar du också för att följa alla tillämpliga lokala lagar, inklusive lokala export- och importbestämmelser.

Oombedda uppslag och återkoppling

För att undvika missförstånd eller tvister som kan uppstå när Corteva Agrisciences produkter, tjänster, tekniker, kampanjer, marknadsföringsstrategier eller innehåll kan verka likna uppslag eller förslag som tillhandahålls Corteva, ber vi dig att inte skicka in oombedda uppslag, arbeten, material, förslag, produkter eller produktförbättringar, processer, marknadsföringsstrategier eller produktnamn (allt det ovannämnda kallas hädanefter ”förslag”) till Corteva Agriscience™. Om du ändå väljer att skicka dina förslag till oss gäller följande villkor för dessa förslag:

 • Corteva Agriscience™ och dess koncernbolag har ingen skyldighet att hålla förslaget hemligt eller ta emot det på konfidentiell basis;
 • Corteva Agriscience™ och dess koncernbolag har ingen skyldighet att granska förslaget eller att besvara den som skickar in det;
 • Genom att skicka in ett förslag ger du Corteva Agriscience™ all ägande- och förfoganderätt till förslaget och alla relaterade immateriella rättigheter, utan ersättning till dig;
 • Du garanterar att du har behörighet att skicka in förslaget och att förslaget inte kränker någon skyldighet du har till en nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller någon annan part.

Corteva Agriscience välkomnar dock återkopplingar om företagets befintliga produkter och verksamhet. Kontaktinformation finns på https://www.corteva.se/kontakta-oss.html eller via länken Kontakta oss på Webbplatsen. Kommentarer som du tillhandahåller är inte konfidentiella och Corteva Agriscience™ kan använda dem utan begränsningar.

Alternativ tvistlösning

I händelse av en tvist parterna är överens om att avstå från rättstvister så långt som möjligt eller rimligt, och att först söka och använda alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling och skiljedom, administrerat av American Arbitration Association i enlighet med dess Commercial Arbitration Rules. Skiljenämnden är belägen i Wilmington, Delaware, USA, och tilldelningen av skiljemannen(-männen) kan överlämnas i alla domstolar som har behörighet till detta. Tvister som gäller eller är relaterade till användningen av begränsade licenser associerade med användningen av Tjänsterna eller som gäller eller är relaterade till Corteva-parternas immateriella rättigheter, enligt definitionen nedan, mot användare av Tjänsterna för underlåtenhet att betala för Tjänsterna, omfattas inte i detta avsnitt. Om inte annat föreskrivs i statlig lagstiftning, ska parterna använda sig av domstolssystemet endast när alternativa tvistlösningsmetoder har misslyckats efter en rimlig tidsperiod.

Tillämplig lag och plats

Med undantag för obligatorisk tillämpning av lokal lagstiftning, ska alla åtgärder relaterade till dessa Villkor regleras av lagen i delstaten Delaware, USA, utan hänsyn till val av eller konflikter mellan lagbestämmelser i någon jurisdiktion. Du samtycker till att överlämna till domstolarna i Delaware att lösa alla tvister som uppstår till följd av eller är relaterade till dess Villkor och/eller din användning av Webbplatsen.

Obehöriga aktiviteter

Inlämning till denna Webbplats eller obehörig användning av material som finns på denna webbplats kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet, vissa stadgar och förordningar för kommunikation och andra tillämpliga lagar och förordningar. Du är ensam ansvarig för dina handlingar eller handlingar från alla personer som använder ditt användarnamn och/eller lösenord.

Gottgörelse

Du samtycker till att ersätta och Corteva Agriscience™, alla dess ägarföretag, dotterbolag och koncernföretag, samt tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, representanter, partners och licensgivare (sammantaget "Corteva-parter") hålla dem skadeslösa från och mot alla förluster, kostnader, skador, ersättningskrav och utgifter, inklusive (utan begränsning) advokatersättning och kostnader för försvar som uppstår i samband med, på grund av eller i syfte att undvika, alla anspråk eller krav som rör: (a) ditt Innehåll; (b) din missbruk av Tjänsterna; (c) ditt brott mot dessa Villkor; eller (d) kränkning av tillämplig lag eller bestämmelse, eller tredje parts rättigheter, via din användning av Webbplatsen eller Tjänsterna, eller användningen av Webbplatsen eller dess Tjänster av en person som använder ditt användarnamn och/eller lösenord (inklusive utan begränsning ditt deltagande i publiceringsområdena för dina förslag). Corteva Agriscience™förbehåller sig rätten att på egen kostnad, åta sig försvar och kontroll av alla frågor som i övrigt ska gottgöras av dig, i vilket fall ska samarbeta fullt ut med Corteva för att hävda alla tillgängliga försvar. Denna bestämmelse kräver inte att du gottgör någon Corteva-part för oskäliga affärsmetoder från denna part sida eller för denna parts försumlighet, bedrägeri, villfarelse, falska löfte, förvrängning eller döljande, förtigande eller utelämnande av viktiga fakta. Du samtycker till att bestämmelserna i detta avsnitt gäller oavsett om ditt Konto, detta Avtal eller din åtkomst till Tjänsterna upphör att gälla.

Elektronisk kommunikation

Kommunikationen mellan dig och Corteva Agriscience™ utförs via elektroniska medel, oavsett om du besöker Tjänsterna eller skickar e-post till Corteva, eller om Corteva publicerar meddelanden i Tjänsterna eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål (1) samtycker du till att ta emot kommunikation från Corteva Agriscience™ i elektronisk form; och (2) godkänner att alla villkor, avtal, meddelanden, offentliggöranden och andra kommunikationer och dokument som Corteva tillhandahåller dig elektroniskt skall ha samma rättsliga verkan som sådan kommunikation och dokument skulle ha om de framläggs "skriftligen".

Hela avtalet

Detta Avtal är det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna med avseende på dess ämne och ersätter och sammanfogar alla tidigare diskussioner mellan parterna om detta ämne.