CORTEVAS INTEGRITETSMEDDELANDE

Reviderat 1/6 2019

Corteva Agriscience™ (Corteva, vi eller oss) bryr sig om din integritet. Vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut uppgifter. Tillsammans med Cortevas Policy för cookies och liknande teknik beskrivs i detta integritetsmeddelande (Integritetsmeddelande) vår praxis vad gäller uppgifter som vi samlar in:

 • Via webbplatser som vi driver och som du öppnar detta Integritetsmeddelande på (Webbplatserna).
 • Via programvara som vi gör tillgänglig för användning på eller via enheter som du öppnar detta Integritetsmeddelande på (Apparna).
 • Via våra sidor i sociala medier som vi har kontroll över och som du öppnar detta Integritetsmeddelande från (benämns gemensamt våra Sidor i sociala medier).
 • Via e-postmeddelanden vi skickar till dig och som innehåller en länk till detta Integritetsmeddelande.
 • Offline där meddelande krävs enligt lag.


      Gemensamt benämner vi Webbplatserna, Apparna och våra Sidor i sociala medier Tjänsterna.

      Genom att förse Corteva med Personuppgifter godkänner du villkoren i detta Integritetsmeddelande.

Om du söker ett jobb via karriärsidorna på Webbplatserna regleras vår användning av de Personuppgifter du lämnar där av Cortevas Integritetsmeddelande för ansökande.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som enskild person eller som avser en identifierbar enskild person, t.ex.: 

 • Namn
 • Postadress (inbegripet fakturerings- och leveransadresser)
 • Telefon- eller faxnummer (inbegripet mobiltelefon)
 • E-postadress 
 • Kredit- och betalkortsnummer
 • Profilbild
 • Konto-id för sociala medier 
 • Skatteregistreringsnummer som försäljare eller kund
 • Nationellt id-nummer, t.ex. ett personnummer
 • Id-nummer utfärdat av företag
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Finansiella uppgifter när du ansöker om kredit
 • Bankuppgifter, t.ex. konto- och IBAN-nummer
 • Lösenord och påminnelsefrågor och -svar
 • Inköpshistorik
 • Positions-/GPS-data 

Insamling av Personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer samlar in Personuppgifter på olika sätt, inbegripet: 

 • Via Tjänsterna
  • Vi samlar in Personuppgifter via Tjänsterna, t.ex. när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, registrerar ett konto för tillgång till Tjänsterna, gör ett inköp eller en beställning, ansöker om kredit, gör en förfrågan, registrerar ditt köp av en produkt, skickar in ett garantikort eller använder en chattfunktion.
 • Offline
  • Vi samlar in Personuppgifter från dig offline, t.ex. när du besöker våra anläggningar, deltar i våra mässor, gör en beställning per telefon eller kontaktar kundtjänst.
 • Från andra källor

–  Vi får dina Personuppgifter från andra källor, t.ex.

o   allmänt tillgängliga databaser och andra källor från tredje part

o    partner inom gemensam marknadsföring och tjänstleverantörer (inbegripet plattformar för sociala medier), när de lämnar ut uppgifter till oss.

–  Om du kopplar ditt konto i sociala medier till ditt konto för Tjänsterna lämnar du ut vissa Personuppgifter från ditt konto i sociala medier till oss. Exempel på dessa är ditt namn, e-postadress, foto, lista över kontakter i sociala medier samt andra uppgifter som är eller som du gör tillgängliga för oss när du kopplar ditt konto i sociala medier till ditt konto för Tjänsterna.

–  När du deltar i en tävling, kampanj, utlottning, undersökning eller liknande. 

–  När du deltar i en blogg eller ett forum.

Vi behöver samla in Personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig de begärda Tjänsterna.  Om du inte lämnar de begärda uppgifterna kan vi eventuellt inte tillhandahålla Tjänsterna. Om du lämnar ut Personuppgifter om andra till oss eller våra tjänstleverantörer i samband med Tjänsterna intygar du att du är behörig att göra detta och att tillåta oss att använda uppgifterna enligt detta Integritetsmeddelande.

Användning av Personuppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer använder Personuppgifter i följande syften:

 •  Tillhandahålla Tjänsternas funktioner och uppfylla dina önskemål. Vi bedriver följande aktiviteter i samband med hanteringen av vårt avtalsförhållande med dig och/eller för att efterleva skyldigheter enligt lag:

      –  Tillhandahålla Tjänsternas funktioner, såsom att ge dig åtkomst till ditt registrerade konto, och betjäna dig med tillhörande kundtjänst.

      –   Besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål när du kontaktar oss via ett av våra kontaktformulär online eller på annat sätt. Exempel på detta är när du skickar oss frågor, förslag, beröm eller klagomål, eller när du vill ha en prisuppgift eller annan information om våra Tjänster.

      –   Utföra dina transaktioner och betjäna dig med tillhörande kundtjänst.

      –  Skicka administrativ information till dig, t.ex. ändringar i våra villkor och policyer.

      –  Ge dig möjlighet att skicka meddelanden till någon annan om du vill.

      –  Behandla din ansökan om kredit.

 •  Förse dig med vårt nyhetsbrev, information om våra produkter, tjänster och/eller annat material samt möjliggöra delning socialt.  Vi bedriver följande aktiviteter när vi har ditt samtycke eller ett berättigat affärsintresse: 

       –  Skickar dig marknadsföringsrelaterad kommunikation (t.ex. via e-post, SMS, WhatsApp-meddelande, appinternt meddelande och på plattformar för sociala medier) med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag.

       –  Möjliggöra funktioner för delning socialt som du använder frivilligt.

 • Analys av Personuppgifter för företagsrapportering och tillhandahållande av personligt anpassade tjänster.  Vi bedriver följande aktiviteter när vi har ditt samtycke eller ett berättigat affärsintresse:

–  Analysera eller förutsäga våra användares önskemål för att skapa  aggregerade trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används, så att vi  kan förbättra våra Tjänster.

        –  Förstå dig bättre för att kunna göra våra kontakter med dig mer personliga, och ge dig information och/eller erbjudanden som passar dina intressen.

        –  Förstå dina önskemål bättre för att kunna leverera innehåll via våra Tjänster som vi tror kan vara relevanta och intressanta för dig.

 • Ge dig möjlighet att delta i utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer.  Vi bedriver följande aktiviteter i samband med hanteringen av vårt avtalsförhållande med dig:

       – Vi kan komma att erbjuda dig att delta i en utlottning, tävling eller annan kampanj. För vissa av dessa kampanjer gäller ytterligare regler som innehåller information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter.

 • Aggregera och/eller anonymisera Personuppgifter.  Vi bedriver följande aktiviteter när vi har ett berättigat affärsintresse:

       – Vi kan komma att aggregera och/eller anonymisera Personuppgifter så att de inte längre betraktas som sådana. Det gör vi för att generera data som vi kan komma att använda och lämna ut i något syfte.

 • Uppnå våra affärsändamål. Vi bedriver följande aktiviteter i samband med hanteringen av vårt avtalsförhållande med dig, för att efterleva skyldigheter enligt lag och/eller för att vi har ett berättigat intresse:

       –  Dataanalys, t.ex. för att effektivisera våra Tjänster.

       –  Granskningar, för att bekräfta att våra interna processer fungerar som tänkt och efterlever krav enligt lag, bestämmelser eller avtal.

       -  Bedrägeri- och säkerhetsövervakning, t.ex. för att upptäcka och förebygga             IT-angrepp eller försök till identitetsstöld.

       –  Utveckla nya produkter och tjänster.

       –  Förbättra eller ändra våra befintliga produkter och tjänster.

       -  Identifiera användningstrender, t.ex. förstå vilka delar av våra  Tjänster som är av störst intresse för våra användare.

       –  Fastställa hur effektiva våra marknadskampanjer är för att kunna anpassa dem efter användarnas behov och intressen.

       –  Bedriva och utöka våra affärsaktiviteter, t.ex. förstå vilka delar av våra Tjänster som är av störst intresse för våra användare så att vi kan inrikta våra insatser på att tillgodose användarnas intressen.

Utlämnande av Personuppgifter

Vi lämnar ut Personuppgifter:

 • Till vårt moderbolag och våra koncernbolag för de ändamål som anges i detta Integritetsmeddelande.

Förteckning över enheter i vår koncern och var dessa är belägna finns här.

 • Till våra tredjepartsleverantörer av tjänster för att möjliggöra tjänster de tillhandahåller oss.

– Dessa kan leverera tjänster som webbplatsvärdskap, dataanalys, betalningshantering, orderhantering, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans, granskning och annat.

 • Till tredje parter såsom ombud, återförsäljare, distributörer och andra affärspartner för att låta dem skicka dig marknadskommunikation som överensstämmer med dina val.
 • Till tredjepartssponsorer av utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer.
 • När du eventuellt väljer att lämna ut Personuppgifter:

– På anslagstavlor, chattar, profilsidor, bloggar och i andra tjänster där du kan anslå uppgifter och innehåll (inklusive, men inte begränsat till, våra Sidor på sociala medier).  Observera att eventuella uppgifter som du anslår eller lämnar ut via dessa tjänster blir offentliga och kan vara tillgängliga för andra användare och allmänheten.

 • Via dina aktiviteter för delning socialt. 

– När du kopplar dina Tjänster till ditt konto i sociala medier lämnar du ut information till dina vänner på kontot, till andra användare och till leverantören av ditt konto i sociala medier. Genom att göra det ger du oss behörighet att ta del av dessa uppgifter, och du är införstådd med att användningen av delade uppgifter regleras av integritetspolicyn från leverantören av de sociala medierna.

– Dessutom kan leverantören av verktyget för delning socialt som vi använder i Tjänsterna samla in uppgifter med anknytning till dig, som kan innefatta Personuppgifter, när du delar innehåll från Tjänsterna via ditt konto i sociala medier.  Den leverantörens insamling, användning och utlämnande av uppgifter är underkastade den egna integritetspolicyn, och vi ansvarar inte för dennas integritet, säkerhet eller annan praxis.

 • Till tredje parter i samband med licensiering, gemensam utveckling eller liknande arrangemang.

 

Användning och utlämnande i övrigt

Vi använder och lämnar också ut Personuppgifter enligt vad som är nödvändigt eller tillämpligt, särskilt om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om vi har ett berättigat affärsintresse:

 • För att efterleva tillämpliga lagar och bestämmelser.

– Detta kan innefatta lagar utanför ditt bosättningsland.

 • För att samarbeta med offentliga myndigheter.

– För att besvara en förfrågan eller tillhandahålla uppgifter som vi anser är viktiga.

– Detta kan innefatta myndigheter utanför ditt bosättningsland.

 • För att samarbeta med rättsvårdande myndigheter.

–  Exempelvis när vi besvarar förfrågningar och förelägganden från rättsvårdande myndigheter eller tillhandahåller uppgifter som vi anser är viktiga.

 • Av andra rättsliga skäl.

–  För att verkställa våra villkor.

–  För att tillvarata våra rättigheter, skydda vår och/eller våra koncernbolags, dina eller andras integritet, säkerhet eller egendom.

 • I samband med försäljning eller affärstransaktion.

– Vi har ett berättigat intresse av att lämna ut eller överlåta dina Personuppgifter till tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annat disponerande över hela eller delar av vårt företag, våra tillgångar eller aktier (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden).  Sådana tredje parter kan t.ex. innefatta en förvärvande enhet och dess rådgivare.

ANDRA UPPGIFTER

Med Andra uppgifter avses eventuella uppgifter som inte avslöjar din specifika identitet eller som inte direkt avser en identifierbar enskild person.

 • Uppgifter om webbläsare och enheter.
 • Användningsdata för appar, anslutna enheter eller fordon.
 • Uppgifter som samlats in via cookies, pixeltaggar eller annan teknik.
 • Demografiska och andra uppgifter som du tillhandahåller och som inte avslöjar din specifika identitet.
 • Uppgifter som har aggregerats på ett sådant sätt att de inte längre avslöjar din specifika identitet.
 • Fysisk position.
 • Uppgifter om din jordbruksverksamhet.

Om vi är skyldiga att behandla Andra uppgifter som Personuppgifter enligt gällande lag kan vi komma att använda eller lämna ut dem i de syften för vilka vi använder och lämnar ut Personuppgifter enligt vad som anges i detta meddelande.

Insamling av andra uppgifter

Vi och våra tjänstleverantörer kan samla in Andra uppgifter på olika sätt, inbegripet: 

 • Via din webbläsare eller enhet
  • Vissa uppgifter samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet, t.ex. din Media Access Control-adress (MAC), datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version samt namn och version på Tjänsterna (t.ex. Appen) du använder.  Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att Tjänsterna fungerar som de ska. 
 • Genom din användning av Appen
  • När du laddar ned och använder Appen kan vi och våra tjänstleverantörer komma att spåra och samla in användningsdata om Appen, t.ex. datum och tid då Appen på din enhet tillgår våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ned till Appen baserat på din enhets nummer.
 • Användning av cookies, pixeltaggar eller annan liknande teknik.
  • Cookies är informationsmängder som lagras direkt på den dator du använder.  Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknik på Webbplatserna och i Apparna, samt i HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig.  Genom cookies och liknande teknik kan vi samla in uppgifter såsom webbläsartyp, tidslängd för användningen av Tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och andra trafikdata.  Vi använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål, inbegripet analys, mätning av våra marknadskampanjers effektivitet och för att visa annonser för produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig.  För närvarande besvarar vi inte webbläsares Do Not Track-signaler.  Om du vill ha mer information, bland annat om hur du kan välja att avstå från en del av vår användning av cookies och liknande teknik, kan du läsa vår Policy för cookies och liknande teknik.
 • IP-adress
  • Din dator tilldelas automatiskt en IP-adress av din Internetoperatör.  En IP-adress kan komma att identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler närhelst den använder Tjänsterna, tillsammans med tidpunkten för besöket och vilka sidor som besöktes.  Insamling av IP-adresser är standard och görs automatiskt av många webbplatser, program och andra tjänster.  Vi använder IP-adresser för sådana ändamål som att beräkna användningsnivåer, diagnostisera serverproblem och administrera Tjänsterna.  Vi kan också komma att inhämta din ungefärliga position genom din IP-adress.
 • Fysisk position
  • Vi kan komma att inhämta din enhets fysiska position, t.ex. via satellit, mobilmast eller Wi-Fi-signaler.  Vi kan komma att använda din enhets fysiska position för att ge dig personligt anpassade, positionsbaserade tjänster och innehåll.  Vi kan också komma att lämna ut din enhets fysiska position, samt information om vilka annonser du visade och andra uppgifter vi samlar in, till våra marknadsföringspartner så att de kan ge dig mer personligt anpassat innehåll och för att undersöka annonskampanjers effektivitet.  I vissa fall kan du ha möjlighet att tillåta eller neka sådan användning och/eller utlämnande av din enhets position, men om du gör det kan vi och våra marknadsföringspartner eventuellt inte ge dig de personligt anpassade tjänsterna och innehållet.

 

Användning och utlämnande av andra uppgifter

Vi kan komma att använda eller lämna ut Andra uppgifter i något syfte, utom i de fall vi har skyldighet att avstå enligt tillämplig lag. I vissa fall kan vi komma att kombinera Andra uppgifter och Personuppgifter. I sådana fall behandlas de kombinerade uppgifterna som Personuppgifter så länge de är kombinerade.

SÄKERHET

Vi försöker vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i vår organisation.  Tyvärr kan inget dataöverförings- eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säkert.  Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker ber vi att du meddelar oss omgående enligt avsnittet Kontakta oss nedan.

VAL OCH TILLGÅNG

Dina val angående hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter

Vi ger dig valmöjligheter angående hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte.  Du kan välja att avstå från följande: 

 • Få elektronisk kommunikation från oss:  Om du inte längre vill ha fortlöpande marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan du avstå med hjälp av funktionen för uppsägning av prenumeration i varje sådant e-postmeddelande.  Om du inte längre vill ha marknadsföringsrelaterade SMS som du tidigare har registrerat dig för kan du avstå genom att svara STOP på något av de SMS-meddelanden av den typen som du får.
 • Vårt utlämnande av dina Personuppgifter till koncernbolag för dessas direktmarknadsföringssyften:  Om du vill att vi slutar lämna ut dina Personuppgifter fortlöpande till våra koncernbolag för dessas direktmarknadsföringssyften kan du välja att avstå från detta här.
 • Vårt utlämnande av dina Personuppgifter till oberoende tredje parter för dessas direktmarknadsföringssyften:  Om du vill att vi slutar lämna ut dina Personuppgifter fortlöpande till oberoende tredje parter för dessas direktmarknadsföringssyften kan du välja att avstå från detta här.

Vi försöker uppfylla dina önskemål så snart det är praktiskt möjligt.  Observera att om du avstår från marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden som du inte kan avstå från.

Hur du får tillgång till, ändrar eller tar bort dina Personuppgifter 

Om du vill begära att få granska, rätta, uppdatera, dra in, begränsa eller radera Personuppgifter som är föremål för behandling, eller om du vill begära en elektronisk kopia av dina Personuppgifter för att skicka dem till ett annat företag (i den mån du har denna rätt enligt gällande lag), kan du kontakta oss här eller på Customer Information Center, Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen, Denmark.

Vi besvarar din begäran i enlighet med gällande lag.

I din begäran ska du ange tydligt vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, och om du vill dra in dina Personuppgifter från vår databas.  För din säkerhet kan vi komma att endast genomföra önskemål som avser de Personuppgifter som är kopplade till den e-postadress du använder när du skickar din begäran till oss, och vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi genomför den.  Vi försöker uppfylla dina önskemål så snart det är praktiskt möjligt. 

Observera att vi kan behöva lagra vissa uppgifter för arkiveringsändamål och/eller slutföra eventuella transaktioner som du påbörjat innan du begärde ändring eller radering (om du t.ex. har gjort ett inköp eller deltar i en kampanj kan du eventuellt inte ändra eller radera tillhandahållna Personuppgifter förrän inköpet eller kampanjen har slutförts).

LAGRINGSTID

Vi lagrar Personuppgifter så länge de behövs, eller så länge det är tillåtet, mot bakgrund av de ändamål de inhämtades för och enligt gällande lag. 

Kriterierna för att fastställa lagringstider innefattar: 

 • Den tid vi har ett fortlöpande förhållande till dig och tillhandahåller dig Tjänsterna (t.ex. så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter använda Tjänsterna).
 • Huruvida det föreligger en skyldighet enligt lag som vi är underkastade (vi har t.ex. skyldighet enligt vissa lagar att behålla dokumentation om dina transaktioner en viss tid innan vi kan radera dem).
 • Huruvida lagring är tillrådligt med tanke på vårt rättsläge (t.ex. avseende tillämpliga lagar om tidsfrist, process eller tillsynsmyndigheters utredningar).

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Integritetsmeddelandet behandlar inte, och vi ansvarar inte för, integritet, uppgifter eller annat angående tredje part, inbegripet sådan som driver en webbplats eller tjänst som Tjänsterna länkar till.  Förekomsten av en länk i Tjänsterna är inget uttryck för främjande av den länkade webbplatsen eller tjänsten från vår eller våra koncernbolags sida.

Vidare ansvarar vi inte för insamling, användning, utlämnande eller säkerhetsprinciper eller säkerhetspraxis i andra organisationer, t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller annan apputvecklare, leverantör av app, plattform för sociala medier, operativsystem eller trådlös tjänst eller enhetstillverkare, inbegripet vad gäller Personuppgifter du lämnar ut till andra organisationer via eller i samband med Apparna eller våra Sidor på sociala medier.

UNDERÅRIGAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna riktar sig inte till personer under 13 år, och vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från personer under 13.

JURISDIKTION OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Dina Personuppgifter kan komma att lagras och behandlas i något av de länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänstleverantörer. Genom att använda Tjänsterna är du införstådd med att dina Personuppgifter kommer överföras till andra länder än ditt bosättningsland, inbegripet USA, som kan ha andra dataskyddslagar än de som gäller i ditt land.  Domstolar, rättsvårdande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i sådana andra länder kan under vissa omständigheter ha rätt att tillgå dina Personuppgifter.

YTTERLIGARE INFORMATION ANGÅENDE EES: Vissa länder som inte ingår i EES anses av Europeiska kommissionen ha en adekvat dataskyddsnivå enligt EES normer (hela listan över dessa länder finns här[ EU-kommissionens adekvanslista online]. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha adekvat dataskyddsnivå har vi vidtagit adekvata åtgärder, såsom standardavtalsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen samt bindande företagsbestämmelser till skydd för dina Personuppgifter. Om du vill ha ett exemplar av dessa åtgärder kan du skicka in en begäran här.

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Vi ber att du inte skickar eller lämnar ut känsliga Personuppgifter som vi inte har efterfrågat till oss (t.ex. personnummer, uppgifter angående ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trossatser, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på eller via Tjänsterna eller på annat sätt till oss.

BETALNINGSTJÄNST FRÅN TREDJE PART

Vi kan komma att använda en betalningstjänst från tredje part för behandling av betalningar som görs via Tjänsterna. Om du vill betala via Tjänsterna kommer dina Personuppgifter samlas in av sådan tredje part och inte av oss, och underkastas den tredje partens integritetspolicy i stället för detta Integritetsmeddelande.  Vi råder inte över, och ansvarar inte för, denna tredje parts insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter.

UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Texten Senast uppdaterad högst upp i detta Integritetsmeddelande anger när Integritetsmeddelandet ändrades senast. Eventuella ändringar träder i kraft när vi anslår det reviderade Integritetsmeddelandet i Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna efter sådana ändringar godkänner du det reviderade Integritetsmeddelandet.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande kan du kontakta oss via vårt formulär för integritetsförfrågningar eller på:

Customer Information Center

Langebrogade 1,

DK-1411 Copenhagen, Denmark

Eftersom kommunikationer kan vara osäkra ber vi att du inte uppger kreditkortsuppgifter eller andra känsliga uppgifter i din kommunikation med oss.

YTTERLIGARE INFORMATION ANGÅENDE EES

Du kan också:

 • kontakta vårt tyska dataskyddsombud via e-post.
 • Inkomma med ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i landet eller regionen där du bor, eller där den påstådda överträdelsen av den tillämpliga dataskyddslagen sker.  En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.