Univoq_Header_Desktop

Univoq™

Svampmedel


Fördelar i korthet 

Produktprofil

Verksamma ämnen: 
50 g/l fenpicoxamid + 100 g/l protiokonazol 

 

Formulering: 
Emulsionskoncentrat (EC) med i-Q4-teknologi.

Regnfast efter 30 min eller så fort sprutvätskan har torkat på bladen. 

Max 1 behandling per säsong

 

Grödor: 
Vete (inkl. durum- och speltvete), råg, rågvete 

 

Effekt mot: 


Vete: 

-  svartpricksjuka (Septoria tritici ), vetets bladfläcksjuka, brunrost, gulrost, axfusarios, vetemjöldagg,

- brunfläcksjuka, snömögel 


Rågvete:

-  Septoria-arter (Septoria spp.), gulrost, mjöldagg

- snömögel

Råg: 

- sköldfläcksjuka, brunrost 

 

Behandlingstidpunkt: 
BBCH 30 – 69 

 

Dos: 
1,5 l/ha I 200 – 300 l/ha vatten 

 

 

Förpackningsstorlek:

5 l

Användningsrekommendation

Univoq kan användas i alla sorter av vete, råg, rågvete och speltvete från BBCH 30 till BBCH 69 som enkelbehandling eller som del av en behandlingstrategi. Högsta dosen är 1,5 l/ha.

Bra växtföljd, motståndskraftig sort och medel sjukdomstryck. 1,0 - 1,2 l/ha
Vete efter vete, känslig sort, enkelbehandling och högt sjukdomstryck 1,2 - 1,5 l/ha
Bra växtföljd, motståndskraftig sort och som en del av en strategi  0,8 – 1,0 l/ha
Som del av en strategi men med känslig sort och högt sjukdomstryck  1,0 - 1,2 l/ha

Imponerande effekt mot alla vanliga svampar i stråsäd 

Univoq bekämpar tillförlitligt alla svampsjukdomar som kan påverka skörden och sätter en ny standard för bekämpning av svartpricksjuka. 

Produkten erbjuder inte bara långvarig förebyggande, utan även kurativ effekt, med en depå av det aktiva ämnet. 

Robust hög effekt över hela Europa 

Robust hög effekt över hela Europa – Sverige 


Univoq har legat med i de svenska officiella försöken i flera år, både i Syd- och Mellansverige. Genom detta har vi många fina erfarenheter hur väl Univoq presterar både vad gäller skördeökning och bekämpningseffekt.

Univoq web graph SE 2.png
UNIVOQ web graph SE.png

Robust hög effekt över hela Europa – Danmark  


Resultater från danska officiella försök 2019-2020 visar att Univoq överträffar Balaya i 18 av 29 försök. 

 

Robust hög effekt över hela Europa – Storbritannien & Irland 

 

I 83% av försöken uppnådde Univoq en högre skörd än 1.0 l Revystar

 

 

 

I 73% av försöken uppnådde 1,25 l/ha Univoq en högre skörd än 1,25 l/ha Ascra Xpro 

 

Univoq_UK_IR_2

Mer information om vår produkt och dess teknologi

Grödor

Råg

Triticale

Vete

Vete