Framtiden i dina händer

Inatreq_Header_Mobil

Nya Inatreq™ Active

Mer information om vår produkt och dess teknologi 

Ny grupp av verksamma ämnen i stråsäd 

På grund av allt strängare kriterier för godkännande av befintliga och nya produkter måste jordbruket förvänta sig att antalet tillgängliga svampmedel för spannmål kommer att begränsas ytterligare. 

Sedan introduktionen av den första karboxamiden (SDHI) 2003 har det inte tillkommit någon ny grupp av verksamma susbtanser i spannmålsfungicider.

Med Inatreq active som den första representanten för picolinamiderna i spannmål får jordbruket inte bara ett nytt verksamt ämne, utan en helt ny grupp av verksamma susbtanser.

Nytt och unikt verkningssätt 

Mitokondrier är cellernas kraftstation, de framställer energibäraren adenosintrifosfat (ATP) via cellandningen. 

Inatreq active hämmar denna viktiga metaboliska process. Produktionen av ATP stoppas och livsprocesser i svampcellen stannar upp.

Inatreq active klassificeras som en "quinone inside inhibitor" (QiI) på grund av dess speciella verkningsställe. Det är här Inatreq active skiljersig från de tidigare azoler, karboxamider och strobiluriner och därmed representerar ett helt nytt verkningsställe och en ny grupp av verksamma substanser i spannmålsfungicider.

Naturligt ursprung 

Naturen har den rätta lösningen på många problem. Dessa måste bara hittas, förstås och vidareutvecklas. Inatreq active är ett exempel på detta. 

Från naturen till Inatreq active

Upptag av verksamma ämnet och förflyttning i växten 

Ett högt upptag i bladvävnaden möjliggörs av den speciella formuleringen (i-Q4-teknik). Även små mängder av den mycket verksamma substansen säkerställer en pålitlig effekt. 

Runtom-skydd av bladen tack vare Inatreq active med i-Q4 formulering 

Verkar även mot pyknidier 

Pyknidier (fruktkroppar) kallas de behållarna som innehåller sporerna av Septoria tritici.

Tusentals sporer frisättas från en pyknidium! Ju lägre förekomsten av sporer i fältet, desto lägre smittotryck på spannmålsplantorna. 

Inatreq active minskar smittotrycket av Septoria tritici 

Den verksamma substansen Inatreq active utvinns ur en jordlevande bakterie (Streptomyces spp.). Inatreq påverkar utvecklingen av Septoria tritici: Detta minskar antalet sporer som bildas i fruktkropparna och deras livskraft - även på de nedre bladen som redan är angripna.

På så sätt minskar risken för smitta i grödan avsevärt och spridningen begränsas. Inatreq bekämpar Septoria tritici såväl som nodorum i alla utvecklingsstadier.

Mer information om vår produkt och dess teknologi