BlueN™

BlueN är ett nytt biologiskt medel som hjälper grödor att ta upp ytterligare kväve från atmosfären och bidrar till att optimera växternas tillväxt- och avkastningspotential.

 

BlueN är en biostimulant som innehåller den naturliga endofytiska bakterien Methylobacterium symbioticum som kan fixera kväve direkt från luften genom att omvandla det till ammonium som växten kan sedan omvandla till glutamin, vilket är en viktig byggsten för plantans tillväxt och utveckling.

 

BlueN kommer in i plantan via dess klyvöppningar och koloniserar sedan mellan växtens celler. Efter applicering på bladen koloniserar BlueN hela plantan och börjar omvandla kväve till ammonium. Denna omvandling kräver ingen extra energi för växten.

Ammoniumet som produceras av BlueN kan nu användas av växtens egna enzymer för att producera glutamin.

 

BlueN ger plantorna en alternativ, hållbar kvävekälla, vilket minskar beroendet av kväveupptag från jorden och säkerställer att grödan har tillräckligt med kväve under hela växtsäsongen.

 

BlueN kan också användas i ekologisk odling

Möjligheten att använda i ekologisk odling har efterfrågats flera gånger. Det är möjligt att använda BlueN/Utrisha N för ekologiska gårdar. Det har bekräftats av Ecocert att BlueN/Utrisha N uppfyller kraven i EU-förordning 2018/848 och kan användas på ekologiska gårdar.

Fördelar

Ökad tillväxt och motståndskraft

BlueN ökar grödans tillväxt och motståndskraft genom att öka kvävetillgängligheten i växterna under hela säsongen.

Lätt att använda

BlueN är enkelt att lagra och applicera – ladda ner våra bruksanvisningar här.

Är en hållbar kvävekälla

BlueN uppfyller marknadens förändrade förväntningar genom att förse grödorna med en hållbar kvävekälla utan risk för urlakning eller utsläpp av ytterligare klimatgaser.

BlueN utgör en alternativ, hållbar kvävekälla som minskar beroendet av kväveupptag från jorden och säkerställer grödans tillgång till kväve under hela växtsäsongen.

 

Titta på videon till höger för en illustration av hur BlueN fungerar.


Om BlueN

GRÖDA

BlueN biostimulant är en effektiv lösning i följande grödor:​

 • Spannmål
 • Majs
 • Raps
 • Potatis

Tekniska specifikationer

Applikation – hur får du ut det bästa av BlueN? 

 • 1 behandling per gröda ​
 • Optimala temperatur för hållanden är från 15°C - 25°C.
 • Morgonsprutning är att föredra
 • ​Undvik frost 1 dag före och 2 dagar efter behandling
 •  Grödan ska vara i god tillväxt och inte utsatt för stress (torka).
 •  Grödan ska täcka ca. 30 - 50% av markytan
 •  Sprutvätskans pH måste vara mellan 5 och 8.

 

Rekommenderad dos

333g / ha ​

Vattenmängd

100-250 l/ha, använd den lägre vattenmängden om det finns dagg på grödan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMG_Signup_Banner_Local_SR_STR_01 _2_Corteva-EU-GB-V1

Anmälan nyhetsbrev


Vill du veta mer om vär produkter?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få goda råd og information om vär produkter.

Vi på Corteva vill gärna hålla kontakten med dig! 

Skicka

TM ® SM Varumärken och servicemärken tillhörande Corteva Agriscience och dess anknutna bolag. ®2023 Corteva