Biologiska produkter

Wheat field picture

Välkomna en grönare framtid

Corteva Agriscience utveckar en produktportfölj med biologiska produkter som kan komplettera redan befintliga metoder för att minska miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten och värna om jordbruksmarken för kommande generationer.

biologicals logo

Våra produkter

Dagens konsumenter förväntar sig en grön omställning och att jobba med biologiska produkter som ett komplement till vår befintliga produktportfölj är en del av detta.  

Våra biologiska produkter kommer marknadsföras efter att vi testat dem väl för att veta vilka effekter och resultat vi kan förvänta oss.

 

Biostimulanten BlueN är den första produkten som efter flera år av prövning introduceras i denna portfölj. Läs mer om BlueN här.

 

Läs mer om BlueN

Varför välja biologiska produkter?

Att hushålla med naturresurser och växla ut insattser så mycket som möjligt stärker både lönsamheten och möter konsumenternas förväntningar. Våra biologiska produkter ökar lönsamheten genom stärka grödan och bidra till att övriga insatser utnyttjas maximalt.

Varför välja biologiska produkter?

Att hushålla med naturresurser och växla ut insattser så mycket som möjligt stärker både lönsamheten och möter konsumenternas förväntningar. Våra biologiska produkter ökar lönsamheten genom stärka grödan och bidra till att övriga insatser utnyttjas maximalt.

Vanliga frågor och svar

Vad är en biologisk produkt?

Till det biologiska produktsortimentet räknas produkter för växtskydd och växtnäring som har ett naturligt ursprung.  

Ska biologiska produkter ersätta andra växtskyddsmedel?

De biologiska produkterna skall inte ersätta andra växtskyddsmedel utan produkterna skall fungera som partners till befintliga metoder och komplettera de produkter vi redan använder.

Hur tar Corteva Agriscience biologiska produkter till marknaden?

För att ta nya biologiska produkter till marknaden har Corteva ett antal innovativa sammarbetspartners. Vi ser i dagsläget möjligheter att ta fram produkter inom områdena biostimulanter, biologisk bekämpning och feromonprodukter som komplement till vår befintliga portfölj inom växtskydd och utsäde. Corteva kommer testa alla produkter vi engagerar oss i väl för att säkerställa effekt och resultat.

IMG_Signup_Banner_Local_SR_STR_01 _2_Corteva-EU-GB-V1

Anmälan nyhetsbrev

Vill du veta mer om vär produkter?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få goda råd og information om vär produkter.

Skicka