Arylex Active

Arylex™ Active

Logga ArylexTM active

ArylexTM active är en ny aktiv substans för örtogräskontroll i vete, råg, rågvete och korn i produkterna ZyparTM och PixxaroTM EC samt för örtogräs kontroll i vete, råg, rågvete, korn och havre i produkten QuelexTM. Den finns även för örtogräskontroll i höstraps i produkterna BelkarTM och KorvettoTM. Arylex bekämpar aktivt ett brett spektrum av örtogräs och ger en oöverträffad flexibilitet vid ogräsbekämpning. Den kan användas både tidigt och sent, på små och på stora ogräs och under alla temperaturförhållanden mellan 2 och 25°C.

Unik verkningsmekanism

Arylex active tillhör den helt nya gruppen av Arylpicolinates som är en del av de syntetiska auxinmedlen (se figur nedan). Arylex active skiljer sig från andra auxinmedel, genom att ha en bred effekt vad gäller örtogräs samt inte vara beroende av temperatur. Auxinmedel förhindrar uppkomst av och bekämpar utvecklingen av herbicidresistenta örtogräspopulationer och ger därför inte bara god effekt på kort sikt utan säkerställer också effektiv kontroll på lång sikt.

Arylex Active chemical class

Säker användning

Arylex kan användas i ett flertal grödor och finns för närvarande i Sverige i produkterna Zypar TM och PixxaroTM EC i vete, råg, rågvete och korn. QuelexTM i vete råd, rågvete, korn och havre samt i produkterna BelkarTM och KorvettoTM i höstraps.

 

Överlägsen effekt

Arylex kontrollerar effektivt ett brett spektrum av både de ekonomiskt mest betydande ogräsarterna och arter som nu anses vara svårare att hantera. Arylex bekämpar bl.a. snärjmåra, vallmo, målla, dån, näva, jordrök, plister m.fl.

Modern flexibilitet

Användningen av Arylex active kan ske under en lång period från tidigt på våren till tidig sommar. Även i ett svenskt klimat där temperatur och väder varierar kraftigt är Arylex active lätt att använda eftersom den kan användas med tydlig och säker effekt från 2°C.

Enastående frihet

Frihet innebär att du som användare har större frihet att anpassa ogräsbekämpningen och de andra dagliga sysslorna på gården tack vare temperaturflexibilitet, samt friheten att etablera valfri gröda efter skörd av en behandlad gröda.

 

Vad kan du förvänta dig?

Säker användning:

• Bekämpar effektivt ett brett spektrum av örtogräs

• Visar snabba visuella symtom på behandlade ogräs

 

Flexibilitet:

• Fungerar även vid låg temperatur – ner till 2°C

• Kan användas såväl tidigt som sent

• Bekämpar både stora och små ogräs

• Fritt val att så valfri gröda efter skörd

Förhindrar uppkomst av och bekämpar resistenta örtogräs

Arylex active är det registrerade varumärket för den aktiva substanden halauxifen-methyl.

Vill du veta mer?
Håll dig uppdaterad om våra nyheter om Arylex och dess produkter under säsongen - anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!