Belkar™

  • Ogräsmedel

group

  • Halauxifen-metyl 10g/l
  • Pikloram 48g/l

·         Belkar är godkänd att använda i höstraps på hösten

 

·         Bekämpar viktiga örtogräs utan ALS-kemi

 

·         Användning från BBHC 12

 

·         Regnfast efter 1 timme

 

·         Vätskemängd 150-300 l/ha

 

·         Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

 

·         Förpackning 3 l

Belkar är en systemisk örtogräsherbicid för användning efter uppkomst på hösten. Belkar innehåller de två aktiva substanserna Arylex (halauxifen-methyl) och Pikloram. Båda tillhör den kemiska gruppen syntetiska auxinare. Belkar upptas huvudsakligen genom bladen på ogräsen. Visuella symptom framträder beroende på ogräsart efter några dagar upp till några veckor efter behandling. Full effekt kan förväntas efter 4 veckor. Belkar hanterar de viktigaste örtogräsen som baldersbrå, snärjmåra, vallmo, blåklint, lomme, näva, plister, penningört, våtarv, jordrök m.fl. Belkar kan användas från att rapsen har två örtblad, stadie BBCH 12, och framåt med dosen 0,25 l./ha. Vår rekommendation är att invänta 3-4 örtblad stadie BBCH 13 – 14, då vet vi att över 90% av rapsplantorna har passerat stadie BBCH 12 och därigenom riskeras ingen skada på eventuella små rapsplantor som har mindre än två örtblad. Denna behandling följs vid behov upp med ytterligare 0,25 l./ha Belkar när rapsen nått stadie BBCH 16, dock tidigast 3 veckor efter den första behandlingen. Alternativt körs en fulldos när rapsen har 6 örtblad, BBHC 16.

Vid riklig förekomst av baldersbrå krävs fulldos, som en splitbehandling eller enkelbehandling.

En delad behandling är att föredra mot näva, baldersbrå, målla, våtarv och viol och ger relativt bra effekter på åkersenap samt trycker till veronika.

Effektschema

Belkar

  

BBHC 12-14
0.25 l/ha

BBCH 16
0.5 l/ha

BBHC 12 + 16
0.25 l/ha+ 0.25 l/ha 

Baldersbrå 

xx 

xxx 

xxx 

Blåklint 

xxx 

xxx 

xxx 

Flik- / mjuknäva 

xx 

xxx 

Förgätmigej 

xx 

xxx 

xxx 

Jordrök 

xxx 

xxx 

xxx 

Kamomil 

xxx 

xxx 

xxx 

Lomme 

xxx 

xxx 

xxx 

Näva 

xx 

xxx 

Penningört 

xxx 

xxx 

xxx 

Plister 

xxx 

xxx 

xxx 

Skatnäva 

xx 

xxx 

Snärjmåra 

xxx 

xxx 

xxx 

Svinmålla 

xxx 

xxx 

xxx 

Vallmo 

xx 

xxx 

xxx 

Viol 

Veronika 

Våtarv 

xx 

xx 

 

XXX 

85-100 % effekt 

XX 

70-84 % effekt 

50-70 % effekt 

Ingen effekt 

Använding

Tidig enkelbehandling

BBHC 13-14

0,25 l/ha

Om bekämpning sker på små ogräs kan denna behandling räcka. Gror det ogräs senare eller de bekämpade ogräsen är stora behövs i regel en uppföljning i rapsens 6-bladsstadie i synnerhet om ogräsen är näva, baldersbrå, målla, våtarv, veronika.

Splitbehandling eller sen enkelbehandling

BBHC 16

0,25 l/ha som uppföljning på tidigare behandling, tidigast 3 veckor efter första behandling

0,5 l/ha om ingen tidigare behandling gjorts

Blandbarhet


Belkar skall inte tankblandas med herbicider, stråförkortande medel, fungicider med tillväxteglerande effekt eller högkoncentrerade bormedel. Vidare skall ett intervall på minst 7 dagar mellan behandlingarna hållas, oavsett vilken produkt som behandlingen startat med. Vid de tillfällen tillväxtreglering är använd tidigare på säsongen och plantan är hämmad av behandlingen bör intervallet ökas tills grödan återhämtat sig.

Belkar kan blandas med Kerb Flo, incekticider och mikronäring (undantaget högkoncentrerade bormedel).

Max en blandningspartner tillsammans med Belkar

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt