Rexade™ 440

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 100g/kg
  • Halauxifen-methyl 104g/kg
  • Pyroxulam 240g/kg

 

- Rexade kan användas i höstvete, råg, rågvete och vårvete 

 

- Kan användas i utvecklingsstadie BBHC 30-32 i höstgrödor och BBHC 21-32 i vårvete

 

- Förebygger resistensutveckling på ett antal viktiga örtogräs

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Formulering: Vattendispergerbart granulat (WG)

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha

 

- Förpackning 500 g

 

- Rexade skall alltid blandas med PG26N

 

 

 

Rexade™ 440 är en systemisk herbicid för kontroll av gräs- och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete på våren. Rexade 440 kontrollerar ett stort antal ogräs däribland baldersbrå, blåklint, snärjmåra vallmo, spillraps, lomme, våtarv, åkerbinda, åkerven, flyghavre och rajgräs. Reaxade 440 kontrollerara även viol och veronika vid tidiga behandlingar då de inte har börjat blomma. Med de aktiva substanserna pyroxsulam och florasulam från produkten Broadway™ i kombination med Arylex™ (halauxifen-methyl) förebygger vi resistensutveckling på snärjmåra, målla, jordrök, vallmo, näva, plister, blåklint, dån och våtarv. Rexade 440 skall alltid blandas med PG26N.

EffektschemaRexade 440
Vårvete Höstsäd
40 g/ha 37.5 g/ha 50 g/ha
Baldersbrå xxx xxx xxx
Blåklint xxx xx xxx
Dån xxx xxx xxx
Fliknäva xxx xxx xxx
Förgätmigej xxx xxx xxx
Gullkrage xxx xxx xxx
Jordrök xxx xxx xxx
Lomme xxx xxx xxx
Penningört xxx xxx xxx
Pilört xxx xxx xxx
Plister xxx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxx xxx
Spillraps xxx xxx xxx
Svinmålla xxx xxx xxx
Trampört xx xx xxx
Vallmo xxx xxx xxx
Veronika x x xxx
Viol x xx xx
Vildpersilja xxx xxx xxx
Våtarv xxx xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx

Rexade 440 skall alltid användas tillsammans med PG26N


Rexade 440*
vårsäd 40 g/ha höstsäd 50 g/ha
Flyghavre xxx xxx
Hönshirs x xx
Rajgräs x xx
Kärrgröe xx xx
Sandlosta xx xx
Åkerven xxx xxx

Rexade 440 skall alltid användas tillsammans med PG26N


xxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70% effekt
- Ingen effekt


Använding

Höstvete/Rågvete/Råg

Höstbehandlade fält med små ogräs: 35 g/ha + PG26N

Ej höstbehandlade fält: 50 g/ha + PG26N

BBHC 30-32

Vårvete

Vid normal behandling: 35-40 g/ha + PG26N

 

BBHC 21-32

 

Blandbarhet


Rexade 440 ska inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop för att undvika minskad effekt av dessa. Det rekommenderas 14 dagar mellan behandlingar.

Rexade 440 är en formulering med den innovativa GoDRI™ teknologin patenterad av Corteva AgriScience som tillåter granulaten att upplösas snabbt i tanken, även i kallt vatten, vilket leder till snabbare och enklare beredning av sprutvätskan. Ingen sedimentering förekommer, vilket säkerställer en problemfri användning och förebygger igentäppta munstycken eller filter. 

 

 

text-on-image-image-mobile-2

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt