Rexade product hero image

Rexade™ 440

Ogräsmedel


Frihet är utmärkt kontroll av gräs- och örtogräs
 

Rexade™ 440 är en komplett lösning för en bred och effektiv ogräsbekämpning. En ny herbicid för vårbekämpning av gräs- och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. 

 

En behandling är allt du behöver för att få en effektiv bekämpning av gräs- och örtogräs, varav flera av örtogräsen innefattar även resistenta arter. Detta ger dig en större frihet att planera arbetet i fält.
 

Rexade™ 440 innehåller en effektiv blandning av aktiva substanser:

•    Pyroxsulam

•    Florasulam

•    Arylex Active


Du känner redan till de aktiva substanserna pyroxsulam och florasulam från produkten Broadway™. Arylex är en viktig del av Zypar™, Quelex™ och Pixxaro™ EC.

 

Tillsätt enbart PG26N

Rexade 440 bör alltid användas tillsammans med vätmedlet PG26N för att säkerställa optimal prestanda och effektivitet. Rekommenderad dos är 0,5 L PG26N per ha. 

Gröda BBCH  
Höstvete, råg och rågvete 30-32 50 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N
Vårvete 21-32 40 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N

Rexade 440 är en formulering med den innovativa GoDRITM teknologin patenterad av Corteva AgriScience som tillåter granulaten att upplösas snabbt i tanken, även i kallt vatten, vilket leder till snabbare och enklare beredning av sprutvätskan. Ingen sedimentering förekommer, vilket säkerställer en problemfri användning och förebygger igentäppta munstycken eller filter. 

  • Hög koncentration av aktiva substanser
  • Mindre förpackning att hantera och återvinna
  • Mindre produkt behövs per hektar

Frihet är att inte behöva bekymmra sig över vädret

Rexade 440 levererar robust effektivitet i alla förhållanden med regnfasthet på en timme och ett flexibelt behandlingsfönster med hänsyn till temperatur och grödans utvecklingsstadier.

• Ingen korsresistens

• Inga restriktioner på efterföljande gröda i normal växtföljd 

• Regnfast efter 1 timme

• Kort efterverkan

Bättre kontroll med Arylex™ Active

according-list-desktop-335x223

Arylex tillhör den nya gruppen av syntetiska auxinherbicider. Ogräset dör snabbt och precis som de andra två aktiva substanserna i Rexade fungerar Arylex mycket bra även vid låga temperaturer. 

Detta gör att du kan ta mer kontroll över dina grödor och odlingsbeslut. 

Grödor

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rexade™ 440 + PG26N bekämpar dessa arter

 

  Vårvete Höstvete, råg, rågvete
Gräsogräs 40 g Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N 50 g Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N
Åkerven
Flyghavre  
Rajgräs  
Kärrgröe  
  Vårvete Höstvete, råg, rågvete
Örtogräs 40 g Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N 50 g Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N
Vildpersilja
Raps
Lomme
Blåklint
Målla
Näva
Jordrök
Snärjmåra
Dån 
Plister
Baldersbrå
Förgätmigej
Vallmo
Åkerbinda
Pilört
Åkerpilört
Groblad
Trampört  
Åkerrättika
Korsört
Åkersenap
Åkermolke
Våtarv
Veronika  
Viol  

 

 

text-on-image-image-mobile-2

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt