Pixxaro™ EC

Ogräsmedel

Pixxaro™ EC  innehåller den helt nya aktiva substansen Arylex™ Active och fluroxipyr som vi sedan tidigare känner från bl.a. Starane™ 333 HL och Starane™ XL


Mer om produkten

Dokumentation

Pixxaro™ EC  innehåller den helt nya aktiva substansen Arylex ™ Active och fluroxipyr som vi sedan tidigare känner från bl.a. Starane™ 333 HL och Starane™ XL . Dessa två aktiva substanser är båda substanser med auxininverkan och tillhör HRAC-grupp O vilket ger ett oerhört kraftfullt verktyg för förebyggande och bekämpande av ALS-resistens. Pixxaro™ är avsedd att användas på våren i höstvete, råg, rågvete, höstkorn, vårvete och vårkorn efter uppkomst. Den har en mycket god effekt på snärjmåra, plister, näva, jordrök, lomme, penningört, målla, dån, våtarv, förgätmigej, åkerbinda och vallmo. Pixxaro™ bryts snabbt ner i marken och ger möjlighet för sådd av valfri efterföljande gröda. Pixxaro™ är inte särskilt temperaturkänslig och kan användas redan från 5° C och är därmed en idealisk produkt för våra nordiska klimatförhållanden med varierande temperaturer. Pixxaro™ är regnfast 1 timme efter behandling. Pixxaro™ har en mycket flexibel profil vilket gör att den kan blandas med de  flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronärigsämnen utan att tillsatser/additiv behövs.


Grödor

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Vår (Triticum spp.)

Winter Wheat