Pixxaro™ EC

  • Ogräsmedel

group

  • Arylex (Halauxifen-methyl) 12,5g/l
  • Fluroxipyr 403g/l

- Godkända grödor höstvete, rågvete, råg, höstkorn, vårvete och vårkorn

- BBHC 23-45 i höstsäd, 13-45 i vårvete och vårkorn

- Optimal temperatur från 7-8 grader

- Bekämpar ALS/SU-resistent våtarv och vallmo, förebygger resistens hos dån och blåklint

- Regnfast efter 1 timme
 

- Vätskemängd 100-300 l/ha
 

- EC-formulering
 

- Förpackning, 5 liter

 

Pixxaro™ EC innehåller den nya aktiva substansen Arylex™ active och den redan kända fluroxipyr från Starane™. Pixxaro EC har en unik flexibilitet, behandlingen kan påbörjas redan tidig vår och fram till begynnande axgång. Sammansättningen och kombinationen av de aktiva substanserna i Pixxaro EC ger en unik kontroll av ett brett spektrum av mycket viktiga örtogräs, t.ex. snärjmåra, åkerbinda, målla, våtarv, plister, vallmo, näva m.fl. Pixxaro EC är en herbicid för örtogräsbekämpning utan ALS-hämmare som kan användas som en singelprodukt eller en mycket stark blandningspartner för att bredda och stärka örtogräseffekten, framförallt på arter där ALS/SU resistens förekommer som dån, våtarv, vallmo och blåklint.  En mycket snabb nedbrytningen i jord och växtmaterial gör att valfri gröda kan sås efter skörd av en Pixxaro behandlad gröda. Pixxaro EC har en mycket god blandbarhet och kan kombineras med de flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen utan att tillsatser krävs.

Synliga effekter framträder, beroende på ogräsens storlek och art från några få dagar efter behandling upp till 5 veckor efter behandling. Full effekt ses normalt 4 veckor efter behandling. Svinmålla och näva  är exempel på ogräs där effekten kommer snabbt och de viker sig medan dån stannar i tillväxt men tar ett antal veckor innan det dör.

EffektschemaPixxaro vårvete och vårkorn
0.125 l/ha 0.2 l/ha 0.25 l/ha 0.35 l/ha
Baldersbrå - - x x
Blåklint x x xx xxx
Dån xx xxx xxx xxx
Förgätmigej - x x xx
Gullkrage - - x x
Jordrök xxx xxx xxx xxx
Korsört xx xx xx xx
Lomme xx xx xxx xxx
Näva xx xx xxx xxx
Penningört x xx xx xxx
Pilört - - - -
Plister xxx xxx xxx xxx
Raps - - - x
Skatnäva xx xx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Svinmålla xx xxx xxx xxx
Trampört - - x xx
Valmo xx xx xx xxx
Veronika - - - -
Viol - - - -
Våtarv xx xx xxx xxx
Våtarv - ALS resistant xx xx xxx xxx
Våtarv - SU resistant xx xx xxx xxx
Vildpersilja xx xx xxx xxx
Åkerbinda x x xx xxx
Åkersenap x xx xx xx

Pixxaro höstsäd
0.125 l/ha 0.25 l/ha 0.35 l/ha 0.5 l/ha
Baldersbrå - - x x
Blåklint - x xx xxx
Dån xx xxx xxx xxx
Förgätmigej - x xx xxx
Gullkrage - - x x
Jordrök xxx xxx xxx xxx
Korsört x x x x
Lomme - x x x
Näva xx xxx xxx xxx
Penningört x xx xxx xxx
Pilört - - - x
Plister xxx xxx xxx xxx
Raps - - x xx
Skatnäva x xx xx xxx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Svinmålla xx xxx xxx xxx
Trampört - - x xx
Valmo x x xxx xxx
Veronika - - - -
Viol - - - -
Våtarv xx xxx xxx xxx
Våtarv - ALS resistant xx xxx xxx xxx
Våtarv - SU resistant xx xxx xxx xxx
Vildpersilja xx xxx xxx xxx
Åkerbinda x xx xxx xxx
Åkersenap x x xx xxx


xxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70% effekt
- Ingen effekt


Använding

Vårvete/Vårkorn

Vid tidig behandling (BBHC 13-20): 0,125-0,25  l/ha

Vid normal behandling (BBHC 21-29): 0,25-0,35 l/ha

Vid sen behandling (BBHC 30-45):  0,35 l/ha

Pixxaro behöver en addekavt blandningspartner för full effekt på baldersbrå och raps, t.ex. produkt innehållande tribenuronmetyl 

Höstvete/Rågvete/Råg

I höstsäd kan Pixxaro användas för sena uppföljningar ända fram till BBHC 45, med en dosering upp till 0,5 l/ha i all höststråsäd. Med Pixxaro har vi goda effekter på snärjmåra, näva, dån, blåklint, vallmo, plister och lomme ända fram till stråskjutningens början. 
 

En bra blandningpartner för att stärka och bredda örtogräseffekten vid lägre doseringar av Broadway/Broadway Star t.ex. vid stor vallmo/blåklint/dån eller resistent våtarv.  

 

Blandbarhet


Pixxaro bör inte blandas med produkter innehållande etefon.

Goda anledningar till att välja PixxaroTM EC

Standardprodukt i vårvete och vårkorn

Pixxaro™ EC innehåller den nya aktiva substansen Arylex active och fluroxypyr. Därför kan du effektivt bekämpa en lång rad av örtogräs i ditt vårkorn och vårvete. Bl.a. snärjmåra och våtarv.

Trygg ogräsbekämpning

Pixxaro™ EC kan användas redan tidigt på våren och ända fram till mitten av sommaren, vilket är en stor fördel.

Flexibel blandningspartner

Du kan också använda Pixxaro™ EC tillsammans med andra medel och få en säker effekt mot t.ex. baldersbrå och åkerviol. Medlet bekämpar dessutom effektivt resistenta arter.Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt