Pixxaro™ EC

Ogräsmedel

Örtogräsbekämpning i vårvete och vårkorn


Det är avgörande för ditt skördeutbyte af ditt vårkorn och vårvete att ogräset bekämpas på det mest effektiva sättet. Läs här varför det unika ogräsmedel, Pixxaro™ EC, är det självklara valet i din vårsäd.

 

Ogräsmedel: Pixxaro™ EC
Gröda: Vårsäd – vårkorn och vårvete
Användningstidpunkt: Vår

Mer om produkten

Goda anledningar till att välja PixxaroTM EC

Standardprodukt i vårvete och vårkorn

Pixxaro™ EC innehåller den nya aktiva substansen Arylex active och fluroxypyr. Därför kan du effektivt bekämpa en lång rad av örtogräs i ditt vårkorn och vårvete. Bl.a. snärjmåra och våtarv.

Trygg ogräsbekämpning

Pixxaro™ EC kan användas redan tidigt på våren och ända fram till mitten av sommaren, vilket är en stor fördel.

Flexibel blandningspartner

Du kan också använda Pixxaro™ EC tillsammans med andra medel och få en säker effekt mot t.ex. baldersbrå och åkerviol. Medlet bekämpar dessutom effektivt resistenta arter.

PixxaroTM – dina fördelar kortfattat:

• Med Arylex™ active, som gør midlet optimalt till ditt vårkorn och vårvete

• Snabb synlig effekt på ogräs

• Bästa valet mot resistent våtarv

• Fritt val av efterföljande gröda

• Regnfast efter bara 1 timme

• Kan användas från tidigt och till sent på säsongen

• ALS-fri lösning

RekommendationerPixxaroTM, höstsäd, effekt %Ogräs 0.125 l/ha 0.25 l/ha 0.35 l/ha
Baldersbrå x x
Blåklint x xx xxx
Dån xx xxx xxx
Jordrök xxx xxxx xxxx
Förgätmigej x xx
Korsört xx xx xx
Lomme xx xxx xxxx
Målla xx xxx xxxx
Näva-arter xx xxx xxxx
Pilört
Plister xxxx xxxx xxxx
Raps x
Snärjmåra xxx xxx xxxx
Skatnäva xx xxx xxxx
Trampört x xx
Vallmo xx xx xxx
Vildpersilja xx xxx xxxx
Våtarv xx xxx xxxx
Våtarv SU-resistent xx xxx xxxx
Våtarv ALS-resistent xx xxx xxxx
Åkerbinda x xx xxx
Åkersenap x xx xx
Åkerpilört


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%
Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat


text-on-image-image-mobile-2

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt