Rapsbillede-1440x320

Korvetto

Ogräsmedel

Mångsidigaste ogräsbekämpningen i höstraps på våren

Korvetto med Arylex active är en bredverkande herbicid för vårbekämpning i höstraps.


Korvetto innehåller två aktiva ingredienser

·         Clopyralid (120 g/L)

·         Arylex (4,8 g/L)


Korvetto innehåller de två aktiva ingredienserna Clopyralid och Arylex, vilket ger dig den välkända effekten från Matrigon/Lontrel och Galera kombinerat med extra effekt från Arylex, som redan är känd från produkter som Belkar, Zypar och Pixxaro.


Båda aktiva ingredienserna är bladverkade och optimal effekt uppnås vid applicering på små ogräs i en välmående gröda när dagstemperaturen är över 10°C.

Groöda BBCH Dos
Höstraps 30-50 1,0 L/ha

Mer om produkten

Ny innovativ formulering

Korvetto är ett moderniserat EC (Emulsionskoncentrat), som inte innehåller några petroleumdestillat och som har en mindre lukt jämfört med andra EC-formuleringar. På grund av formuleringen finns det inget behov av vätmedel vid användning av Korvetto.

Formuleringen gör även Korvetto mycket blandbar med andra relevanta produkter (insekticider, mikronäringsämnen, gödselmedel och bor).

Bredast verkande ogräskontroll

Jämfört med den välkända effekten från Matrigon/Lontrel och Galera ger Korvetto ytterligare kontroll på ett brett spektrum av ogräs, inklusive jordrök (Fumaria), snärjmåra (Galuim), Plister (Lamium), vallmo (Papaver) och korsört (Senecio). Dessutom uppnås ytterligare effektivitet på näva (Geranium), även om full kontroll inte kan förväntas på denna art så kommer näva emellertid att kraftigt undertryckas så att grödan kan växa och konkurrera ut ogräset.

Det finns inga restriktioner på efterföljande gröda efter användning av Korvetto, vid behov av omsådd kan spannmål, gräs, raps och majs sås direkt.

Gröda

Rape

Höstraps (Brassica napus ssp. Napus)

Rekommendationer

Bredbladiga ogräs Dos 1 L/ha
Snärjmåra X
Svinmålla X
Åkerkulla X
Baldersbrå X
Blåklint X
Näva X
Tistel X
Plister X
Vallmo X
Korsört X
Stillfrö X