Korvetto

  • Ogräsmedel

group

  • Arylex (halauxifen - metyl) 5g/l
  • Klorpyralid 120g/l

- Korvetto kan användas i höstraps på våren

 

- Tempkrav minst +10oC, ej i perioder med frost

 

- Bekämpar effektiv örtogräs utan ALS-kemi

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha

 

- Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

 

- Förpackning 3 l

 

 

 

 

Korvetto™ innehåller två verksamma substanser, Arylex (halauxifen-methyl) och klopyralid känd från Matrigon 72SG. Tack vare Arylex breddar vi örtogräseffekten och utöver blåklint, baldersbrå och tistel bekämpar vi även snärjmåra, plister, vallmo, jordrök och näva.  Båda substanserna tillhör familjen syntetiska auxinherbicider och tas primärt upp genom bladen. Visuella symptom på känsliga arter framträder normalt från ett par dagar efter behandling. Förväntad full effekt 4-6 veckor efter behandling. Optimala förhållanden för behandling med Korvetto är från 10°C dagstemperatur, är baldersbråförekomsten stor bör temperaturen vara över 12 grader för fullgod effekt.  God kontroll av flera ogräs som kornvallmo, svinmålla, snärjmåra, rödplister och jordrök kommer att erhållas vid lägre temperatur. Behandla inte gröda med Korvetto om risk för frost förutspås vid perioden kring en behandling.

EffektschemaKorvetto
0.5 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå x xxx
Blåklint xx xxx
Korsört xxx xxx
Näva xx xxx
Plister xxx xxx
Snärjmåra xx xxx
Stillfrö - xx
Svinmålla xx xxx
Tistel xx xxx
Vallmo x xxx
Åkerkulla xxx xxxxxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70% effekt
- Ingen effekt


Använding

Höstraps ej höstbehandlad

1,0 l/ha

Höstraps behandlad med 0,25 l/ha Belkar

0,5 l/ha

Höstraps behandlad med fulldos Belkar (0,5 l/ha eller 0,25+0,25 l/ha) kan ej behandlas med Korvetto på våren. 

BlandbarhetKorvetto är ett moderniserat EC (Emulsionskoncentrat), som inte innehåller några petroleumdestillat och som har en mindre lukt jämfört med andra EC-formuleringar. På grund av formuleringen finns det inget behov av vätmedel vid användning av Korvetto. Formuleringen gör även Korvetto mycket blandbar med andra relevanta produkter (insekticider, mikronäringsämnen, gödselmedel och bor).