Zypar™

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 5g/l
  • Halauxifen-methyl 6.25g/l

- Zypar kan användes i vete, korn, råg och rågvete. Ej i havre!

- Optimal effekt även under kalla förhållanden, kan användas redan från +2°C

- Förebygger och bekämpar SU-resistent vallmo och våtarv

- Kan användas från tidligt och til sent på säsongen, BBHC 13-45

- Regnfast efter endast 1 timme
 

- Formulering: Oljedispersion (OD)
 

- Vattenmängd: 100 - 400 l/ha
 

- Förpackning: 5 l

Zypar innehåller den helt nya aktiva substansen Arylex™ active och florasulam, sedan tidigare känd från bl.a Primus. Zypar är otroligt flexibel, produktens prestanda påverkas inte märkbart av temperaturen och behandlingsfönstret är brett. Behandling kan påbörjas redan från tidig vår och fram till mitten av sommaren med samma höga effektivitetsprofil.
Sammansättningen och kombinationen av de aktiva substanserna i Zypar ger en unik kontroll av ett brett spektrum av mycket viktiga örtogräs, däribland snärjmåra, blåklint, baldersbrå, åkerbinda, målla, våtarv,plister, vallmo, näva m.fl.  Produkten tas upp genom bladen och verkar snabbt, de första synliga symptomen syns på ogräset strax efter applicering. Tack vare snabb nedbrytning i jord och växtmaterial har Zypar inga resteriktioner på efterföljande gröda eller krav på jordbearbetning.

EffektschemaZypar, höstsäd, effekt %

- = Ingen effekt

x = 50-70 % effekt

xx = 70-84 % effekt

xxx = 85-100 % effektZypar
Höstsäd
0.25 l/ha 0.5 l/ha 0.75 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xx xxx xxx xxx
Blåklint x xx xxx xxx
Dån xxx xxx xxx xxx
Förgätmigej - x xxx xxx
Gullkrage x x xx xx
Jordrök xxx xxx xxx xxx
Korsört x xx xxx xxx
Lomme xx xxx xxx xxx
Näva xxx xxx xxx xxx
Penningört xx xx xxx xxx
Pilört x xx xxx xxx
Plister xxx xxx xxx xxx
Raps xx xxx xxx xxx
Skatnäva x xx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Svinmålla x xxx xxx xxx
Trampört - x xx xxx
Vallmo x xxx xxx xxx
Veronika - - - -
Viol - - - -
Våtarv xxx xxx xxx xxx
Våtarv - ALS resistent - x xx xxx
Våtarv - SU resistent xxx xxx xxx xxx
Vildpersilja xx xxx xxx xxx
Åkerbinda xx xx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx xxx


Zypar
Vårkorn, vårvete
0.25 l/ha 0.5 l/ha 0.75 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xxx xxx xxx xxx
Blåklint xx xxx xxx xxx
Dån xxx xxx xxx xxx
Förgätmigej - x xxx xxx
Gullkrage x x xx xx
Jordrök xxx xxx xxx xxx
Korsört xx xx xx xxx
Lomme xxx xxx xxx xxx
Näva xx xxx xxx xxx
Penningört xx xx xxx xxx
Pilört xx xxx xxx xxx
Plister xxx xxx xxx xxx
Raps xxx xxx xxx xxx
Skatnäva xx xxx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Svinmålla x xxx xxx xxx
Trampört - x xxx xxx
Vallmo xx xxx xxx xxx
Veronika - - - -
Viol - - - -
Våtarv xxx xxx xxx xxx
Våtarv - ALS resistent x x xxx xxx
Våtarv - SU resistent xxx xxx xxx xxx
Vildpersilja xx xxx xxx xxx
Åkerbinda xx xx xxx xxx
Åkersenap x xxx xxx xxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,6 - 0,75 l/ha

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint: 0,75-1,0 l/ha

BBHC 21-29 max 0,75 l/ha

Vårvete/Vårkorn

Vid normal behandling: 0,5-0,75 l/ha

Vid sen behandling och stora ogräs 0,75 l/ha

 

Blandbarhet


Zypar har en mycket flexibel profil, vilket gör att den kan tankblandas med de flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen. Zypar ska inte blandas med produkter som innehåller etefon, fenoxaprop-P eller rena 2,4-D-produkter.

Goda anledningar till att välja ZyparTM

Säker effekt i höstsäd

Zypar™ innehåller den unika aktiva substansen Arylex™ active og florasulam. Båda säkrar en optimal effekt även vid låga temperaturer. Det giver dig flest möjliga spruttimmar med största möjliga effekt.

Effekt på resistenta ogräs

Du kan använda Zypar™ för att få bukt med ett otal ogräsarter på dina fält, bl.a.  svårbekämpade arter som näva och vallmo. Även flera SU-resistenta arter ger vika mot detta ogräsmedlet.

Inget behov av blandningspartner

Zypar™ är speciellt effektivt mot örtogräs i din höstsäd vid vårbekämpning. Därför kommer du oftast att få en optimal bekämpning även utan att tillsätta andra produkter.

Med Zypar kan du börja bekämpa tidigare än vad som varit möjligt hittills. Därför är det kraftiga ogräsmedlet det självklara valet för att följa upp höstbehandlingen i din höstsäd.

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt