Zypar™

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 5g/l
  • Halauxifen-methyl 6.25g/l

- Zypar kan användes i vete, korn, råg och rågvete. Ej i havre!

- Optimal effekt även under kalla förhållanden, kan användas redan från +2°C

- Förebygger och bekämpar SU-resistent vallmo och våtarv

- Kan användas från tidligt och til sent på säsongen, BBHC 13-45

- Regnfast efter endast 1 timme
 

- Formulering: Oljedispersion (OD)
 

- Vattenmängd: 100 - 400 l/ha
 

- Förpackning: 5 l

Zypar innehåller den helt nya aktiva substansen Arylex™ active och florasulam, sedan tidigare känd från bl.a Primus. Zypar är otroligt flexibel, produktens prestanda påverkas inte märkbart av temperaturen och behandlingsfönstret är brett. Behandling kan påbörjas redan från tidig vår och fram till mitten av sommaren med samma höga effektivitetsprofil.
Sammansättningen och kombinationen av de aktiva substanserna i Zypar ger en unik kontroll av ett brett spektrum av mycket viktiga örtogräs, däribland snärjmåra, blåklint, baldersbrå, åkerbinda, målla, våtarv,plister, vallmo, näva m.fl.  Produkten tas upp genom bladen och verkar snabbt, de första synliga symptomen syns på ogräset strax efter applicering. Tack vare snabb nedbrytning i jord och växtmaterial har Zypar inga resteriktioner på efterföljande gröda eller krav på jordbearbetning.

EffektschemaZypar, höstsäd, effekt %

x = 50 - 70%

xx = 70 - 84%

xxx = 85 - 94%

xxxx = 95 - 100%Ogräs 0.25 l/ha 0.5 l/ha 0.75 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xx xxx xxxx xxxx
Blåklint x xx xxx xxxx
Dån xxx xxx xxx xxxx
Jordrök xxx xxxx xxxx xxxx
Förgätmigej x xxx xxx
Korsört x xx xxx xxx
Lomme xx xxx xxxx xxxx
Målla x xxx xxx xxxx
Näva-arter xxx xxx xxx xxxx
Pilört x xx xxx xxxx
Plister xxxx xxxx xxxx xxxx
Raps xx xxx xxx xxx
Snärjmåra xxx xxxx xxxx xxxx
Skatnäva x xx xxx xxxx
Trampört x xx xxx
Vallmo x xxx xxxx xxxx
Vildpersilja xx xxx xxxx xxxx
Våtarv xxx xxxx xxxx xxxx
Våtarv SU-resistent xxx xxxx xxxx xxxx
Våtarv ALS-resistent x xx xxx
Åkerbinda xx xx xxx xxxx
Åkersenap xxxx xxxx xxxx xxxx
Åkerpilört xx xxx xxx xxxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,6 - 0,75 l/ha

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint: 0,75-1,0 l/ha

BBHC 21-29 max 0,75 l/ha

Vårvete/Vårkorn

Vid normal behandling: 0,5-0,75 l/ha

Vid sen behandling och stora ogräs 0,75 l/ha

 

Blandbarhet


Zypar har en mycket flexibel profil, vilket gör att den kan tankblandas med de flesta herbicider, insekticider, fungicider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen. Zypar ska inte blandas med produkter som innehåller etefon, fenoxaprop-P eller rena 2,4-D-produkter.

Goda anledningar till att välja ZyparTM

Säker effekt i höstsäd

Zypar™ innehåller den unika aktiva substansen Arylex™ active og florasulam. Båda säkrar en optimal effekt även vid låga temperaturer. Det giver dig flest möjliga spruttimmar med största möjliga effekt.

Effekt på resistenta ogräs

Du kan använda Zypar™ för att få bukt med ett otal ogräsarter på dina fält, bl.a.  svårbekämpade arter som näva och vallmo. Även flera SU-resistenta arter ger vika mot detta ogräsmedlet.

Inget behov av blandningspartner

Zypar™ är speciellt effektivt mot örtogräs i din höstsäd vid vårbekämpning. Därför kommer du oftast att få en optimal bekämpning även utan att tillsätta andra produkter.

Med Zypar kan du börja bekämpa tidigare än vad som varit möjligt hittills. Därför är det kraftiga ogräsmedlet det självklara valet för att följa upp höstbehandlingen i din höstsäd.

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt