Risfält i vietnam

Vårt åtagande är att öka framstegen

Vi har global närvaro, djup kunskap och varierande resurser som hjälper lantbruk att blomstra och främjar världen

Tv? b?nder h?ller i sallat

Vårt syfte

Vi vill berika liven för alla som producerar och alla som konsumerar så att kommande generationer ska få uppleva framsteg.

Våra värderingar

Vi drivs av vår övertygelse och vårt syfte som är att berika livet för alla som producerar och alla som konsumerar samt att skapa framsteg för kommande generationer.

Vi berikar liv

Vårt åtagande är att förbättra folks liv och jorden vi brukar. Som ledare går vårt syfte bortom kortsiktiga intressen och fokus är inställt på att att gagna samhället i stort.

Vi är rakryggade

Vi är ledare som agerar djärvt. Vi antar utmaningarna som vår bransch ställs inför som om de vore våra egna och vi agerar för att se till att jordbruket utvecklas och blomstrar.

Vi är nyfikna

Vårt innovationsarbete pågår ständigt. Vi ökar innovationstakten för att skapa lösningar som kommer att förse världen med rikliga mängder livsmedel av hög kvalitet – nu och i framtiden.

Vi skapar tillsammans

Vi växer genom att samarbeta. Vi omfamnar mångfald och samverkan för att bygga upp vårt företag, nå ut genom hela livsmedelssystemet och skapa gemensamt värde.

Vi är hederliga

Vi gör alltid det som är rätt och bibehåller höga etiska normer samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på ett säkert sätt där vi ger insyn.