PR44D06

Höstraps

Har uppvisat förstklassig vinterhärdighet, varje år

Om dina rapsfält riskerar att utsättas för utvintring, då ska du studera vår hybrid PR44D06 närmre. Denna sort har tack vare marknadens lägsta tillväxtpunkt bevisat sin styrka med stabila höga skördar, trots utmanande vinterförhållanden.

•         Bevisat sin starka övervintringsförmåga varje år

•         Bästa sorten att stå emot viltskador från exempelvis rådjur

•         Har den lägsta tillväxtpunkten av samtliga hybrider

•         Stabila och höga skördar från olika delar av Europa