PT256

Höstraps

Den robusta och motståndskraftiga hybriden

Om du önskar ett rapsfält som håller sig friskt och robust mot olika angrepp, då ska du överväga PT256. I synnerhet om du överväger en sen sådd. I försök utan svampbekämpning visar PT256 sin styrka med bra skydd mot viktiga svampsjukdomar som klumprotsjuka (Phoma) och ljus bladfl äcksjuka.

•        Minskar angrepp av ljus bladfläcksjuka

•        God stjälkstyrka som hindrar liggraps

•        Motståndskraftig för TuYV-virus

•        Möjlighet till sen sådd

•        Bra plantetablering på hösten

•        Tidig blomning och mognad