PT275

Höstraps

Höga skördar över hela Europa

Behöver du en höstraps med stabila skördar trots utmanande klimat under höst och vinter? Med PT275 får du en högpresterande hybrid, framtagen för att ge höga skördar oavsett var i Europa du befinner dig. PT275 har bevisat sina goda egenskaper sedan 2018 och är inkluderad i Storbritanniens lista över rekommenderade höstrapssorter. Med sina goda agronomiska egenskaper är denna hybrid med normal strålängd ditt rätta val i många fält.

•        Mycket hög fröskörd vid odling i Sverige, Storbritannien och Tyskland

•        God resistens mot ljus bladfläcksjuka

•        Speciellt bra motståndskraft mot liggsäd

•        Höga stabila skörderesultat över fl era år

•        Medeltidig blomning och mognad

•        God vinterhärdighet

•        Flexibel såtidpunkt