PT275

Höstraps

Den nya höstrapssorten med stabila skördar trots utmanande klimat under höst och vinter? Med PT275 får du en högpresterande hybrid, framtagen för att ge höga skördar oavsett var i Europa du befinner dig. PT275 har bevisat sina goda egenskaper sedan 2018 och är inkluderad i Storbritanniens lista över rekommenderade höstrapssorter.

Med sina goda agronomiska egenskaper är denna hybrid med normal strålängd ditt rätta val i många fält.

• Hög och stabil skörd två senaste åren

• Flexibel såtidspunkt

• Kompakt och enkel att tröska

• Mycket god vinterhärdighet

• Medium blomning och mognad

• Mycket god tolerens mot ljus bladfläcksjuka

Nr 1 Sverigeförsöken i Klagstorp 2020

Nr 3 och 4 i Rapsmästaren 2020