PT284

PT284 har en mycket effektiv tolerans (resistens) mot de tre mest förekomna klumprotspatotyperna (P1, P2 och P3).

 

PT284 har en hög skörd och oljehalt i förhållande till andra klumprotstoleranta höstrapssorter. Med en kraftig tillväxt på hösten är PT284 anpassad för normal till sen sådd i augusti. Medeltidig blomning reducerar risken för frostskador på blomknoppar och skidor. PT284 har medeltidig mognad.

 

PT284 har också god motståndskraft mot Phoma och är måttligt känslig för mjöldagg, bladfläcksjuka och Alternaria.

• Ny frisk klumprotstolerant hybridraps med goda skördeegenskaper

• En frisk rapshybrid med tröskegenskaper

• Hybrid med bra rasspecifik klumprotstolerans mot de tre vanligaste klumprotsraserna i Tyskland

• Höstrapssort med hög oljehalt I segmentet med klumprotsjuka

• Bra hösttillväxt utan tendens till att bli för stor

• Lämpar sig för normal och senare sådd

• Medeltidig blomning- minskar risken för frostskador vid tidig blom

• Frisk höstrapssort med bred Phoma resistens och bra motståndskraft mot Cylindrosporium och Alternaria

• Medeltidig skörd

• Jämn mognad I plantan, stråstark och medellängd gör tröskningen enklare