PX128

Höstraps

Hybriden som är anpassad till nya klimatförhållanden

Söker du verktygen till en hög skörd, oavsett vad klimatförändringen kan komma att innebära under detta år? Med PX128 får du en sort med hög kapacitet även under förhållande som utsätter rapsen för torkstress. På grund av dess genetiska egenskap att ge en hög stabil oljehalt får du dessutom en mycket hög råfettskörd.

•         God torkresistens

•         Motståndskraftig mot klumprotsjuka och Phoma

•         Mycket god resistens mot ljus bladfläcksjuka

•         Mycket hög oljehalt och råfettsskörd

•         Tidig till medeltidig blomning och avmognad

•         God vinterhärdighet

•         Flexibel såtidpunkt