IMG_HRO_03_product_header_1440x400

PX141 - NYHET

Höstraps

Kraftig sort med hög skörd med god vinterhärdighet

 

•       Bomullsmögel tolerans

•       Hög skörd

•       Hög oljehalt

•       Tidig – medium mognad