Ariane™ S

Herbicid

Ariane™ S är ett bra alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall.


Mer om produkten

Dokumentation

Ariane™ S är ett bra alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall.
Ariane S är godkänd att användas från grödans 2-bladstadie tills första noden är synlig (BBCH 21-31).
Ariane S används på våren och kan användas på alla jordtyper och är särskilt skonsam mot grödan vid rekommenderad dosering.
Ariane S kan användas vid dagstemperaturer från 12 °C.
Ariane S är enkelt att använda: en produkt till hela din örtogräsbekämpning.
Ariane S är alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv och lomme.
Ariane S är skonsam mot grödan.
Ariane S är både resistensförebyggande och resistensbekämpande.
Ariane S är en effektiv produkt i tistelbekämpningen.
De bästa effekterna fås när ogräset är i god tillväxt och i sitt hjärtbladstadium.
Ariane S kan användas i grödans stadie BBCH 21 - 31,
Ariane S är regnfast 2 timmar efter behandling


Grödor

Gräs

Gräsfrö

Gräsmark

Havre

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Rågvete

Vete

Vete, Höst (Triticum spp.)

Vete, Vår (Triticum spp.)


Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Ariane S - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Ariane S - MSDS.