Ariane™ S

Ogräsmedel

Ariane™ S är ett bra alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall.


Mer om produkten

Dokumentation

Ariane™ S är ett bra alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall.
Ariane S är godkänd att användas från grödans 2-bladstadie tills första noden är synlig (BBCH 21-31).
Ariane S används på våren och kan användas på alla jordtyper och är särskilt skonsam mot grödan vid rekommenderad dosering.
Ariane S kan användas vid dagstemperaturer från 12 °C.
Ariane S är enkelt att använda: en produkt till hela din örtogräsbekämpning.
Ariane S är alternativ mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv och lomme.
Ariane S är skonsam mot grödan.
Ariane S är både resistensförebyggande och resistensbekämpande.
Ariane S är en effektiv produkt i tistelbekämpningen.
De bästa effekterna fås när ogräset är i god tillväxt och i sitt hjärtbladstadium.
Ariane S kan användas i grödans stadie BBCH 21 - 31,
Ariane S är regnfast 2 timmar efter behandling


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Grass

Gräsfrö

Oat

Råg

Triticale

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Rekommendationer för Ariane S
Örtogräs 2,0 l/ha 2,5 l/ha
Baldersbrå >90% >90%
Blåklint >90% >90%
Brännässla >90% >90%
Brunskära >90% >90%
Etternässla >90% >90%
Gråbo >90% a) >90% b)
Gullkrage 70-90% >90%
Harkål >90% >90%
Jordrök >90% >90%
Kamomill >90% >90%
Klöver >90% >90%
Korsört >90% >90%
Krustistel 70-90% >90%
Lomme >90% >90%
Maskros >90% >90%
Nattglim 70-90% >90%
Nattskatta >90% >90%
Näva >90% >90%
Penningört >90% >90%
Plister 70-90% 70-90%
Rölleka 70-90% >90%
Snärjmåra >90% >90%
Svinmålla >90% >90%
Trampört >90% >90%
Vallmo >90% >90%
Veronika 70-90% >90%
Vicker 70-90% >90%
Våtarv >90% >90%
Åkerbinda >90% >90%
Åkerfögätmigej >90% c) >90%
Åkerkål >90% >90%
Åkermolke >90% >90%
Åkerpilört 70-90% >90%
Åkersenap >90% >90%
Åkerspärgel 70-90% >90%
Åkertistel b) 70-90% >90%
Åkerviol 70-90% >90%
a) Från frö c) Åkerförgätmigej, 10 cm, stora plantor
b) Övervintrade ogräs. Ariane S - olika
doseringar på några problemogräs,
beroende på utvecklingsstadium