Broadway™ Star

  • Ogräsmedel

group

  • Pyroxulam 70,8g/kg
  • Florasulam 14,2g/kg

- Broadway Star är godkänd i höstvete, råg, rågvete och vårvete

 

- Används när jordtemperaturen är över 6 grader och vita rotspetsar finns på ogräs

 

- Kan användas i utvecklingsstadie BBHC 20-32 i höstvete, råg, rågvete och vårvete

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha 

 

- Formulering: Vattendispergerbart granulat (WG)

 

- Förpackning, 1,06 kg

 

- Broadway Star skall alltid användas tillsammans med PG26N

Broadway Star™ innehåller de aktiva substanserna pyroxsulam och florasulam precis som Broadway/Gullviks Prima men med annan koncentration vilket ger något högre effekt på gräsogräs. Broadway Star bekämpar både gräsogräs och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway Star bekämpar effektivt åkerven, rajgräs, losta och örtogräs från tidig vår. Broadway Star har inga restriktioner för efterföljande gröda vilket underlättar etableringen av höstraps. Broadway är effektiv när det är aktiv tillväxt, vilket inträffar när jordtemperaturen är över 6°C, och det är vita rotspetsar på ogräsen.


EffektschemaBroadway star, höstsäd, effekt %

x = 50 - 70%

xx = 70 - 84%

xxx = 85 - 94%

xxxx = 95 - 100%Örtogräs 110 g/ha 165 g/ha 220 g/ha
Baldersbrå xx xxx xxx
Blåklint xx xx xxx
Dån x xxx xxx
Fliknäva x xx xx
Förgätmigej xxx xxx xxx
Gullkrage xx xxx xxx
Jordrök x xx xx
Lomme xxx xxx xxx
Pilört xx xxx xxx
Penningört xx xxx xxx
Plister x xx xx
Snärjmåra xx xxx xxx
Spillraps xxx xxx xxx
Svinmålla xx xxx xxx
Trampört xx xxx xxx
Vallmo xxx xxx xxx
Veronika xx xxx xxx
Viol x xx xxx
Våtarv xxx xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%

*Skall alltid tankblandas med PG26N

Örtogräs 110 g/ha 165 g/ha 220 g/ha
Flyghavre x xx xxx
Hönshirs - xx xx
Kvickrot xx
Kärrgröe xx xxx
Engelskt rajgräs xx xx xxx
Luddlosta xxx
Renkavle x xx xxx
Sandlosta xx xx xxx
Åkerven xxx xxx xxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%Använding

Höstvete/Rågvete/Råg

Höstbehandlade fält, tidig uppföljande behandling mot åkerven: 105-160 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

Höstbehandlade fält med baldersbrå och blåklint: 215 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

Obehandlade fält eller fält med losta eller renkavle: 265 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

Vid bekämpning mot sandlosta delas behandlingen med fördel och körs 105 g/ha +105 g/ha med 10-14 dagars mellanrum 

 

BBHC 20-32 

Vårvete

150 g/ha + 0,5 l/ha PG26N

 

Broadway har effekt på uppkommen flyghavre och kvickrot i 3-4 bladsstadiet

 

BBHC 20-32

BlandbarhetBroadway Star bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-ethyl på grund av nedsättning av effekten av dessa. Det bör vara 14 dagar mellan behandlingarna.

Broadway Star kan inte blandas med tillväxtregleringsmedel innehållande trinexapac, mepiquat, prohexadion eller ethephon. Ett minsta avstånd på 7 dagar mellan behandlingarna rekommenderas.

Kan tankblandas med tillväxtreglerare innehållande klormekvatklorid motsvarande 320 g/ha aktiv substans.  

Kan blandas med mikronäring förutom högkoncentrerad bor, svavel och borsulfat. 

Broadway bör inte blandas med flytande kväve då det kan orsaka brännskada.

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt