Conserve™

  • Insektsmedel

group

  • Spinosand 120g/l

- Conserve kan användas i tomat, gurka och prydnadsväxter

 

- Kan användas i utvecklingsstadie BBHC 61-71 i gurka och tomat, i prydnasdväxter kan det användas från BBHC 01-89

 

- I gurka och tomat är karrenstiden 3 dagar

 

- Conserve är ett suspensionskoncentrat (SC-formulering)

 

- Förpackning 1 liter

Conserve™ är ett insektsmedel för bekämpning av trips och minerarflugans larver på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus. Conserve bekämpar effektivt alla stadier (ägg, larver, nymfer och vuxna) av trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci), liksom larvstadiet av minerarflugor (Liriomyza sp.).

Conserve är ett kontaktmedel. Det verkar när insekterna kommer i beröring med medlet eller via upptagningen av föda.


Använding

Bekämpning av trips och minerarflugor i tomat och gurka

0.08 % CONSERVE skall användas, vilket motsvarar 80 ml per 100 l vatten  


Behandlingen ska utföras när de första larverna eller vuxna trips konstateras  


Behandlingen utförs 2 - 3 gånger och med 7 dagsintervall.  
Karenstid: 3 dagar. 

Bekämping av fjärillarver i tomat

0.04 % CONSERVE skall användas, vilket motsvarar 40 ml per 100 l vatten  


Behandlingen ska utföras när de första larverna eller vuxna trips konstateras  


Behandlingen utförs 2 - 3 gånger och med 7 dagsintervall.  
Karenstid: 3 dagar 

Bekämpning av trips i prydnadsväxter

0,075 % CONSERVE ska användas, vilket motsvarar 75 ml per 100 l vatten  


Behandlingen ska utföras när de första larverna eller vuxna trips konstateras  


Behandlingen utförs 2 - 3 gånger och med 5 – 7 dagsintervall. 

Bekämpning av minerarflugor prydnadsväxter

0,1 % CONSERVE ska användas, vilket motsvarar 100 ml per 100 l vatten  


Den första behandlingen ska utföras när vuxna minerarflugor eller synliga äggläggningshål konstateras. Behandlingen utförs 1 – 2 gånger. För att öka upptagningen i blad tillsätts 0,05 % av den vegetabilisk olja RENOL1, vilket motsvarar 50 ml per 100 l vatten, se ettikett och avsnitt om olika arters tålighet.

Blandbarhet


CONSERVE får inte blandas med andra växtskyddsmedel. 

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt