Conserve™

Insekticid

Conserve™ är ett insektsmedel för bekämpning av trips och minerarflugans larver på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus


Mer om produkten

Dokumentation

Conserve™ är ett insektsmedel för bekämpning av trips och minerarflugans larver på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus.

Conserve bekämpar effektivt alla stadier (ägg, larver, nymfer och vuxna) av trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci), liksom larvstadiet av minerarflugor (Liriomyza sp.).

Conserve är ett kontaktmedel. Det verkar när insekterna kommer i beröring med medlet eller via upptagningen av föda.


Grödor

Gurka

Gurka (Cucumis sativus var. sativus)

Prydnadsväxter

Prydnadsväxter

Tomat

Tomat (Lycopsersicon esculentum)


Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Conserve - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Conserve - MSDS.