Galera™

  • Ogräsmedel

group

  • Klorpyralid 267g/l
  • Pikloram 67g/l

- Galera är registrerad för våranvändning i höstraps, vårraps och vårryps

- Dagstemperaturen bör vara över 8-9° C vid behandling. Undvik att behandla med Galera då det vid behandlingstillfället har varit frost eller finns risk för frost

 

- Kan användas så länge knopparna är täckta av blad i höstrapsen, BBHC 30-50 och mellan 2-4 örtblad i våroljeväxter, BBHC 12-14

 

- Regnfast efter 6 timmar

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha beroende på behov av nedträngning i beståndet

 

- Regnfast efter endast 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha beroende på behov av nedträngning i beståndet

 

- Vattenlösligt koncentrat, SL-formulering

 

- Förpackning 5 l

 

- Vattenmängd: 100 - 400 l/ha

 

- Skall användas tillsammans med vidhäftningsmedel t.ex. PG26N

Galera™ är en systemisk bladherbicid för bekämpning av örtogräs i höstraps, vårraps och vårrybs på våren. Produkten innehåller klorpyralid känd från Matrigon 72SG samt Pikloram vilket breddar örtogräseffekten. Galera bekämpar bl.a. baldersbrå, blåklint, snärjmåra, svinmålla och tistel. Galera tas primärt upp via bladen och transporteras runt i plantans övriga delar. På känsliga ogräsarter kan man normalt se en effekt 1-2 dagar efter behandling. Den fulla effekten ses från 3-4 veckor efter behandling. Galera får endast användas på våren och får inte användas efter vårrapsens/rybsens 4-baldsstadie BBCH 14 eller höstrapsens stadie BBCH 50 (knopparna fortfarande täckta av blad) då det finns risk för skadepåverkan och därmed avkastningspåverkan. Galera kan inte användas i sorterna Mendel och Quartz samt i höstraps och vårraps avsedd för uppförökning. Optimal effekt med Galera uppnås vid en morgonsprutning när plantorna är saftspända och i aktiv tillväxt. Dagstemperaturen bör vara över 8-9° C vid behandling. Undvik att behandla med Galera då det vid behandlingstillfället har varit frost eller finns risk för frost.

Effektschema

0,3 l/ha Galera

Baldersbrå 

xxx 

Snärjmåra 

xxx 

Målla 

xxx 

Blåklint 

xxx 

Åkertistel 

xxx 

Åkermolke 

xxx 

Gråbo 

xxx 

Åkerbinda 

xxx 

 

Galera skall alltid med ett vidhäftningsmedel blandas med PG26N 

 

XXX 

85-100 % effekt 

XX 

70-84 % effekt 

50-70 % effekt 

Ingen effekt Använding

Höstraps

0,3 l/ha Galera +0,3 l/ha PG26N

Galera ska användas tillsammans med ett vidhäftningsmedel, t.ex. PG26N, för att säkra effekten på svinmålla och snärjmåra samt för att säkra korrekt droppfördelning och därmed optimal fästelse på bladen.

BBHC 30-50

Vårraps/Vårryps

0,3 l/ha Galera +0,3 l/ha PG26N

Galera ska användas tillsammans med ett vidhäftningsmedel, t.ex. PG26N, för att säkra effekten på svinmålla och snärjmåra samt för att säkra korrekt droppfördelning och därmed optimal fästelse på bladen. 

BBHC 12-14

Blandbarhet


Galera bör inte blandas med herbicider, fungicider, insekticider, mikronäringsämnen eller flytande gödselmedel.