Galera™

Ogräsmedel

Galera™ är en systemisk verkande bladherbicid för användning i höstraps på våren samt i våroljeväxter.


Mer om produkten

Dokumentation

Galera™ är en systemisk verkande bladherbicid för användning i höstraps på våren samt i våroljeväxter.
Galera tas primärt upp via bladen och transporteras till plantans övriga delar, även till rötterna. Därigenom stoppas tillväxten av ogräset som vissnar bort inom 3-4 veckor. Då Galera främst tas upp via bladen så kan den användas på de flesta jordarter.
Galera är den enda herbiciden i höstraps och våroljeväxter som bekämpar både baldersbrå och snärjmåra.
Galera bekämpar förutom baldersbrå, snärjmåra och målla även tistel, molke och blåklint med mycket god effekt.

Grödor

Rape

Höstraps (Brassica napus ssp. Napus)

Raps, vår (Brassica napus ssp. napus)

Rekommendationer

0,3 l/ha Galera + 0,3 l/ha PG26N 0,3 l/ha Galera + 0,3 l/ha PG26N
Ogräsart Effekt Ogräsart Effekt
Baldersbrå >90% Åkertistel >90%
Snärjmåra >90% Åkermolke >90%
Målla >90% Gråbo >90%
Blåklint >90% Åkerbinda >90%