Gallery™

  • Ogräsmedel

group

  • Isoxaben 500g/l

- Gallery kan användas i jorgubbar, vinbär, hallon, krusbär samt i plantskolor på friland. 

- Gallery kan apliceras så länge jorden är frostfri men kräver fukt, bevattning med 20-30 mm behövs inom 3 dagar efter behandling om det är torrt. 

 

- Innan Gallery apliceras skall redan etablrerat ogärs avlägsnas och jorden skall vara jämn utan kockor. 

 

- Behandlad grös måste ha ett etablerat rotssytem innan behandling.

 

- Karrens 100 dagar för hallon, vinbär och krusbär.

 

- Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)

 

- Förpackning 0,5 liter

 

 

 

 

Gallery™ kan användas i nyetablerade och etablerade odlingar av jordgubbar, vinbär, hallon och krusbär samt i plantskolor på friland. Gallery™ upptages genom rötterna på groende ogräs och påverkar växternas celldelning. Gallery har mycket god effekt på baldersbrå, våtarv, raps, åkersenap, nattglim vallmo, förgätmigej, plister, lomme, backtrav, jordrök, gullkrage, blåklint och veronika-arter 


Gallery skall appliceras med bandspruta före ogräsets uppkomst för att uppnå god effekt. 
Det är viktigt att behandlade kulturer har ett etablerat rotsystem vid behandlingstidpunkten, och Gallery får därför ej användas omedelbart före eller efter sådd av frö eller på sticklingar. 
Gallery bekämpar ej ogräs som kommer från djupa rotsystem eller gräsogräs. Vid användning i jordgubbar kan antalet sidoplantor påverkas.


Effektschema

 Högt (>10%) innehåll av organiskt material i jorden kan reducera effekten.

Effekt Ogräsart
God effekt Baldersbrå, daggkåpa, etternässla, förgätmigej, groblad, gullkrage, jordrök, kamomill, lomme, raps, rödmire, rödplister, svinmålla, vallmo, veronika-arter, vägmålla, våtarv, åkerpilört, åkerättika, åkersenap, åkerspergel och åkerviol
Måttlig effekt Bergdunört, korsört, snärjmåra och trampört

Använding

Vinbär/Hallon/Krusbär

75 ml/ha

Högst 30% av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 ml produkt/ha som bandapplicering.

BBHC 00-09

Jordgubbar

125 ml/ha

Högst 50% av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 ml produkt/ha som bandapplicering

BBHC 10-41

Plantskoleväxter

75 ml/ha

Högst 30% av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 ml produkt/ha som bandapplicering.

Appliceras när grödan har ett etablerat rotsystem 

BlandbarhetFör att uppnå gräseffekt kan Gallery blandas med för ändamålet godkända medel. När man önskar bekämpning av gräsogräs kan Gallery blandas med Kerb™ Flo 400. Om korsört är ett stort problem kan en efterbehandling med Matrigon™ 72 SG eventuellt vara nödvändig.