Lancelot™

Herbicid

Lancelot™ - den innovativa örtogräslösningen i all stråsäd på våren. Den är anpassad för varierande temperaturer.


Mer om produkten

Dokumentation

Lancelot™ är en bred örtogräslösning som har överlägsen kontroll över alla nyckelogräs inklusive baldersbrå, snärjmåra, målla, åkerbinda, veronika och viol.

Lancelot™ används i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 23-32.

Lancelot™ används i vårsäd från 3-bladsstadiet fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32.

Lancelot™ är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas i både kallt och varmt väder, redan från 5°C.

Lancelot™ har långtidseffekt genom jordverkan på åkerbinda.
Efter en gröda behandlad med Lancelot är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs – var dock uppmärksam på andra begränsningar rörande andra grödor, halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Lancelot.


Grödor

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Höst (Triticum spp.)

Vete, Vår (Triticum spp.)


Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Lancelot - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Lancelot - MSDS.