Lancelot™

Ogräsmedel

Lancelot™ - den innovativa örtogräslösningen i all stråsäd på våren. Den är anpassad för varierande temperaturer.


Mer om produkten

Dokumentation

Lancelot™ är en bred örtogräslösning som har överlägsen kontroll över alla nyckelogräs inklusive baldersbrå, snärjmåra, målla, åkerbinda, veronika och viol.

Lancelot™ används i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 23-32.

Lancelot™ används i vårsäd från 3-bladsstadiet fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32.

Lancelot™ är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas i både kallt och varmt väder, redan från 5°C.

Lancelot™ har långtidseffekt genom jordverkan på åkerbinda.
Efter en gröda behandlad med Lancelot är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs – var dock uppmärksam på andra begränsningar rörande andra grödor, halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Lancelot.


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Grödor Tidpunkt BBCH Dosering Bekämpningsbara ogräsarter och effekt
85-100% 70-84%
Höstsäd 23-29 25 g/ha + PG26N Spillraps, Lomme, Riddarsporre, Snärjmåra, Harkål, Baldersbrå, Förgätmigej, Våtarv, Penningört, Blåklint, Svinmålla och Vallmo Åkertistel och Dån 
30-32 33 g/ha + PG26N Spillraps, Lomme, Riddarsporre, Snärjmåra, Harkål, Baldersbrå, Förgätmigej, Vitblära, smällglim, våtarv, penningört, spillraps, blåklint, dån och vallmo Åkertistel
Vårsäd 13-19 10 g/ha + PG26N Åkersenap, Våtarv, Åkermolke (små plantor), Svinmålla, Lomme, Dån, Snärjmåra, Plister, Baldersbrå, Åkerbinda och Åkerpilört Åkertistel och Trampört
20-29 25 g/ha + PG26N Gullkrage, Baldersbrå, Snärjmåra, Åkerbinda, Åkersenap, Våtarv, Svinmålla, Lomme och Åkerpilört Åkertistel, Dån, Plister, Åkermolke och Trampört
30-32 33 g/ha + PG26N Spillraps, Lomme, Svinmålla, Gullkrage, Baldersbrå, Åkerbinda, Åkersenap, Våtarv, Åkertistel, Snärjmåra och Åkermolke  Dån och Plister