Lancelot™

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 150g/kg
  • Aminopyralid 300g/kg

- Lancelot kan användas i all ståsäd på våren 

- Kan användas från 5°C 

- Förebygger och bekämpar ALS-/SU-resistent blåklint, baldersbrå och valmo

 

- Kan använadas tidigt på våren fram till begynnande stråskjutnig, BBHC 23-32 i höstsäd och från 3-bladssatdiet BBHC 13-32 i vårsäd

 

- Formulering: Vattendispergerbart granulat (WG)

 

- Vattenmängd: 100-300 l/ha
 

- Förpackning: 1 kg
 

- Lancelot ska alltid användas tillsammans med ett non-joniskt vätmedel, t.ex. PG26N.

Lancelot™  är en produkt för örtogräsbekämpning i all stråsäd på våren. Lancelot innehåller den nya substansen aminopyralid samt florasulam som är välkänt från bl.a. Starane XL och Primus. De två aktiva substanserna i Lancelot borgar för en säker och hög ogräseffekt även vid låga temperaturer, från +5oC. Aminopyralid i Lancelot bekämpar ALS-/SU-resistenta blåklint, baldersbrå och vallmo samt åkertistel och molke. Tack vare jordverkan ger Lancelot långtidseffekt på åkerbinda. För fullgodgod effekt på målla, viol och veronika behöver Lancelott oftast en blandningpartner. 

De båda verksamma substanserna verkar systemiskt i plantan. Vissuella symptom uppträder, beroende på ogräs och deras storlek, allt från några dagar till några veckor efter behandling. Full synlig effekt förväntas efter 4 veckor. 

Efter en gröda behandlad med Lancelot är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs. Var dock uppmärksam på begränsningar rörande andra grödor, t.ex. sockerbetor, potatis, lök, morötter och baljväxter finns det restriktioner innan dessa kan odlas efter en gröda behandlad med Lancelot. Halm från gröda behandlad med Lancelot får endast användas på den egna gården eller som avsalu till förbränning eller industriellt bruk. 


Effektschema
Lancelot
Ogräs 15 g/ha 25 g/ha 33 g/ha
Baldersbrå xx xxx xxx
Baldersbrå -SU RESISTENT xx xxx xxx
Blåklint xx xxx xxx
Dån x xx xxx
Förgätmigej xx xxx xxx
Gråbo x xx xx
Gullkrage xx xx xxx
Jordrök x x xx
Korsört xx xxx xxx
Lomme xx xxx xxx
Målla xx xx xx
Näva xx xx xxx
Penningört xx xxx xxx
Plister x x xx
Skatnäva xx xx xxx
Snärjmåra xx xxx xxx
Spillraps xx xxx xxx
Trampört xx xxx xxx
Vallmo xx xxx xxx
Våtarv xx xxx xxx
Våtarv -SU RESISTENT xx xx xx
Veronika x xx xx
Viol x xx xx
Åkerbinda xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx
Åkertistel xx xx xx


- Ingen effekt
x 50 - 70% effekt
xx 70 - 84% effekt
xxx 85 - 100% effekt


Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

25-33 g/ha 

Före BBHC 21-29 max 25 g/ha

Vårvete/Vårkorn/Havre

10-25 g/ha

Före BBHC 20 max 10 g/ha

BlandbarhetLancelot kan inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-P. Kan blandas med klormekvat- och trinexapak-produkter.