Matrigon™ 72SG

  • Ogräsmedel

group

  • Klorpyralid 720g/l

- Matrigon 72 SG är godkänt för bekämpning av örtogräs i höst- och våroljeväxter, höst- och vårsäd med eller utan insådd av gräs, majs, betor, lin, kålväxter, jordgubbar, skogsplantskolor och skogsplanteringar på åkermark samt gräsfrövallar.

- Matrigon 72SG är temperaturberoende. Den optimala effekten uppnås genom att behandla på förmiddagen vid dagar med temperaturer över 15°C och nattemperaturer över 7°C. Effekten förstärks när man behandlar i en kraftig gröda på ogräs i god tillväxt.

- Bekämpar ALS-/SU resistent baldersbrå och blåklint

- Regnfast efter 6 timmar

- Karrenstid i betesvall är 7 dagar
 

- Vätskemängd 100-300 l/ha
 

- Formulering: Vattenlösligt granulat (SG)
 

- Förpackning 1 kg

 

- Matrigon skall blandas med olja i oljeväxter, stråsäd, vall, majs och betor.

Matrigon 72SG innehåller den aktiva substansen klopyralid, som har auxinpåverkan. Matrigon 72SG upptas primärt genom bladen och transporteras till roten där celldelningen i rotspetsarna blockeras. På känsliga ogräsarter ses en påverkan normalt 1-3 dagar efter en behandling men det tar 3-4 veckor innan full effekt syns. Matrigon 72 SG bekämpar bekämpar en rad svårbekämpade ogräs t.ex. baldersbrå, åkerbinda, blåklint, tistel, gråbo och molke. Matrigon 72 SG får ej användas där insådden är klöver, lucern eller andra baljväxter.

Växtmaterial från en gröda, som behandlats med Matrigon 72 SG och som inte har brutits ned, kan skada en efterföljande känslig gröda. Undvik därför etablering av en känslig gröda året efter en behandling med Matrigon 72 SG. Växtmaterial från gröda behandlad med Matrigon 72 SG bör inte användas i växthus eller i kompost.


Effektschema

 

Matrigon 72SG 165 g/ha
Ogräsart Effekt
Baldersbrå >90%
Blåklint >90%
Åkertistel >90%
Åkermolke >90%

Använding

Höstoljeväxter

165 g/ha, BBHC 31-55 (endast vårbehandling). 

Våroljeväxter

140-165 g/ha, BBHC 12-55  
 
Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel ligg i det högre dosintervallet, åkertisteln är 15 – 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad.

Vårsäd och höstsäd

110-165 g/ha, BBHC 21-37 

Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel ligg i det högre dosintervallet, åkertisteln är 15 – 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad.

Majs

110-165g/ha, BBHC 13-16 

Betor

140-165 g/ha BBHC 12-15 

Kålväxter

(blomkål, vitkål, broccoli, brysselkål och andra kålarter som bildar huvud eller blommar)

110-165 g/ha. BBHC 12-19 

Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel ligg i det högre dosintervallet, åkertisteln är 15 – 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad.

Jordgubbar

165 g/ha, efter skörd 

Vissa jordgubbssorter (t.ex. Korona) är känsliga för Matrigon 72 SG, varför det rekommenderas att först testa preparatet på en liten yta. 

Lin

110-165 g/ha, BBHC 12-19  


Lin behandlas på våren från 2 utvecklade blad och framåt, dock som längst till blomknopparna är synliga. Optimal tidpunkt är ofta mellan 4-6 utvecklade blad. Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel ligg i det högre dosintervallet, åkertisteln är 15 – 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad.

Blandbarhet


Matrigon 72 SG får inte användas i tankblandning med Safari  50 DF. Matrigon 72 SG ska sprutas 4 dagar före eller 14  dagar efter en behandling med Safari 50 DF då det är viktigt att tistlarna är i god växt. Matrigon 72 SG får inte blandas med flytande kväve eller Fox.