Mustang™ Forte

Ogräsmedel

Mustang™ Forte är en bred örtogräslösning som effektivt bekämpar flertalet av de besvärliga örtogräsen bl.a. baldersbrå, våtarv m.fl.


Mer om produkten

Dokumentation

Mustang™ Forte är en bred örtogräslösning som effektivt bekämpar flertalet av de besvärliga örtogräsen bl.a. baldersbrå, våtarv, viol, veronika, snärjmåra, blåklint, vallmo, åkerbinda, plister m.fl. Mustang Forte har även effekt på fleråriga rotogräs som tistel och molke.

Mustang Forte kombinerar tre aktiva substanser, aminopyralid, 2,4-D och florasulam, och därigenom säkerställer en effektiv bekämpning av målogräsen.

Mustang Forte är en utmärkt produkt för svenska klimatförhållanden med flexibel användning oavsett temperatur, används redan från 5°C.

Mustang Forte är ett starkt verktyg i en antiresistensstrategi som både förebygger resistens och samtidigt bekämpar uppkommen SU-resistens hos ett flertal örtogräs.

Mustang Forte används:

  • i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32
  • i vårsäd från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32

Grödor

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Vår (Triticum spp.)

Winter Wheat

Rekommendationer

Effekttabell Mustang Forte
  Höstsäd 0,75 l/ha 1,0 l/ha Vårsäd 0,75 l/ha
Baldersbrå x x x
Blåklint x x x
Dån x x x
Fögätmigej x x x
Harkål x x x
Lomme x x x
Nattskatta x x x
Näva   x x
Pilört x x x
Rödplister x x x
Skatnäva   x x
Snärjmåra x x x
Spillpotatis x x x
Spillraps x x x
Svinmålla x x x
Tistel   x x
Trampört   x x
Vallmo   x x
Veronika   x x
Vildpersilja   x x
Våtarv x x x
Åkerbinda x x x
Åkermolke x x x
Åkerpilört x x x
Åkersenap x x x
Åkerviol   x x