Mustang™ Forte

  • Ogräsmedel

group

  • Aminopyralid 10g/l
  • 2-4D 180g/l
  • Florasulam 5g/l

- Mustang Forte kan användas i all höst- och vårstråsäd

- Kan användas från +5oC

- Förebygger och bekämpar ALS-/SU-resistent blåklint, baldersbrå och valmo

- Kan användas i utvecklingsstadie BBHC 21-32 i höstsäd och 13-32 i vårsäd.

- Restrektioner kring halm från behandlad gröda
 

- Regnfast 1 timme efter behandling
 

- Vätskemängd 100-300 l/ha

 

- Formulering: Suspoemulsion (SE)

 

- Förpackning 5 l

 

Mustang™ Forte är en effektiv produkt för användning i både höst- och vårsäd på våren. Mustang Forte innehåller de aktiva substanserna aminopyralid, 2,4-D och florasulam som tillsammans bekämpar ett mycket brett spektrum av örtogräs samt även rotogräs som tistel, gråbo och molke. Behandlingen ger genom jordverkan också en långtideffekt mot åkerbinda. Mustang Forte är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från 5°C vilket innebär att örtogräsbekämpningen i höstsäd kan starta relativt tidigt då ogräsen fortfarande är små och lättbekämpade. Även tistelbekämpning kan göras med god effekt vid lägre temperaturer, tisteln bör ha 4-6 blad. 

Aminopyralid och 2-4D bekämpar både ALS-/SU-resistent baldersbrå och blåklint. Mustang Forte tas upp genom bladen och kan därför användas på alla jordarter. Mustang Forte används i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32. I vårsäd kan Mustang Forte köras tidigt från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32. Efter en gröda behandlad med Mustang Forte är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs. Var dock uppmärksam på begränsningar rörande andra grödor samt hantering av halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Mustang Forte.


EffektschemaMustang Forte
Vårsäd Höstsäd
0.6 l/ha 0.8 l/ha 0.8 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xxx xxx xxx xxx
Blåklint xxx xxx xxx xxx
Dån xx xxx xx xxx
Förgätmigej xxx xxx xxx xxx
Harkål xxx xxx xxx xxx
Gråbo xx1 xxx1 xxx1 xxx1
Gullkrage xx xxx xxx xxx
Krusskräppa xx1 xxx1 xxx1 xxx1
Lomme xxx xxx xxx xxx
Nattskatta xxx xxx xxx xxx
Näva x xxx xx xxx
Penningört xxx xxx xxx xxx
Pilört xxx xxx xxx xxx
Plister xxx xxx xx xxx
Skatnäva xx xx xx xx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Spillpotatis xxx xxx xxx xxx
Spillraps xxx xxx xxx xxx
Svinmålla xxx xxx xxx xxx
Trampört xx xxx xx xxx
Vallmo xxx xxx xxx xxx
Veronika xx xxx xx xxx
Viol xx xx xx xx
Vildpersilja xx xxx xx xxx
Våtarv xxx xxx xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx xxx xxx
Åkermolke xxx xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx xxx
Åkertistel xx xxx xxx xxx

1. Gäller fröplantor
xxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70% effekt
- Ingen effekt


Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,5-0,75 l/ha

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint/baldersbrå/spillraps: 0,75-1,0 l/ha

Vårvete/Vårkorn/Havre

Vid tidig behandling före bestockning: 0,3 l/ha

Vid normal behandling: 0,5-0,75 l/ha

 

Blandbarhet

Mustang Forte kan inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-P.