Mustang™ Forte

Ogräsmedel

Mustang™ Forte är en bred örtogräslösning som effektivt bekämpar flertalet av de besvärliga örtogräsen bl.a. baldersbrå, våtarv m.fl.


Mer om produkten

Dokumentation

Mustang™ Forte är en bred örtogräslösning som effektivt bekämpar flertalet av de besvärliga örtogräsen bl.a. baldersbrå, våtarv, viol, veronika, snärjmåra, blåklint, vallmo, åkerbinda, plister m.fl. Mustang Forte har även effekt på fleråriga rotogräs som tistel och molke.

Mustang Forte kombinerar tre aktiva substanser, aminopyralid, 2,4-D och florasulam, och därigenom säkerställer en effektiv bekämpning av målogräsen.

Mustang Forte är en utmärkt produkt för svenska klimatförhållanden med flexibel användning oavsett temperatur, används redan från 5°C.

Mustang Forte är ett starkt verktyg i en antiresistensstrategi som både förebygger resistens och samtidigt bekämpar uppkommen SU-resistens hos ett flertal örtogräs.

Mustang Forte används:

  • i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32
  • i vårsäd från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32

Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Effekttabell Mustang Forte
  Höstsäd 0,75 l/ha 1,0 l/ha Vårsäd 0,75 l/ha
Baldersbrå x x x
Blåklint x x x
Dån x x x
Fögätmigej x x x
Harkål x x x
Lomme x x x
Nattskatta x x x
Näva   x x
Pilört x x x
Rödplister x x x
Skatnäva   x x
Snärjmåra x x x
Spillpotatis x x x
Spillraps x x x
Svinmålla x x x
Tistel   x x
Trampört   x x
Vallmo   x x
Veronika   x x
Vildpersilja   x x
Våtarv x x x
Åkerbinda x x x
Åkermolke x x x
Åkerpilört x x x
Åkersenap x x x
Åkerviol   x x