MustangTM

Ogräsmedel

Mustang™ tar kontroll över de ekonomiskt viktigaste örtogräsen i vårsäd.


Mer om produkten

Dokumentation

Effektiv örtogräsbekämpning i vårsäd. Mustang har säker effekt på våra vanligast förekommande örtogräs såsom svinmålla, åkerbinda, våtarv och snärjmåra. Önskar du mycket god effekt på tistel rekommenderas Ariane S eller Mustang Forte.

Bredspektrum produkt - produkten är lämplig att använda som en sololösning i vårsäd.

En produkt för vårsädesbekämpning - enkelt att lagerhålla, inget behov av tillsatsmedel.

Används i växtstadie BBCH 20-32.

Regnfast efter 1 timme.

Blandbar med vanligt förekommande svamppreparat.


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Rekommendationer

Effektschema Mustang
Ogräsarter Mustang 0,6 l/ha
Baldersbrå >90% effekt
Dån 70-90% effekt
Gullkrage 50-70% effekt
Lomme >90% effekt
Molke 50-70% effekt
Pilört >90% effekt
Raps >90% effekt
Snärjmåra >90% effekt
Svinmålla >90% effekt
Tistel 50-70% effekt
Vallmo >90% effekt
Våtarv >90% effekt
Åkerbinda >90% effekt

Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Mustang - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Mustang - MSDS.