MustangTM

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 6,25g/l
  • 2-4D 452.49g/l

- Mustang kan användas i vårkorn, vårvete och havre

- Mustang kan användas när dagstemperaturen är över +5 grader

 

- Godkänd för användning i utvecklingsstadie BBHC 20-32

 

- Regnfast efter 1 timme

- Vätskemängd 100-300 l/ha
 

- Formulering: Suspensionsemulsion (SE)

 

- Förpackning 5 liter

 

 

 

Mustang™ är ett systemiskt ogräsmedel för bekämpning av örtogräs i vårkorn, vårhavre och vårvete på våren. Mustang innehåller florasulam och 2,4-D och bekämpar bl.a. målla, våtarv, blåklint, lomme och korsblommiga ogräs (raps, åkersenap, lomme, penningört m.fl.). Mustang tas primärt upp via bladen. På känsliga ogräsarter ses normalt en effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten stannar av och ogräsplantorna kommer att vissna ned inom loppet av 3-4 veckor. 


EffektschemaMustang
0.4 l/ha 0.6 l/ha
Baldersbrå xx xxx
Blåklint xx xxx
Dån x xx
Förgätmigej xx xxx
Gullkrage x xx
Jordrök x xx
Lomme xxx xxx
Näva x xx
Penningört xx xxx
Pilört x xx
Plister x x
Skatnäva x xx
Snärjmåra x xx
Sommargyllen x xx
Spillraps xx xxx
Svinmålla xxx xxx
Trampört x x
Valmo xx xxx
Veronika x x
Viol x xx
Våtarv xx xxx
Åkerbinda xx xxx
Åkersenap xxx xxxxxx 85 - 100% effekt
xx 70 - 84% effekt
x 50 - 70% effekt
- Ingen effekt


Använding

Vårvete/Vårkorn/Havre

Vid tidig behandling och små ogräs: 0,4 l/ha 

Vid senare behandling och stora ogräs: 0,6 l/ha

BBHC 20-32 
 

Blandbarhet

Mustang bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p.