MustangTM

Herbicid

Mustang™ tar kontroll över de ekonomiskt viktigaste örtogräsen i vårsäd.


Mer om produkten

Dokumentation

Effektiv örtogräsbekämpning i vårsäd. Mustang har säker effekt på våra vanligast förekommande örtogräs såsom svinmålla, åkerbinda, våtarv och snärjmåra. Önskar du mycket god effekt på tistel rekommenderas Ariane S eller Mustang Forte.

Bredspektrum produkt - produkten är lämplig att använda som en sololösning i vårsäd.

En produkt för vårsädesbekämpning - enkelt att lagerhålla, inget behov av tillsatsmedel.

Används i växtstadie BBCH 20-32.

Regnfast efter 1 timme.

Blandbar med vanligt förekommande svamppreparat.


Grödor

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Vete

Vete, Vår (Triticum spp.)


Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Mustang - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Mustang - MSDS.