PG26NTM

  • Additiv

group

  • Alkylfenolalkoxylat

- Använd 100 – 300 l vatten/ha tillsammans med PG26N. 

- Vid användning av vattenmängder under 100 liter per hektar ska mängden av PG26N reduceras med 50%

 

- Regnfast efter 1 timme

- Förpackning 5 l

 

PG26N är ett nonjoniskt tillsattsmedel som betsår av alkylfenolalkoxylat för användning i blandning med vissa växtskyddsmedel. PG26N säkrar en optimal droppstorlek samt vidhäftning på behandlade ogräs. 

PG26N är särskilt viktig för att säkerställa full effekt på pyroxulaminnehållande produkter som Broadway™/Gullviks prima, Broadway™ Star, Tombo™ och Rexade.

Använding

Stårsäd

0,5 l/ha

Vid användning av vattenmängder under 100 liter per hektar ska mängden av PG26N reduceras med 50%.

Fyll spruttanken med vatten och tillsätt den beräknade mängden ogräsmedel. Direkt efter det att ogräsmedlet blandat sig med vattnet, tillsätts PG26N. Fortsätt med omrörningen tills sprutningen är avslutad. PG26N är tjockflytande.

Höstraps

0,3 l/ha

Vid användning av vattenmängder under 100 liter per hektar ska mängden av PG26N reduceras med 50%.

Fyll spruttanken med vatten och tillsätt den beräknade mängden ogräsmedel. Direkt efter det att ogräsmedlet blandat sig med vattnet, tillsätts PG26N. Fortsätt med omrörningen tills sprutningen är avslutad. PG26N är tjockflytande.

Vårraps/vårryps

0,3 l/ha

Vid användning av vattenmängder under 100 liter per hektar ska mängden av PG26N reduceras med 50%.

Fyll spruttanken med vatten och tillsätt den beräknade mängden ogräsmedel. Direkt efter det att ogräsmedlet blandat sig med vattnet, tillsätts PG26N. Fortsätt med omrörningen tills sprutningen är avslutad. PG26N är tjockflytande.