Primus™ XL

Herbicid

Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren


Mer om produkten

Dokumentation

Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren. Kan i höstsäd användas från tidigt på våren fram till fullt utvecklat flaggblad, växtstadie BBCH 20-39.
Kan även användas i vårsäd i växtstadie BBCH 20 – 39.
Primus XL är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från 5 °C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.
Primus XL är särskilt effektiv mot blåklint, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda och en rad andra ekonomiskt kostsamma örtogräs.


Grödor

Gräs

Gräsfrö

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Höst (Triticum spp.)

Vete, Vår (Triticum spp.)

Rekommendationer

Rekommendationer för Primus XL i höstsäd
  0,75 l/ha 1,0 l/ha
Baldersbrå x x
Blåklint x x
Brunskära x x
Dån x x
Förgätmigej x x
Harkål x x
Hönsarv x x
Korsört x x
Lomme x x
Näva   x
Penningört x x
Pilört x x
Snärjmåra x x
Spillraps x x
Vallmo x x
Vildpersilja   x
Våtarv x x
Åkerbinda x x
Åkerkål x x
Åkersenap x x

Dokumentation

Ladda ner produktetikett
Primus XL - Etikett.
Ladda ner Säkerhetdatablad
Primus XL - MSDS.
Ladda ner broschyr
Corteva spannmålsstrategi - broschyr.