Primus™ XL

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 5g/l
  • Fluroxipyr 144g/l

- Kan användas i höstsäd, vårsäd, gräsfrövall samt gräsdominerad slåtter-  och betesvall

- Kan användas från 5 plusgrader

- Utvecklingsstadie BBHC 20-39

- Regnfast efter 1 timme

- Vätskemängd 100-300 l/ha
 

- Formulering: Suspoemulsion (SE)
 

- Vattenmängd: 100 - 400 l/ha
 

- Förpackning 5 liter


Primus™ XL är en välbeprövad produkt för örtogräsbekämpning på våren. Primus XL innehåller de välkända substanserna florasulam och fluroxipyr, kända från Starane XL men här i en annan koncentration som medger tidigare behandlingar vid lägre temperatur. I höstsäd kan Primus XL användas från tidigt på våren fram till fullt utvecklat flaggblad, växtstadie BBCH 20-39. Kan även användas i vårsäd och gräs- och frövallar i BBCH 20–39. Primus XL är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och  kan användas redan från 5 °C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat. Primus XL är särskilt effektiv mot blåklint, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda och en rad andra ekonomiskt kostsamma örtogräs. 


Effektschema

Primus XL
 VårsädHöstsäd
  Primus XL 0.5 l/ha Primus XL 0.75 l/ha Primus XL 0.75 l/ha Primus XL 1.0 l/ha
Baldersbrå xxx xxx xxx xxx
Blåklint xxx xxx xxx xxx
Brunskära xx xxx xxx xxx
Dån xx xxx xxx xxx
Förgätmigej xxx xxx xxx xxx
Jordrök x xx xx xx
Lomme xxx xxx xxx xxx
Maskros xx xx xxx xxx
Näva x x xx xxx
Penningört xxx xxx xxx xxx
Pilört xx xxx xxx xxx
Plister xx xx xx xx
Skatnäva x x x xx
Snärjmåra xxx xxx xxx xxx
Sommargyllen x xx xx xxx
Spillraps xxx xxx xxx xxx
Svinmålla x x x x
Trampört xx xxx xxx xxx
Vallmo xx xxx xxx xxx
Veronika x x x x
Viol x x x x
Våtarv xxxx xxx xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx xxx

 

Primus XL
Vallår 1 Vall 2 och äldre
  0.75 l/ha 1.0 l/ha
Baldersbrå xxx xxx
Blåklint xx xxx
Brunskära
Dån
Förgätmigej xxx
Korsört xx
Lomme xxx xxx
Maskros xxx
Näva
Penningört
Pilört
Plister
Skräppa* xxx
Snärjmåra xxx xxx
Sommargyllen xx
Spillraps xx xxx
Svinmålla
Trampört xxx xxx
Vallmo xx
Våtarv xxx xxx
Vägsenap xxx
Våtarv xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx
Åkersenap xxx xxx

Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

Höstbehandlade fält med små ogräs: 0,75 l/ha 

Ej höstbehandlade fält eller stor blåklint: 1,0 l/ha 

BBHC 21-29 max 0,75 l/ha 

Vårvete/Vårkorn/Havre

Vid normal behandling: 0,5-0,75 l/ha 

Vid sen behandling och stora ogräs 0,75-1,0  l/ha 

BBHC 21-29 max 0,75 l/ha 
 
Observera att sena behandlingar kan ge gulfärgning i havre 

 

Gräsfrö, betes- och slåttervall

Vallår 1 (skördeår) 

BBHC 20-39: 0,75 l/ha 
 
Karenstid 7 dagar om grödan ska användas til foder. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling. 
 
Vallår 2 och äldre  

BBHC 20-39: 1,0 l/ha 

Karenstid 7 dagar grödan ska användas til foder. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

Blandbarhet


I höstkorn bör Primus XL ej blandas med svampmedel innehållande azoler.  

Primus XL bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-P där behandlingsintervallen ska vara 7 dagar.