Primus™ XL

Ogräsmedel

Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren


Mer om produkten

Dokumentation

Primus™ XL är en säker produkt för örtogräsbekämpning i höstsäd på våren. Kan i höstsäd användas från tidigt på våren fram till fullt utvecklat flaggblad, växtstadie BBCH 20-39.
Kan även användas i vårsäd i växtstadie BBCH 20 – 39.
Primus XL är relativt oberoende av temperatur vid behandlingstidpunkten och kan användas redan från 5 °C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.
Primus XL är särskilt effektiv mot blåklint, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda och en rad andra ekonomiskt kostsamma örtogräs.


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Grass

Gräsfrö

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Rekommendationer för Primus XL i höstsäd
  0,75 l/ha 1,0 l/ha
Baldersbrå x x
Blåklint x x
Brunskära x x
Dån x x
Förgätmigej x x
Harkål x x
Hönsarv x x
Korsört x x
Lomme x x
Näva   x
Penningört x x
Pilört x x
Snärjmåra x x
Spillraps x x
Vallmo x x
Vildpersilja   x
Våtarv x x
Åkerbinda x x
Åkerkål x x
Åkersenap x x