Primus™

Ogräsmedel

Primus är en bredverkande och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda – även under kalla perioder.


Mer om produkten

Dokumentation

Primus är en brett verkande produkt. Bekämpa ogräset redan från +2°C. I Primus har du en flexibel och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda – även under kalla perioder.
Du behöver inte heller vara orolig för efterföljande grödor eftersom Primus snabbt bryts ner så att det inte lämnas rester kvar till nästa år.
Den är särskilt effektiv mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv, åkerbinda, kornvallmo i spannmål och vall.


Grödor

Gräs

Gräsfrö

Havre

Havre (Avena spp.)

Korn

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Råg

Råg (Secale cereale ssp. cereale)

Rågvete

Rågvete (x Triticosecale spp.)

Vete

Vete, Vår (Triticum spp.)

Winter Wheat

Rekommendationer

Effekt 100 ml/ha
>90% Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, harkål, kamomill, lomme, penningört, riddarsporre, snärjmåra, spillraps, våtarv, åkerrättika, nattskatta, korsört, åkerbinda, vallmo, åkerpilört, åkersenap och åkertistel (frögradda)
70-90% Sminkrot, maskros och näva
50-70% Målla, trampört och dån