Primus™

Ogräsmedel

Primus är en bredverkande och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda – även under kalla perioder.


Mer om produkten

Dokumentation

Primus är en brett verkande produkt. Bekämpa ogräset redan från +2°C. I Primus har du en flexibel och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda – även under kalla perioder.
Du behöver inte heller vara orolig för efterföljande grödor eftersom Primus snabbt bryts ner så att det inte lämnas rester kvar till nästa år.
Den är särskilt effektiv mot snärjmåra, baldersbrå, våtarv, åkerbinda, kornvallmo i spannmål och vall.


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Grass

Gräsfrö

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Effekt 100 ml/ha
>90% Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, harkål, kamomill, lomme, penningört, riddarsporre, snärjmåra, spillraps, våtarv, åkerrättika, nattskatta, korsört, åkerbinda, vallmo, åkerpilört, åkersenap och åkertistel (frögradda)
70-90% Sminkrot, maskros och näva
50-70% Målla, trampört och dån