Starane™ 333HL

Ogräsmedel

Starane™ 333HL är ett systemiskt verkande ogräsmedel som i huvudsak tas upp genom bladen.


Mer om produkten

Dokumentation

Starane™ 333HL är en högkoncentrerad formulering av fluroxypyr med 333 g./l. och en etikett med få faroangivelser.

Starane™ 333HL är ett systemiskt verkande ogräsmedel som i huvudsak tas upp genom bladen.

Starane™ 333 HL består av den aktiva substansen fluroxipyr som främst är känd för sin effektivitet på snärjmåra oavsett storlek.

Starane™ 333HL är en örtogräslösning som effektivt bekämpar bl.a. snärjmåra, våtarv, åkerbinda, förgätmigej m.fl.

Starane™ 333HL är en utmärkt blandningspartner till bl.a. SU-medel.
Starane™ 333HL används: 

  • i höstsäd från tidigt på våren fram till flaggbladsstadiet, växtstadie BBCH 23-45.
  • i vårsäd från 3-bladsstadiet fram till flaggbladsstadiet, växtstadie BBCH 13-45.
  • i majs i växtstadie BBCH 13-16.
Starane™ 333HL är beroende av relativt varm och stabil temperatur vid behandlingstidpunkten, över 10-12°C.

 


Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Gröda BBCH Dos l/ha Känsliga ock mycket känsliga ogräs > 85% effekt
Höstvete
Höstråg
Höstkorn
Rågvete
23-29 0.25 Snärjmåra, våtarv, förgätmigej och åkerbinda
30-39 0.36 Snärjmåra, våtarv och åkerbinda
40-45 0.4
Vårkorn
Vårvete
Vårhavre
13-19 0.1 Snärjmåra, våtarv, förgätmigej och åkerbinda
20.29 0.25
30-45 0.3 Snärjmåra, våtarv och åkerbinda
Majs 13-16 0.15 Snärjmåra, våtarv och åkerbinda