Starane™ 333HL

  • Ogräsmedel

group

  • Fluroxipyr 333g/l

- Starane 333HL i höstvete, rågvete, råg, höstkorn, vårkorn, vårvete och havre

- Starane 333HL behöver en dagestemperatur över +12 grader

 

- Bekämpar ALS-/SU-resistent våtarv

- Utvecklingsstadie BBHC 13-45 i vårsäd, BBHC 23-45 i höstsäd, majs BBHC 13-16

- Karrenstid: 60 dygn för spannmål och 90 dygn för majs

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha, i det högre intervallet vid sena körningar

 

- Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

 

- Förpackning 3 liter

Starane 333 HL används efter uppkomst för kontroll av örtogräs i höst- och vårsäd och majs på våren. Starane 333 HL innehåller auxinalstraren fluroxipyr och kontrollerar effektivt snärjmåra, våtarv och åkerbinda även i sena utvecklingsstadier. Starane 333HL är en utmärkt blandningspartner till SU-medel vid tidiga bekämpningar eller som en solobehandling i senare stadier för att bekämpa sent grodd snärjmåra och åkerbinda. Effekten på känsliga ogräsarter kan ses som en okontrollerad tillväxt som till sist medför att plantan vissnar och dör. De första symptomen observeras några dagar efter behandling. Den fulla effekten ses 4 veckor efter behandling.

Effektschema

Starane 333 HL
0.25 l/ha 0.36 l/ha
Baldersbrå - x
Blåklint - x
Dån xx xxx
Fliknäva - xx
Förgätmigej xx xxx
Jordrök x xx
Lomme - x
Pilört x xx
Rödplister - xx
Skatnäva - x
Snärjmåra xx xx
Sommargyllen - x
Spillraps - x
Svinmålla - x
Trampört x xx
Valmo - x
Veronika - x
Viol - x
Våtarv xxx xxx
Åkerbinda xx xxx
Åkersenap x x

Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn

BBHC 20-29: 0,25 l/ha

BBHC 30-39: 0,36 l/ha

BBHC 40-45: 0,4 l/ha

Vårvete/Vårkorn/Havre

BBHC 13-19: 0,1 l/ha

BBHC 20-29: 0,25 l/ha

BBHC 30-45: 0,30 l/ha

Majs

BBHC 13-16: 0,15 l/ha