Starane™ XL

Ogräsmedel

Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål på våren och även en utmärkt blandningspartner.


Mer om produkten

Dokumentation

Starane™ XL är ett bra alternativ för örtogräsbekämpning i spannmål på våren och även en utmärkt blandningspartner.
Starane XL är relativt oberoende av temperaturen vid behandlingstidspunkten och kan användas redan från 5°C. Därför är en period av svalare väder inget hinder för ett lyckat behandlingsresultat.
Det finns inga restriktioner när det gäller efterföljande grödor - varken efterföljande höst eller nästkommande vår.
Starane XL ger en effektiv ogräsbekämpning i höstsäd.
Särskilt effektiv mot snärjmåra.
Kan användas från BBCH 20 till BBCH 45.
Regnfast efter en timme.
Används som sololösning eller som en perfekt blandningspartner.

Grödor

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Korn, Höst (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Grass

Gräsfrö

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Råg

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat

Rekommendationer

Rekommendationer för Starane XL i höstsäd
  0,8-1,0 l/ha 1,0-1,2 l/ha
Baldersbrå x x
Blåklint   x
Dån   x
Harkål x x
Kamomill x x
Korsört x x
Lomme x x
Maskros x x
Nattskatta x x
Penningört   x
Pilört, vanlig x x
Skräppa   x
Snärjmåra x x
Spillraps   x
Trampört   x
Vallmo   x
Våtarv x x
Åkerbinda x x
Åkerförgätmigej   x
Åkerkål   x
Åkerpilört   x
Åkerrättika   x