Talius®

Svampmedel

Förebygger mjöldaggsangrepp och ökar avkastningen

Talius® är en fungicid för effektiv vårbehandling av mjöldagg i alla spannmålsslag. Optimal effekt uppnås om Talius sprutas förebyggande innan mjöldagg syns på plantorna.
 

Rätt tidpunkt och rätt dos skyddar grödan upp till sex veckor.
 

Talius är ett flytande koncentrat som ger en emulsion i vatten Mellanrum (EC) och innehåller 200 g/l proquinazid. Den nya aktiva substansen kontrollerar effektivt alla raser av mjöldagg, även raser som är resistenta mot andra bekämpningsmedel. Talius fördelas effektivt både på över- och underdelen av bladytan och fördelas sedan inuti växten, skyddar även blad som ännu inte har utvecklats.

Godkännande

Talius är godkänd i följande grödor och doser

Gröda BBCH Dos l/ha Max dos per säsong l/ha
Höstvete, vårvete, råg och rågvete 25-49 0,125-0,25 0,50
Höstkorn, vårkorn och havre 25-49 0,125-0,25 0,25

Mer om produkten

Rekommendationer

Talius används främst förebyggande eller när de första mjöldaggssymtomen uppstår i fältet. Bekämpning måste planeras i förhållande till risken för mjöldaggsinfektion i fält. Ta hänsyn till faktorer som sort, plats och mjöldaggstryck. Dosen justeras beroende av sjukdomstrycket och grödans utvecklingsstadium.

Blandningspartner och regnfasthet

Talius kan blandas med andra relevanta växtskyddsmedel och är regnfast inom en timme efter applicering. 
 

Talius fortsätter vara det ledande svampmedlet mot mjöldagg eftersom det verkar på flera olika sätt.:

  • Systemiskt och translaminärt/lokalsystemiskt fördelning i växten
  • Säkerställer en komplett och jämn täckning av all besprutad vävnad.
  • Fungicidens  gasverkan
  • Talius producerar gaser som skyddar vävnader som ännu inte finns vid bekämpningstidpunkten


Hämmar mjöldaggsporernas groning

Sporer som landar på ett blad behandlad med Talius gror oftast inte.


Minskad livskraft hos sporerna

Sporer från en existerande mjöldaggsinfektion steriliseras effektivt av Talius. De sporer som inte har steriliserats genom besprutning, kommer att landa på behandlade vävnader med de effekter som lyfts fram ovan.