Talius®

  • Svampmedel

group

  • Prokinazid 200g/l

 

- Talius kan användas i all stråsäd

 

- Talius kan användas när temperaturen är över +6 grader och grödan är i tillväxt

 

- Utvecklingsstadie BBHC 25-49 i vårkorn och havre och BBHC 25-59 i höstspannmål och vårvete

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha

 

- Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC)

 

- Förpackning 500 g

 

- Förpackning 1 liter

 

 

 

Talius® är en fungicid som bekämpar mjöldagg (Blumeria graminis) i stråsäd och används i förebyggande syfte innan svampen har etablerat sig i grödan. Talius® innehåller det verksamma ämnet prokinazid, som tillhör gruppen quinazoliner FRAC-grupp 13. Prokinazid verkar lokalsystemisk i växten och har en bladgenomträngande (translaminär) effekt vilket ger skydd av både under-och översidan av bladet. Talius® har både förbyggande och kurativ verkan och påverkar vitaliteten hos svampens sporer och sporsprickningen så att hyferna inte tränger in i bladet och angrepp etableras på växten. Talius® bekämpar mjöldagg (Blumeria graminis) i stråsäd och används i förebyggande syfte innan svampen har etablerat sig i grödan. Om mjöldaggen är väl etablerad ska Talius® blandas med en annan produkt med kurativ verkan. Talius® har ofta en förstärkande effekt tillsammans med andra produkter. Talius® som appliceras enligt instruktion med full dosering (0,25 l/ha) ger skydd i 4-6 veckor. Vid reducerad dos reduceras den skyddande effekten, 0,125 l/ha har Talius® har en skyddande effekt på upp till 4 veckor. 

Effektschema

Gröda BBCH Dos l/ha Max dos per säsong l/ha
Höstvete, vårvete, råg och rågvete 25-49 0,125-0,25 0,50
Höstkorn, vårkorn och havre 25-49 0,125-0,25 0,25

Använding

Höstvete/Rågvete/Råg/Höstkorn/Vårvete

BBHC 25-59: Enkelbehandling med 0,25 l/ha alt. Dubbelbehandling med 0,25 l/ha*2 
 
Max tillåtna mängd per säsong 0,5 l/ha 
 
Om delad behandling körs använd Talius® tillsammans med en blandingspartner som har en annan verkningsmekanism på mjöldagg för att förhindra resistensutveckling. 

Vårkorn/Havre

BBHC 25-49: Enkelbehandling med 0,25 l/ha alt. Dubbelbehandling med 0,125 l/ha*2

Max tillåtna mängd per säsong 0,5 l/ha

Om delad behandling körs använd Talius® tillsammans med en blandingspartner som har en annan verkningsmekanism på mjöldagg för att förhindra resistensutveckling.

 

Blandbarhet


Blanda aldrig Talius® med mer än en annan produkt. Vid blandning av fler än 2 produkter finns ökad risk för stopp i munstycken och filter på grund av utfällningar, förtjockningar och liknade. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet mm kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först.