Targa® Super 5 SC

  • Ogräsmedel

group

  • Kizalofop 50g/l

- Raps få behandlas i BBHC 11-39, från ett örtblad och fram tills knoppar går att hitta.

- Regnfast 2 timmar 

- Karrenstid se etikett för respektive gröda, ingen karenstid för raps

- Stor möjlighet att variera dos beroende på ogräs och förhållanden vid bekämpning

Targa™ Super 5 SC  är en selektiv gräsherbicid för användning efter uppkomst. Targa Super 5 SC innehåller Kizalofop som effektivt bekämpar spillsäd av vete, korn, råg, rågvete, havre samt ettåriga- och fleråriga gräsogräs. Targa Super 5 SC har god effekt på renkavle, flyghavre, åkerven, lostaarter, hönshirs, rajgräs, kavelhirs, kvickrot, hundäxing och durra. Ettåriga gräsogräs bekämpas enklast från deras 2-bladsstadie fram till slutet av bestockningsfasen. Fleråriga gräsogräs bekämpas generellt sett enklast vid 4-6-bladsstadiet.

Produkten har en stor flexibilitet vid användning och behandlingstidpunkt tack vare en bred registrering. I raps är produkten godkänd att använda en gång per odlingssäsong från BBCH 11 – 39.  Förutom i raps och rybs är Targa Super 5 SC registrerad i sockerbetor, rödbetor, potatis, morötter, rotselleri, palsternacka, kålrot, lin, linfrö, ärtor utan balja (färska), bönor med balja (färska), baljväxter (torra), klöverfrö till utsäde, rödsvingelfrö till utsäde, jordgubbar på friland och kummin.

EffektschemaTarga Super
0.75 l/ha 1.5 l/ha 3 l/ha
Engelskt rajgräs x xxx xxx
Flyghavre xxx xxx xxx
Hönshirs xx xxx xxx
Italienskt rajgräs - xxx xxx
Kavelhirs - xxx xxx
Kvickrot xx xx xxx
Losta-arter - xxx xxx
Renkavle xx xx xxx
Spillsäd xxx xxx xxx
Åkerven xx xxx xxx


Använding

Höstraps/vårraps

Spillsäd: 0,75-1,0 l/ha  

Den lägre dosen vid små plantor och goda tillväxtbetingelser, vid 3 blad eller mer den högre dosen

Åkerven eller losta:  1,5 l/ha 
 
Renkavle och fleråriga gräs: 3 l/ha

Blandbarhet


Kan blandas med tillväxtreglerande produkter och relevanta insekticider.