Oilseed-rape_1440x320

Targa® Super 5 SC

Ogräsmedel

Effektiv spillsädes- och gräsogräsbekämpare
Targa Super 5SC har en bred registrering i många grödor för användning både på höst och vår.

 

Targa Super 5SC innehåller:
Kizalofop (50 g/L)

Targa Super 5 SC innehåller den aktiva substansen Kizalofop som effektivt bekämpar spill av vete, korn, råg, rågvete, havre samt ettåriga- och fleråriga gräsogräs.

Rekommendationer

  0.75 l/ha 1.5 l/ha 3 l/ha
Spillsäd X X X
Flyghavre X X X
Losta-arter   X X
Italienskt rajgräs   X X
Renkavle   (X) X
Åkerven   X X
Kavelhirs   X X
Hönshirs   X X
Engelskt rajgräs   X X
Kvickrot     X


Mer om produkten

Targa Super 5 SC är en selektiv gräsherbicid för användning efter uppkomst i många registrerade grödor. Produkten har även en stor flexibilitet vid användning och behandlingstidpunkt i dessa grödor tack vare en bred registrering.

 

Targa Super bekämpar spillsäd och gräsogräs. God effekt fås på de flesta arter, bland annat renkavle, flyghavre, åkerven, lostaarter, hönshirs, rajgräs, kavelhirs, kvickrot, hundäxing och durra.

 

Ettåriga gräsogräs bekämpas enklast från deras 2-bladsstadie fram till slutet av bestockningsfasen. Fleråriga gräsogräs bekämpas generellt sett enklast vid 4-6-bladsstadie.

Gröda

Bean

Bean (All Types) (Fabaceae)

Beet

Rödbeta (Beta vulgaris ssp. Vulgaris)

Sockerbetor (Beta vulgaris)

Caraway

Caraway (Carum carvi)

Carrot

Carrot (Daucus carota ssp. sativus)

Celeriac Celery Root

Celery Root (Apium graveolens var. rapaceum)

Clover

Klöver, till frö (Trifolium spp.)

Fescue

Fescue, Fine, For Seed (Festuca rubra ssp. rubra)

Flax

Lin (Linum usitatissimum)

Parsnip

Parsnip (Pastinaca sativa)

Pea

Pea (Pisum spp.)

Potato

Potatis (Solanum tuberosum L.)

Rape

Höstraps (Brassica napus ssp. Napus)

Rutabaga

Rutabaga (Brassica napus var. napobrassica)

Strawberry

Jordgubbar (Fragaria x ananassa)

Turnip

Turnip Rape (Brassica rapa ssp. Oleifera)

Vegetables

Vegetables, Legume