Titus®

  • Ogräsmedel

group

  • Rimsulfuron B/2 250g/kg

- Potatis och majs

- Bäst effekt uppnås när behandlingen sker vid temperaturer mellan 12-20° C.

- Behandla alltid i fodermajs i god tillväxt och inte i majs som är stressad eller har våta blad.

- Regnfast efter 3 timmar om sprutvätskan torkat in

 

Titus är en bladverkande herbicid för potatis och majs. Eftersom produkten i huvudsak är bladverkande (viss jordverkan) har den god effekt på både lerjord, mulljord och sandjord. Den fungerar bra mot många gräs- och bredbladiga ogräs, t.ex. åkersenap, korsört, dån, spillraps, lomme, våtarv, baldersbrå, viol samt vitgröe, kvickrot, eng. rajgräs, renkavle, kavelhirs och hönshirs.

Titus måste alltid sprutas tillsammans med 0,1 l/100 l vatten av en icke-jonisk vätmedel.

 

Effektschema

Titus
Örtogräs 50 g/ha
Baldersbrå xxx
Dån xxx
Förgätmigej xxx
Gullkrage
Lomme xxx
Korsört xxx
Plister xxx 1)
Snärjmåra xxx
Spillraps xxx
Svinmålla xxx
Viol xxx 1)
Våtarv xxx
Åkerbinda xx
Åkermolke xx
Åkersenap xxx
Åkertistel xx


1) vid behandling i hjärtbladsstadiet


Titus
Gräsogräs 30 g/ha + 0.2 l/ha
nonjoniskt vätmedel
1x50 g/ha elller delad 2x20-30 g/ha
+0.2 l/ha nonjoniskt vätmedel
Hönshirs x x
Kavelhirs x x
Kvickrot (x) x
Rajgräs x x
Vitgröe (x) x

Använding

Potatis

Örtogräs

50 g/ha + 0,1 l vätmedel/100 l vatten 

Behandling sker när ogräsen har hjärtblad – 1 örtblad 

Om ogräsen gror ojämt är delad behandling att föredra

30 g/ha +0,1 l vätmedel/100 l vatten hjärtblad-1 örtbald 
20 g/ha + 0,1 l vätmedel/100 l vatten 7-10 dagar senare

 

 

Behandling mot kvickrot, åkertistel, åkermolke kan ske på två sätt: 

50 g/ha +0,1 l vätmedel/100 l vatten  
När ogräsen har 3-6 blad och innan potatisen sluter raderna 

 

 

Alternativt 

30 g/ha + 1 dl Vätmedel per 100 liter vatten, när ogräsen har 2-4 örtblad 
7-10 dagar senare: 20 g/ha + 1 dl Vätmedel per 100 liter vatten. 
 
I potatis får Titus användas i potatisens utvecklingsstadium BBCH 20-30  
(första sidoskottet från basen synligt - grödan börjar täcka raderna)

Majs

Örtogräs

50 g/ha + 0,1 l vätmedel/100 l vatten 
 
Behandling sker när ogräsen har hjärtblad – 1 örtblad 
 
Om ogräsen gror ojämt är delad behandling att föredra

30 g/ha +0,1 l vätmedel/100 l vatten hjärtblad-1 örtbald 
20 g/ha + 0,1 l vätmedel/100 l vatten 7-10 dagar senare

 

Behandling mot kvickrot, åkertistel, åkermolke kan ske på två sätt:

 
50 g/ha +1 dl Vätmedel per 100 liter vatten

När ogräsen har 3-6 blad och innan potatisen sluter raderna   


 
Alternativt 

30 g/ha + 1 dl Vätmedel per 100 liter vatten, när ogräsen har 2-4 örtblad 
7-10 dagar senare: 20 g/ha + 1 dl Vätmedel per 100 liter vatten. 
 
Delad behandling är att föredra om ogräsen gror ojämnt/under lång tid  

I fodermajs får Titus användas i utvecklingsstadium BBCH 10-18  (första bladet utanför koleoptilen - 8 blad utvecklade).  
 
Fodermajs kan ljusfärgas temporärt 3 -7 dagar efter behandlingen. Ljusfärgningen är övergående och försvinner ofta efter 7-10 dagar.  
 
Corteva tillhandahåller inte längre någon lista över sorter känsliga för Titus då sådana sorter i praktiken inte längre marknadsförs.

 

 

 

 

Blandbarhet

 

Vid blandning, börja alltid med Titus® först i tanken och tillsätt sedan balndningspartner efter att Titus är uppplöst.