Titus®

Ogräsmedel

Titus® WSV är ett bredverkande ogräsmedel för användning i potatis och majs på våren.

 

Titus innehåller en aktiv substans

- Rimsulfuron (250 g/kg)

 

Titus är en bladverkande herbicid för potatis och majs. Den kan också användas i tidig potatis. Den fungerar bra mot många gräs- och bredbladiga ogräs, t.ex. åkersenap, korsört, dån, spillraps, lomme, våtarv, baldersbrå, viol samt vitgröe, kvickrot, eng. rajgräs, kavelhirs och hönshirs.

 

Titus måste alltid sprutas tillsammans med minst 0,2 L/ha av en icke-jonisk vätmedel.

 

Corteva tillhandahåller inte längre någon lista över sorter känsliga för Titus då sådana sorter i praktiken inte längre marknadsförs.

Gröda Gröda BBCH Dosering
Potatis BBCH 20-30 50 g/ha (kan delas upp i 2 behandlingar)
Majs BBCH 10-18 50 g/ha (kan delas upp i 2 behandlingar)


Effekt Dosering 30 g/ha
(+ 0,2 L/ha non-joniskt vätmedel)
Dosering 1x50 g/ha eller delad 20+30 g/ha
(+ 0,2 L/ha non-joniskt vätmedel)
Kommentar
Gräsogräs      
Hönshirs X X Endast uppkomna ogräs
Kavelhirs X X  
Rajgräs X X  
Kvickrot ( X ) X Optimalt när ogräset har 3-4 blad
Vitgröe ( X ) X Full effekt på ogräs med 1-6 blad
Örtogräs      
Gråbo ( X ) X Bäst effekt när ogräsen är 5-10 cm
Spillraps X X  
Lomme X X  
Målla ( X ) X  
Snärjmåra X X  
Näva X X  
Plister ( X ) X  
Baldersbrå X X  
Nattglim X X  
Förgätmigej X X  
Åerbinda ( X ) X Bäst effekt på små ogräs
Korsört X X  
Åkersenap X X  
Molke ( X ) X  
Åkerspärgel X X  
Våtarv X X  
Viol ( X ) X