Tombo™

  • Ogräsmedel

group

  • Florasulam 25g/kg
  • Pyroxulam 50g/kg
  • Aminopyralid 50g/kg

- Tombo kan användas i höstvete, rågvete, råg och vårvete

- Kan användas från 5°C 

 

- Förebygger och bekämpar ALS-/SU-resistent blåklint, baldersbrå och valmo

- Kan använadas tidigt på våren fram till begynnande stråskjutnig, BBHC 20-32

- Regnfasthet efter 1 timme 
 

- Formulering: Vattendispergerbart granulat (WG)
 

- Vattenmängd: 100-300 l/ha
 

- Förpackning: 1 kg

 

- Tombo skall alltid blandas med PG26N

Tombo™ är en systemisk herbicid för kontroll av gräsogräs och örtogräs i höstvete, höstråg, höstrågvete och vårvete på våren. Tombo™ bekämpar ett brett spektrum av ogräs exempelvis åkerven, flyghavre, snärjmåra, blåklint, svinmålla och baldersbrå. Tombo™ innehåller den nya aktiva substansen aminopyralid tillsammans med pyroxsulam och florasulam som finns i Broadway™.  Aminopyralid bekämpar ALS-/SU-resistent baldersbrå, blåklint. Tombo har även en viss effekt på rotogräs som tistel, molke och gråbo. Tombo tas upp primärt genom bladen och kan därför användas på alla jordarter.

Tombo är inte beroende av temperatur vid behandlingstillfället vilket innebär att ogräsbekämpningen i höstsäd kan starta relativt tidigt då framförallt gräsogräsen fortfarande är små och lättbekämpade.


EffektschemaTombo
 Vårvete Vårvete Höstvete, råg rågvete
 100 g/ha 150 g/ha 200 g/ha
Baldersbrå xxx xxx xxx
Blåklint xx xxx xxx
Dån x xx xxx
Förgätmigej x xx xxx
Gråbo xx 1) xx 1) xx 1)
Gullkrage x x xxx
Harkål xxx xxx xxx
Jordrök x x xx
Krusskräppa xx 1) xxx 1) xxx 1)
Lomme xxx xxx xxx
Näva x x xx
Penningört xx xxx xxx
Plister x x xx
Skatnäva x x x
Snärjmåra xxx xxx xxx
Spillpotatis xxx xxx xxx
Spillraps xxx xxx xxx
Svinmålla xxx xxx xxx
Trampört x xx xxx
Vallmo xx xx xx
Veronika xxx xxx xxx
Viol xx xx xx
Våtarv xxx xxx xxx
Åkerbinda xx xxx xxx
Åkermolke xx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx
Åkertistel xx xx xx
Kvickrot x x xx
Flyghavre x xxx xxx
Åkerven xxx xxx xxx

1. Effekt avser frögrodda plantor


xxx 85 - 100% effect
xx 70 - 84% effect
x 50 - 70% effect
- No effect


Använding

Höstvete/Rågvete/Råg

150-200 g/ha + 0,5 l/ha PG26N

BBHC 20-32

Efter en gröda behandlad med Tombo är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs.  

Efter behandling med Tombo kan följande grödor etableras tidigast: 

14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. 

24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.

Var också uppmärksam på andra begränsningar halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Tombo. Se ettikett!

Vårvete

100-150 g/ha + 0,5 l/ha PG26N

BBHC 20-32

Efter en gröda behandlad med Tombo är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och gräs.  

Efter behandling med Tombo kan följande grödor etableras tidigast:  

14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. 

24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.

 

Var också uppmärksam på andra begränsningar halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Tombo. Se ettikett!

 


Blandbarhet


Tombo bör inte blandas med gödselmedel eller tillväxtreglering då det kan medföra skada på grödan. Der bör vara minst 7 dagar mellan behandlingarna. Tombo bör inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-p-ethyl på grund av risk för nedsatt effekt av fenoxaprop-p-ethyl. I dett afall bör det vara 14 dagar mellan behandlingarna.