Zorvec®

  • Svampmedel

- Längre behandlingsintervall jämfört med marknadsstandard, upp till 10 dagar

- Skyddar nytillväxt

- Förebygger resistens

- Regnfast efter 20 minuter

- Karenstid 7 dagar
 

 

Zorvec™ är en unik lösning som effektivt kontrollerar potatisbladmögel (Phytophtora infestans) i potatis. En behandling räcker för att effektivt kontrollera bladmögel i upp till 10 dagar.

Zorvec innehåller en ny grupp av verksamma substanser Oxathiapiprolin. Det finns ingen korsresistens mellan Oxathiapiprolin och andra bladmögelprodukter på marknaden. För att minska risken för resistensutveckling är det viktigt att använda produkter med olika verkningsmekanismer. Att gå in med en Zorvec-produkt i ett par behandlingar i ett ordinarie behandlingsprogram är därför ett mycket bra val för att förhindra försämrade effekter och uppkomst av resistens.  

Optimalt ska Zorvec appliceras precis före den första riskperioden för bladmögel, efter stadie BBCH35. Rekommendationen är att använda en Zorvec-produkt i block om 2–3 behandlingar på varandra i följd med 10 dagars behandlingsintervall vid normalt smittotryck. Vid högt smittotryck rekommenderas 7 - 10 dagars behandlingsintervall. Denna strategi skyddar grödan i upp till 30 dagar.  Genom sin translaminära och systemiska rörelse i behandlade plantor får även ej fullt utvecklade blad och nytillväxt ett visst skydd.

Effektschema

Zorvec
Produkt Kontroll av infektion
på bladen (2-5)
Nytillväxt Stjälk-angrepp Anti-sporulerande Långtids-skydd Kurativ
Zorvec Enicade 4.9 2.5 2.5 2.5 3 2
Zorvec Endavia 4.9 2.5 2.5 2.5 3 2

Använding

Zorvec Enicade

Zorvec Enicade® finns som två olika co-pack ute på den svenska marknaden. 

  1. 0,15 l/ha Zorvec Enicade™ + 0,3 l/ha Leimay

  1. 0,15 l/ha Zorvec Enicade™ + 0,3 l/ha Azuleo

Antal appliceringar med Zorvec Enicade™ får inte överstiga mer än 1/3 av det totala antalet bladmögelbehandlingar under en säsong. Ej mer än 3 appliceringar av Zorvec Enicade™ efter varandra. Rekommendationen är att använda Zorvec Enicade i 10 dagars intervaller, men i situationer med högt bladmögeltryck använd 7 dagarsintervaller. Tidigaste appliceringstidpunkt är BBCH 35 (50% möts mellan raderna). Behandla senast 7 dagar innan skörd. 

Zorvec Endavia

Zorvec Ennadvia™ är färdigformulerad och skall appliceras i dos av 0.4 l/ha. Antal appliceringar med Zorvec Endavia får inte överstiga 1/3 av det totala antalet bladmögelbehandlingar under samma säsong. Ej mer än 3 appliceringar av Zorvec Endavia™ efter varandra. Rekommendationen är att använda Zorvec Endavia i 10 dagars intervaller, men i situationer med högt bladmögeltryck använd 7 dagarsintervaller. Tidpunkt för användning är tidigast BBCH 30 (stjälken börjar sträcka sig och raderna sluts). Behandla senast 7 dagar innan skörd. 

Blandbarhet


Zorvec Enicade och Zorvec Endavia kan tankblandas med relevanta växtskyddsprodukter.